Mam problem. Robię od dosyć dawna mój pierwszy program w allegro. Ale odkąd dodałem podwójne buforowanie, i kilka zmian w moich klasach, program zaczął się sypać. Oto interesujący(dzięki ukochanemu debuggerowi :D) fragment:

BITMAP* Bufor = create_bitmap(SCREEN_W, SCREEN_H);
// ....
while(true)
  {
    clear_to_color(Bufor, makecol(TURQUOISE));
    Back.Pokaz();
    Off.Pokaz();
    textout_ex(Bufor, font, "WYTEZ SWOJE SZCZESCIE GFX", 25, 10, makecol(BLACK), -1);
    for(int X = 35, a = 0; a != 9; a++, X += 10)
      textout_ex(Bufor, font, Kons[a].c_str(), 10, X, makecol(GOLD), -1);
    if(!Bufor)exit(0);
    if(!screen)exit(1);
    blit(Bufor, screen, 0, 0, 0, 0, 256, 128); //Tu się sypie
    if(Back.Zauktualizuj())return;
    if(Off.Zauktualizuj())
    {
      allegro_exit();
      exit(0);
    }
    Sleep(30);
  } 

Dlaczego może się coś takiego dziać?
Jedyne poza tym, co się dzieje z Bufor to:

class ButtonGraph
{
protected:
  BITMAP **Bitmap;
  BITMAP **NaCzym;
  int X, Y, X2, Y2, Xmy, Ymy;
  bool Klik;
public:
  ButtonGraph()
  {
    X = Y = X2 = Y2 = Xmy = Ymy = Klik = 0;
    Bitmap = NULL;
    NaCzym = &screen;
  }
// ....
  void UstBit(BITMAP* Ab)
  {
    Bitmap = &Ab;
  }
  void Pokaz()
  {
    blit(*Bitmap, *NaCzym, 0, 0, X, Y, X2-X, Y2-Y);
  }
  void UstTlo(BITMAP* Tlo)
  {
    NaCzym = &Tlo;
  }
// Nieważne części klasy 

Skończyły mi sie juz pomysły:/ Czy ktos mogł by mi pomóc?