Jak wyslac dane do serwera ?

0

Sciągnałem kod servera i kod clienta. Server i client działa na zasadzie:

 1. server nasluchuje na danym porcie
 2. client laczy sie z serverem
 3. server czeka na odebranie waidomosci
 4. client wysyla wiadomosc i czeka na odbior wiadomosci od serwer
 5. servwer czeka na wpisanie wiadomosci zeby ja odeslac do klienta

Chcialem przerobic tak zeby server nasluchiwal caly czas wiec zapetlilem program i
teraz jest ok jesli chodzi o odbieranie danych od kliku klinetow ktorzy sie polacza.
Ale w klinecie jest tak ze jak sie polacze i wysle wiadomosc to server ja odbierze
ale jak znowu wpisze kolejna to drugi raz juz jej nie widac. Musze sie rozlaczyc i
polaczyc ponownie. czy wiece jak mozna to przerobic by dzialalo tak ze klinet
moze wysylac dowolna ilosc wiadomości.

w kodzie dodalem petle while(true) ale nadal nie dziala

 #include <winsock.h>
#include <iostream.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

//using namespace std;

int main(int argc, int **argv)
{
  WSADATA wsda;        // informacja zwrocona przez WSAStartup
  struct hostent *host;    // informacja o serwerze
  char szMessage[80];     // komunikat
  int iMessageLen;
  int ret;
  char szInBuffer[128];
  int iBufferLen;
  char szAddress[64];
  int iPort;

  SOCKET s;         // uzywane gniazdo
  SOCKADDR_IN addr;     // adres hosta

  // pobranie adresu IP
  cout << "Podaj adres IP do ktorego wyslac (np. 127.0.0.1) ...";
  cin.getline(szAddress,64,'\n');

  // port na ktorym sie komunikujemy (0...65535)
  iPort = 1000;

  // zaladuj WinSock w wersji 2.2
  WSAStartup(MAKEWORD(2,2), &wsda);

  // stworzenie gniazda TCP
  s = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_IP);

  // sprawdzenie bledu
  if(s == SOCKET_ERROR)
  {
   cout << "Blad przy inicjalizacji gniazda : " << WSAGetLastError() << endl;
   system("PAUSE");
   exit(1);
  }

  // informacja o hoscie
  addr.sin_family = AF_INET;
  addr.sin_port = htons(iPort);
  addr.sin_addr.s_addr = inet_addr(szAddress);

  if(addr.sin_addr.s_addr == INADDR_NONE) // jesli nie podano numeru IP, to odnajdz go z DNS
  {
   host = NULL;
   cout << "Szukam hosta..." << endl;
   host = gethostbyname(szAddress); // pobierz numer IP i go zachowaj
   if(host == NULL)
   {
     cout << "Nieznany host." << endl;
     system("PAUSE");
     exit(1);
   }
   memcpy(&addr.sin_addr, host->h_addr_list[0], host->h_length);
   cout << "OK." << endl;
  }

  // laczenie z serwerem
  cout << "Laczenie z hostem " << szAddress << " na porcie " << iPort << endl;
  ret = connect(s, (struct sockaddr *) &addr, sizeof(addr));

  // sprawdzenie bledu
  if(ret == SOCKET_ERROR)
  {
   cout << "Blad przy laczeniu z serwerem : " << WSAGetLastError() << endl;
   system("PAUSE");
   exit(1);
  }

  while(true) {

   // pobranie komunikatu do bufora
  cout << "Wpisz komunikat ...";
  cin.getline(szMessage,80,'\n');

  // dlugosc komunikatu
  iMessageLen = strlen(szMessage);

  // wyslanie komunikatu
  cout << "Wysylanie pakietu..." << endl;
  ret = send(s, szMessage, iMessageLen, 0);

  // sprawdzenie bledu
  if(ret == SOCKET_ERROR)
  {
   cout << "Blad przy wysylaniu komunikatu : " << WSAGetLastError() << endl;
   system("PAUSE");
   exit(1);
  }

  }

  // odbior komunikatu zwrotnego
  cout << "Oczekiwanie na komunikat zwrotny..." << endl;
  ret = recv(s, szInBuffer, sizeof(szInBuffer), 0);

  // sprawdzenie bledu
  if(ret == SOCKET_ERROR)
  {
   cout << "Blad przy odbiorze komunikatu zwrotnego : " << WSAGetLastError() << endl;
   system("PAUSE");
   exit(1);
  }

  // wyswietlenie komunikatu zwrotnego
  iBufferLen = ret;
  szInBuffer[iBufferLen] = '\0';
  cout << "Otrzymano komunikat o tresci \"" << szInBuffer << "\" od hosta " << szAddress << endl;

