Import struktury w strukturze z c++

0

Witam,
Jak zaimportować do C# poniższą strukturę?

typedef struct pjsua_call_info
{
  pjsua_call_id  id;
  pjsip_role_e  role;
  pjsua_acc_id  acc_id;
  pj_str_t  local_info;
  pj_str_t  local_contact;
  pj_str_t  remote_info;
  pj_str_t  remote_contact;
  pj_str_t  call_id;
  pjsip_inv_state state;
  pj_str_t  state_text;
  pjsip_status_code  last_status;
  pj_str_t  last_status_text;
  pjsua_call_media_status media_status;
  pjmedia_dir media_dir;
  pjsua_conf_port_id conf_slot;
  pj_time_val connect_duration;
  pj_time_val total_duration;
  struct {
  char  local_info[128];
  char  local_contact[128];
  char  remote_info[128];
  char  remote_contact[128];
  char  call_id[128];
  char  last_status_text[128];
  } buf_;

} pjsua_call_info;

w c# mam natomiast takie cos:

[StructLayout(LayoutKind.Sequential)]
  public struct pjsua_call_info
  {

    public int id;
    public pjsip_role_e role;
    public int acc_id;
    public pj_str_t local_info;
    public pj_str_t local_contact;
    public pj_str_t remote_info;
    public pj_str_t remote_contact;
    public pj_str_t call_id;
    public pjsip_inv_state state;
    public pj_str_t state_text;
    public pjsip_status_code last_status;
    public pj_str_t last_status_text;
    public pjsua_call_media_status media_status;
    public pjmedia_dir media_dir;
    public int conf_slot;
    public pj_time_val connect_duration;
    public pj_time_val total_duration;

    [StructLayout(LayoutKind.Sequential)]
    public struct buf_
    {
      [MarshalAs(UnmanagedType.ByValTStr, SizeConst = 128)]
      public string local_info;
      [MarshalAs(UnmanagedType.ByValTStr, SizeConst = 128)]
      public string local_contact;
      [MarshalAs(UnmanagedType.ByValTStr, SizeConst = 128)]
      public string remote_info;
      [MarshalAs(UnmanagedType.ByValTStr, SizeConst = 128)]
      public string remote_contact;
      [MarshalAs(UnmanagedType.ByValTStr, SizeConst = 128)]
      public string call_id;
      [MarshalAs(UnmanagedType.ByValTStr, SizeConst = 128)]
      public string last_status_text;
    }

  } 

I chodzi mi konkretnie o ta wewnętrzną strukturę buf_.
Funkcja wywołująca wygląda następująco :

[DllImport(PJSIP_DLL, EntryPoint = "pjsua_call_get_info")]
public static extern int pjsua_call_get_info(int call_id, out pjsua_call_info info); 
pjsua_call_info callInfo;
pjsua_call_get_info(session, out callInfo);

Po jej wywołaniu pojawia się (albo czasem się nie pojawia) wyjątek: Zgłoszono wyjątek typu 'System.ExecutionEngineException'.
Cały opis struktury dostępny jest pod adresem: http://www.pjsip.org/pjsip/docs/html/structpjsua__call__info.htm ps. Chciałem zrobić z tego linka, ale coś źle reaguje na "__".

0

czy sizeof(pjsua_call_info) w C i Marshal.SizeOf(typeof(pjsua_call_info)) w C# zwracają tyle samo?

0

Niestety nie...
sizeof(pjsua_call_info); = 872
Marshal.SizeOf(typeof(pjsua_call_info)); = 104

z czego wynika ta różnica? generalnie po pojawieniu się błędu w tej zimportowanej strukturce mam już umieszczone dane o które mi chodzi

0

872-104=768=6*128. Już wiesz co może być błędem?

0

buf_ nie jest w ogóle polem, tylko zagnieżdżonym typem.

0
Azarien napisał(a)

buf_ nie jest w ogóle polem, tylko zagnieżdżonym typem.

buf_ jest polem, instancją struktury anonimowej

0
    [StructLayout(LayoutKind.Sequential)] // definicja typu
    public struct buf_t 
    {
        bla bla bla
    }

    public buf_t buf_; // pole tego typu
0

Dzięki,

public buft_ buf_; 

podziałało i jest super:) dziękuje

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0