Klasa tablicy numerowanej od dowolnego indeksu, propozycje

0

Witam, jako że często w tematach dla Newbie zauważyłem potrzebę użycia tablicy o stałym rozmiarze jednak nie numerowanej od zera postanowiłem taką napisać i przy okazji poduczyć się nowego standardu C++11. Chciałem, żebyście powiedzieli co by tu można dodać zmienić itd. żeby użycie jej było wygodne i szybkie (nie jestem pewien czy lambdy nie spowalniają kodu)

#include <functional>
#include <assert.h>

using namespace std;

template<typename T, int N, int FROM = 0>
class array
{
public:
 typedef function<void(int,T&)>(ElementFunction);
 array()
  {
   _tab = _tab_ - FROM;
  }
 array(const T& value)
  {
   _tab = _tab_ - FROM;
   each([&value](const int index,T& el){el = value;});
  }
 T& operator[] (const int index)
  {
   assert(index>=FROM && index<FROM+N);
   return _tab[index];
  }
 array<T,N,FROM>& operator= (const array<T,N,FROM>& x)
  {
   each([&](const int i,T& el){el = x[i];});
  }
 void each(ElementFunction func)
  {
   for (int i=FROM,TO = FROM+N; i<TO; ++i)
    func(i,_tab[i]);
  }
private:
 T _tab_[N];
 T* _tab;
};

przykład użycia (wymienia ile liczb z zakresu od <-5..5> podał użytkownik):

int main()
{
 array<int, 11, -5> a;

 int d;
 while (cin >> d)
  {
   a[d]++;
   a.each([&](const int i, int& el){cout << i << ": " << el << endl;});
   cout << endl;
  }
 return 0;
}
1

nie jestem pewien czy lambdy nie spowalniają kodu

wszystko może spowolnić, jeśli kompilator jest słaby. na przykład: czy optymalizator pozwala na inline'owanie lambd? może nie musi. pamiętaj że wszelkie nowe cuda, w tym lambdy, są normalnie kompilowane do natywnego kodu, tak jak zawsze.

template<typename T, int N, int FROM = 0>

chyba bardziej intuicyjne byłoby template<typename T, int FROM, int TO>, choć wtedy nie możesz użyć parametru domyślnego.

each([&value](const int index,T& el){el = value;});

hmm... bardziej standardowo byłoby oprogramować iteratory begin() i end(), wtedy można będzie użyć pętli "range based for":

array<int, 10, 1> tablica;
for (int &el : tablica)
{
  cout << el << endl;
}

dodaj też funkcję size().

0

Lambdy to po prostu obiekty funkcyjne, w sumie to tylko lukier składniowy.

Zasady "inlineowania" są pewnie takie same jak w innych przypadkach - jeżeli kompilator uzna, że ma to sens, to tak zrobi.

0

Poza poprawką <T,FROM,TO> dodałem chyba wszystko to co napisał @Azarien:

#include <iostream>
#include <functional>
#include <assert.h>

using namespace std;

template<typename T, int N = 0, int FROM = 0>
class array
{
public:
 typedef function<void(int,T&)>(ElementFunction);
 typedef T* iterator;
 array(): _tab(_tab_ - FROM), _begin(_tab_), _end(_tab_+N)
  {
  }
 array(const T& value): _tab(_tab_ - FROM), _begin(_tab_), _end(_tab_+N)
  {
   each([&value](const int index,T& el){el = value;});
  }
 T& operator[] (const int index)
  {
   assert(index>=FROM && index<FROM+N);
   return _tab[index];
  }
 array<T,N,FROM>& operator= (const array<T,N,FROM>& x)
  {
   for (iterator i=begin(),j=x.begin(); i!=end() && j!=end(); ++i,++j)
    *i=*j;
  }
 void each(ElementFunction func, iterator itbegin, iterator itend)
  {
   for (iterator i = itbegin; i!=itend; ++i)
    func((int)(i-_begin),*i);
  }
 void each(ElementFunction func, iterator itbegin)
  {
   each(func,itbegin,_end);
  }
 void each(ElementFunction func)
  {
   each(func,_begin,_end);
  }
 int size() const
  {
   return N;
  }
 iterator begin() const
  {
   return _begin;
  }
 iterator end() const
  {
   return _end;
  }
private:
 T _tab_[N];
 T* const _tab;
 const iterator _begin;
 const iterator _end;
};

int main()
{
 array<int, 11, -5> a(0);

 /* wczytywanie danych */
 int d;
 while (cin >> d)
  {
   if (d<-5 || d>5)
    break;
   a[d]++;
   a.each([&](const int i, int& el){cout << i << ": " << el << endl;});
   cout << endl;
  }

 /* test operatora= */
 decltype(a) b;
 b=a;

 /* iteratory */
 cout << b[0];
 for (array<int>::iterator /*lub auto lub decltype(a)*/ i = b.begin()+1; i!=b.end(); ++i)
   cout << ", " << *i;
 cout << endl;

 /* indeksy */
 for (int i = 5; i>=-5; --i)
   cout << "b[" << i << "]=" << b[i] << endl;
 return 0;
}

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0