Witam,

Aktualnie zajmuję się zagadnieniami związanymi z balansowaniem drzew. Niestety mimo upływu dni i nieprzespanych nocy, nie udało mi się rozwiązać problemów rotacyjnych. Moja wiedza o świecie c++ jest na tyle znikoma, że kończy się na wskaźnikach i przeciążeniach.

Proszę o przejrzenie kodu i danie mi jakiś wskazówek. Jestem już w rozpaczy...

Klasy:

class Node
{
 public:
  int key;
  Node * p;   //rodzic
  Node * left; //lewy potomek
  Node * right; //prawy potomek
  int height;  //wysokosc drzewa
};
class BST
{
 public:
  Node * root;              //korzeń drzewa
  int count;               //liczba węzłów
  BST();                 //konstruktor domyslny drzewa
  bool  insert(Node * n);        //dodawanie nodow
  int bstheight(Node * p);        //wysokosc drzewa
  Node * rotationL(Node * &p1);     //rotacja pojedyncza LEWA
  Node * rotationR(Node* &p1);      //rotacja pojedyncza PRAWA
  Node * rotationLL(Node * &p1);     //rotacja podwójna Lewa
  Node * rotationRR(Node * &p1);     //rotacja podwójna PRAWA
};

Metoda dodawania nodów:

bool BST::insert(Node * n)
{
  Node * y, * x = root; //x jest wskaznikamni na root

  y = n->left = n->right = NULL; //y jest pustym nodem i n left i n right tez
  int m,t,d;

  while(x)
  {
   if(n->key == x->key) //jesli juz taka wartosc istnieje wyjdz!
   {
     delete n;
     return false;
   }
   y = x; //przypisanie x do y(temp) 
   x = (n->key < x->key) ? x->left : x->right;
  }

  n->p = y; //rodzicem N jest Y

  if(!y) root = n; //jesli Y nie istnieje to korzeniem jest n!!
  else if(n->key < y->key) //jesli n key jest mniejsze od parent key to n jest lewym potomkiem
  {
    y->left = n;
     if ((bstheight(n->left) - bstheight(n->right))==2)//tu jest blad. porownuje n-left z n-right ktore nie istnieja
     {
     if (n->key < n->left->key)
     n=rotationL(n);//pojedyncza rotacja lewa
     else
     n = rotationLL(n);//podwojna rotacja lewa
     }
  }
  else    //jesli n key jest mniejsze od parent key to n jest PRAWYM potomkiem       
  {
    y->right = n;
    if ((bstheight(n->right) - bstheight(n->left))==2)//tu jest blad. porownuje n-right z n-light ktore nie istnieja
    {
     if (n->key > n->right->key)
      n=rotationR(n);//pojedyncza rotacja prawa
     else
      n = rotationRR(n);//podwojna rotacja prawa
     }
  }

   (n->p) ? n->height=n->p->height+1 : n->height=0;

  count++;
  return true;   

}

Rotacje:

Node* BST:: rotationL(Node * &p1)
{
  Node * p2;
  p2 = p1->left;
  p1->left = p2->right;
  p2->right = p1;
  p1->height = max(bstheight(p1->left),bstheight(p1->right)) + 1;
  p2->height = max(bstheight(p2->left),p1->height) + 1;
  return p2;
}
//-------------------------------------------------------------------------
Node * BST:: rotationR(Node* &p1)
{
  Node* p2;
  p2 = p1->right;
  p1->right = p2->left;
  p2->left = p1;
  p1->height = max(bstheight(p1->left),bstheight(p1->right)) + 1;
  p2->height = max(p1->height,bstheight(p2->right)) + 1;
  return p2;
}
//-------------------------------------------------------------------------
Node * BST:: rotationLL(Node * &p1)
{
  p1->left=rotationR(p1->left);//prawa
  return rotationL(p1);//lewa
}
//-------------------------------------------------------------------------
Node * BST::rotationRR(Node * &p1)
{
  p1->right = rotationL(p1->right);//lewa
  return rotationR(p1);//prawa
}

Problem jest taki, że z odejmowania
if ((bstheight(n->left) - bstheight(n->right))==2)
przy czym n jest węzłem świeżo dodanym który nie posiada jeszcze lewego dziecka ani prawego.
jakie dwa Nody powinienem porównywać? X? Y? N?

Jeszcze raz proszę o pomoc.

Ps. Proszę także o ocenienie stylu pisania.