  // zamkniecie gniazda
  closesocket(s);

  // zamkniecie WinSock
  WSACleanup();

  system("PAUSE");

  return 0;
}
0

Kod jest TRAGICZNY. A jakbyś go sformatował to byś wiedział w czym problem:

#include <winsock.h>
#include <iostream.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

//using namespace std;

int main(int argc, int **argv)
{
  WSADATA wsda;                // informacja zwrocona przez WSAStartup
  struct hostent *host;        // informacja o serwerze
  char szMessage[80];            // komunikat
  int iMessageLen;
  int ret;
  char szInBuffer[128];
  int iBufferLen;
  char szAddress[64];
  int iPort;

  SOCKET s;             // uzywane gniazdo
  SOCKADDR_IN addr;       // adres hosta

  // pobranie adresu IP
  cout << "Podaj adres IP do ktorego wyslac (np. 127.0.0.1) ...";
  cin.getline(szAddress,64,'\n');

  // port na ktorym sie komunikujemy (0...65535)
  iPort = 1000;

  // zaladuj WinSock w wersji 2.2
  WSAStartup(MAKEWORD(2,2), &wsda);

  // stworzenie gniazda TCP
  s = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_IP);

  // sprawdzenie bledu
  if(s == SOCKET_ERROR)
  {
    cout << "Blad przy inicjalizacji gniazda : " << WSAGetLastError() << endl;
    system("PAUSE");
    exit(1);
  }

  // informacja o hoscie
  addr.sin_family = AF_INET;
  addr.sin_port = htons(iPort);
  addr.sin_addr.s_addr = inet_addr(szAddress);

  if(addr.sin_addr.s_addr == INADDR_NONE)     // jesli nie podano numeru IP, to odnajdz go z DNS
  {
    host = NULL;
    cout << "Szukam hosta..." << endl;
    host = gethostbyname(szAddress);    // pobierz numer IP i go zachowaj
    if(host == NULL)
    {
      cout << "Nieznany host." << endl;
      system("PAUSE");
      exit(1);
    }
    memcpy(&addr.sin_addr, host->h_addr_list[0], host->h_length);
    cout << "OK." << endl;
  }

  // laczenie z serwerem
  cout << "Laczenie z hostem " << szAddress << " na porcie " << iPort << endl;
  ret = connect(s, (struct sockaddr *) &addr, sizeof(addr));

  // sprawdzenie bledu
  if(ret == SOCKET_ERROR)
  {
    cout << "Blad przy laczeniu z serwerem : " << WSAGetLastError() << endl;
    system("PAUSE");
    exit(1);
  }

  while(true)
  {
    // pobranie komunikatu do bufora
    cout << "Wpisz komunikat ...";
    cin.getline(szMessage,80,'\n');

    // dlugosc komunikatu
    iMessageLen = strlen(szMessage);

    // wyslanie komunikatu
    cout << "Wysylanie pakietu..." << endl;
    ret = send(s, szMessage, iMessageLen, 0);

    // sprawdzenie bledu
    if(ret == SOCKET_ERROR)
    {
      cout << "Blad przy wysylaniu komunikatu : " << WSAGetLastError() << endl;
      system("PAUSE");
      exit(1);
    }

  }

  // odbior komunikatu zwrotnego
  cout << "Oczekiwanie na komunikat zwrotny..." << endl;
  ret = recv(s, szInBuffer, sizeof(szInBuffer), 0);

  // sprawdzenie bledu
  if(ret == SOCKET_ERROR)
  {
    cout << "Blad przy odbiorze komunikatu zwrotnego : " << WSAGetLastError() << endl;
    system("PAUSE");
    exit(1);
  }

  // wyswietlenie komunikatu zwrotnego
  iBufferLen = ret;
  szInBuffer[iBufferLen] = '\0';
  cout << "Otrzymano komunikat o tresci \"" << szInBuffer << "\" od hosta " << szAddress << endl;

  // zamkniecie gniazda
  closesocket(s);

  // zamkniecie WinSock
  WSACleanup();

  system("PAUSE");

  return 0;
}

Zauważ ze wiadomość zwrotną odbierasz tylko raz bo jest poza pętlą...

0

wiem wiem bo ja nie chce zeby klient odbieral wiadomosc zwrotna chce zeby mogl wysylac wiadomosci do serwera ale nie chce zeby za kazdym razem sie znim laczyl tylko zeby na tym ustanowioanym polaczeniu mogl wysylac w petli te wiadomosci to jak to zrobic ?

0

W takim razie masz to napisane poprawnie, klient będzie wysyłał do serwera wielokrotnie wiadomości. Ale zapewne po stronie serwera tego nie przewidziałeś...

