Witam! Mam problem z teksturowaniem z użyciem kanału alfa. Próbuję na kwadrat nałożyć teksturę (zrobioną własnoręcznie w gimpie). Jeżeli tekstura nie używa kanału alfa to wszystko jest OK. Jeżeli używam kanał alfa to tam, gdzie piksel powinien być przezroczysty jest biały. Tekstury zapisuję w fromacie .targa. Do wczytywania tekstur używam funkcji z książki "OpenGL w praktyce" Janusza Ganczarskiego (funkcja load_targa). Poniżej przedstawiam kod źródłowy. Jestem początkujący w OpenGL i proszę o wyrozumiałość. Z góry dziękuję za pomoc.

Pierwsza funkcja to load_targa z książki "OpenGL w praktyce", więc tam raczej błędu nie ma.

#include <GL/glut.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#define TARGA_HEADER_SIZE 0x12
#define TARGA_UNCOMP_RGB_IMG 0x02
#define TARGA_UNCOMP_BW_IMG 0x03

GLboolean load_targa( const char * filename, GLsizei & width, GLsizei & height, GLenum & format, GLenum & type, GLvoid *& pixels )
{
  pixels = NULL;
  width = 0;
  height = 0;
  FILE * tga = fopen( filename, "rb" );
  if( !tga )
     return GL_FALSE;
  unsigned char header[ TARGA_HEADER_SIZE ];
  fread( header, TARGA_HEADER_SIZE, 1, tga );
  fseek( tga, header[ 0 ], SEEK_CUR );
  width = header[ 12 ] +( header[ 13 ] << 8 );
  height = header[ 14 ] +( header[ 15 ] << 8 );
  if( header[ 2 ] == TARGA_UNCOMP_RGB_IMG && header[ 16 ] == 24 )
  {
    pixels = new unsigned char[ width * height * 3 ];
    fread(( void * ) pixels, width * height * 3, 1, tga );
    format = GL_BGR;
    type = GL_UNSIGNED_BYTE;
  }
  else
  if( header[ 2 ] == TARGA_UNCOMP_RGB_IMG && header[ 16 ] == 32 )
  {
    pixels = new unsigned char[ width * height * 4 ];
    fread(( void * ) pixels, width * height * 4, 1, tga );
    format = GL_BGRA;
    type = GL_UNSIGNED_BYTE;
  }
  else
  if( header[ 2 ] == TARGA_UNCOMP_BW_IMG && header[ 16 ] == 8 )
  {
    pixels = new unsigned char[ width * height ];
    fread(( void * ) pixels, width * height, 1, tga );
    format = GL_LUMINANCE;
    type = GL_UNSIGNED_BYTE;
  }
  else
     return GL_FALSE;
  fclose( tga );
  return GL_TRUE;
}

void Generate()
{
  GLsizei width, height;
  GLenum format, type;
  GLvoid *pixels;

  glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MIN_FILTER, GL_LINEAR);
  glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MAG_FILTER, GL_LINEAR);

  glEnable(GL_TEXTURE_2D);
  glEnable(GL_ALPHA_TEST);
  glAlphaFunc(GL_GREATER, 0.1);

  GLboolean error = load_targa("targa.tga", width, height, format, type, pixels);
  if(error == GL_FALSE)
  {
    printf("Niepoprawny odczyt pliku targa.tga");
    exit(0);
  }
  glTexImage2D(GL_TEXTURE_2D, 0, GL_RGBA, width, height, 0, format, type, pixels);
  glPixelStorei(GL_UNPACK_ALIGNMENT, 1);
  glTexEnvf(GL_TEXTURE_ENV, GL_TEXTURE_ENV_MODE, GL_REPLACE);
}

void DisplayScene()
{
  glClearColor(1.0, 1.0, 1.0, 1.0);
  glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);
  glColor3f(1.0, 0.0, 0.0);
  glBegin(GL_POLYGON);
  glTexCoord2f(0.0, 0.0);
  glVertex3f(0.0, 0.0, 0.0);
  glTexCoord2f(0.0, 1.0);
  glVertex3f(0.0, 1.0, 0.0);
  glTexCoord2f(1.0, 1.0);
  glVertex3f(1.0, 1.0, 0.0);
  glTexCoord2f(1.0, 0.0);
  glVertex3f(1.0, 0.0, 0.0);
  glEnd();
  glFlush();
  glutSwapBuffers();
}

int main(int argc, char *argv[])
{
  glutInit(&argc, argv);
  glutInitDisplayMode(GLUT_DOUBLE | GLUT_RGB);
  glutInitWindowSize(512, 512);
  glutCreateWindow("Tekstura");
  Generate();
    glutDisplayFunc(DisplayScene);
    glutMainLoop();
  return 0;
}