0

Server wyglada tak:

#include <iostream.h>
#include <winsock.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include<iostream.h>

//using namespace std;

int main(int argc, int **argv)
{
  WSADATA wsda;       // informacja zwrocona przez WSAStartup
  char szRepMessage[80];   // komunikat zwrotny
  int iMessageLen;
  int ret;
  char szInBuffer[128];    // bufor na otrzymany komunikat
  int iBufferLen;
  int iPort, iAddrLen;

  SOCKET sListen, sClient;     // gniazdo dla nasluchu oraz do klienta
  SOCKADDR_IN addr,remote_addr;  // interfejs lokalny oraz polaczonego klienta

  // port na ktorym sie komunikujemy (0...65535)
  iPort = 1000;

  // zaladuj WinSock w wersji 2.2
  WSAStartup(MAKEWORD(2,2), &wsda);

  // stworzenie gniazda TCP
  sListen = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_IP);

  // sprawdzenie bledu
  if(sListen == SOCKET_ERROR)
  {
   cout << "Blad przy inicjalizacji gniazda : " << WSAGetLastError() << endl;
   system("PAUSE");
   exit(1);
  }

  // laczenie gniazda z adresem/portem
  addr.sin_family = AF_INET;
  addr.sin_port = htons(iPort);
  addr.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY);
  ret = bind(sListen, (struct sockaddr *) &addr, sizeof(addr));

  // sprawdzenie bledu
  if(ret == SOCKET_ERROR)
  {
   cout << "Blad przy wiazaniu gniazda : " << WSAGetLastError() << endl;
   system("PAUSE");
   exit(1);
  }
  while(true) {
  // ustaw tryb nasluchu
  ret = listen(sListen, 10);

  // sprawdzenie bledu
  if(ret == SOCKET_ERROR)
  {
   cout << "Blad przy trybie nasluchu : " << WSAGetLastError() << endl;
   system("PAUSE");
   exit(1);
  }

  // oczekiwanie na polaczenie
  cout << "Oczekiwanie na polaczenie (nacisnij CTRL-C zeby przerwac)..." << endl;
  iAddrLen = sizeof(remote_addr);
  sClient = accept(sListen, (struct sockaddr *) &remote_addr, &iAddrLen);

  // sprawdzenie bledu
  if(sClient == SOCKET_ERROR)
  {
   cout << "Blad przy nawiazywaniu polaczenia : " << WSAGetLastError() << endl;
   system("PAUSE");
   exit(1);
  }

  cout << "Polaczono z hostem " << inet_ntoa(remote_addr.sin_addr) << endl;

  // odbior komunikatu
  cout << "Oczekiwanie na odpowiedz..." << endl;
  ret = recv(sClient, szInBuffer, sizeof(szInBuffer), 0);

  // sprawdzenie bledu
  if(ret == SOCKET_ERROR)
  {
   cout << "Blad przy odbiorze komunikatu " << WSAGetLastError() << endl;
   //system("PAUSE");
   // exit(1);
  }

  // wyswietlenie komunikatu od klienta
  iBufferLen = ret;
  szInBuffer[iBufferLen] = '\0';
  cout << "Otrzymano komunikat o tresci \"" << szInBuffer << "\"" << endl;

   }

  // wczytanie i wyslanie komunikatu zwrotnego
  cout << "Wpisz komunikat zwrotny...";
  cin.getline(szRepMessage,80,'\n');
  iMessageLen = strlen(szRepMessage);
  ret = send(sClient, szRepMessage, iMessageLen, 0);

  // sprawdzenie bledu
  if(ret == SOCKET_ERROR)
  {
   cout << "Blad przy wysylaniu komunikatu zwrotnego : " << WSAGetLastError() << endl;
   system("PAUSE");
   exit(1);
  }

  // zamkniecie gniazda
  closesocket(sClient);

  // zamkniecie WinSock
  WSACleanup();

  system("PAUSE");

  return 0;

}

w sumie nie wiem co moze byc zle ze nie odbiera komuniaktow ?

0

W twoim kodzie serwera odbierasz tylko jedną wiadomość od klienta a potem znów oczekujesz na połączenia. Możesz to zrobić na wątkach:

 • socket który dostajesz z accept() przekazujesz do wątku który odczytuje sobie wiadomości w pętli
 • główny wątek programu jedynie odbiera połączenia przez accept() i odpala nowe wątki.
0

Proponuje poczytać http://www.boost.org/doc/libs/1_47_0/doc/html/boost_asio.html

stwierdzisz, że te wypociny przyniosą Ci gorsze efekty i więcej pracy

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0