Zunifikowana tablica wskaźników do obiektów

Odpowiedz Nowy wątek
2011-05-14 16:11
0

Chcę napisać prostą, konsolową grę planszową - coś na wzór alkohińczyka. Po skompliowaniu programu wyświetla się: "Program alkohińczyk.exe przestał działać... ble ble ble". Mam w planie stworzyć jedną virtualną klasę bazową pole a w klasach które będą z niej dziedziczyć wyświetlać dodatkowo konkretny dla rodzaju pola napis i wykonywać charakterystyczne działanie. Póki co mam zunifikowaną tablicę wskaźników która niestety nie chce działać. Dodam że kiedy tablica zawierała obiekty a nie wskaźniki bylo ok. Program działał (póki co przesuwał pionki po planszy ;) ). Co jest nie tak?? Wczesniej pisałem program opierajacy się na tej samej zasadzie i wszystko działało. Oto kod:

#include <cstdlib>
#include <iostream>
#include <windows.h>

using namespace std;

void gotoxy(int x, int y)
{
COORD cord;
cord.X = x;
cord.Y = y;
SetConsoleCursorPosition(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), cord);
}

class pole {
public:
    pole() {wartosc=0; pionek1=0; pionek2=0; pionek3=0; pionek4=0;}

    int zwx()     {return x;}

    void pocz() {pionek1=1;pionek2=1;pionek3=1;pionek4=1;}

    void wprowWartosc(int a) {wartosc=a;}

    void wprowX(int b) {x=b;}

    void wprowY(int c) {y=c;}

    void wprowP1(int d) {pionek1=d;}

    void wprowP2(int e) {pionek2=e;}

    void wprowP3(int f) {pionek3=f;}

    void wprowP4(int g) {pionek4=g;}

   // virtual void zadanie() = 0;
   // virtual void dzialanie() = 0;

    void rysuj() {gotoxy(x,y);
           cout << " ____";
           gotoxy(x,y+1);

           cout << "|";
           if (wartosc<=9) cout << wartosc << " "; else cout << wartosc; 
           cout << " |";
           gotoxy(x,y+2);
           cout << "| ";
           SetConsoleTextAttribute(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), 4);
           if ((pionek1==1) && (pionek2==0)) cout << "A ";
           else if ((pionek1==1) && (pionek2==1)) 
           {
           cout << "A";
           SetConsoleTextAttribute(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), 5);
           cout << "B";
           } 
           else if ((pionek1==0) && (pionek2==1))
           {
           SetConsoleTextAttribute(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), 5);
           cout << " B";
           }
           else cout << " ";
           SetConsoleTextAttribute(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), 15);
           cout << " |" << endl;
           gotoxy(x,y+3); 
           cout << "|_";
           if ((pionek3==1) && (pionek4==0)) 
           {
           SetConsoleTextAttribute(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), 6);
           cout << "C"; 
           SetConsoleTextAttribute(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), 15);
           cout << "_";
           }
           else if ((pionek3==1) && (pionek4==1)){
           SetConsoleTextAttribute(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), 6);
           cout << "C";
           SetConsoleTextAttribute(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), 9);
           cout << "D"; 
           }
           else if ((pionek3==0) && (pionek4==1))
           {
           SetConsoleTextAttribute(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), 15); 
           cout << "_";
           SetConsoleTextAttribute(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE),9);
           cout << "D";
           }
           else
           {
           SetConsoleTextAttribute(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), 15);
           cout << "__";
           }
           SetConsoleTextAttribute(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), 15);
           cout << "_|" << endl;
           } 

private:
     int wartosc,pionek1,pionek2,pionek3,pionek4,x,y;

};

pole* p[50];

class poleZwykle: public pole {
};
class poleNiespodzianka: public pole {
};
class poleKara: public pole {
};
class poleDopalacz: public pole {
};

int main()
{
  int zy=0,i,j,zx=0,pomoc=0,kostka, wybor=1, pomoc2=1;
  p[1]->pocz();

poleZwykle* pz = new poleZwykle;
poleKara* pk = new poleKara;
poleDopalacz* pd = new poleDopalacz;
poleNiespodzianka* pn = new poleNiespodzianka;

for(i=2;i<50;i++)
{
if (i%10==0) p[i]=pz;
else if (i%10==9) p[i]=pk;
else if (i%10==8) p[i]=pd;
else p[i]=pn;

}  
  for (i=1;i<51;i++)
    {
    p[i]->wprowWartosc(i);
    }
for(j=1;j<6;j++)
{
for (i=1;i<11;i++)
    {
    p[i+pomoc]->wprowX(zx);
    zx=zx+5;
    p[i+pomoc]->wprowY(zy);
    }
zy=zy+4;
zx=0;
pomoc=pomoc+10;
}
p[50]->wprowX(45);
p[50]->wprowY(16);

int a=1, b=1, c=1, d=1, kolejka=1;

while(!wybor==0)
{
srand(time(NULL));
kostka=rand() % 6;

if (kolejka%4==1) // wybór który gracz sie przesuwa
{
p[a]->wprowP1(0);
a=a+kostka+1;
p[a]->wprowP1(1);  
}
else if (kolejka%4==2)
{
p[b]->wprowP2(0);
b=b+kostka+1;
p[b]->wprowP2(1);
}
else if (kolejka%4==3)
{
p[c]->wprowP3(0);
c=c+kostka+1;
p[c]->wprowP3(1);  
}
else
{
p[d]->wprowP4(0);
d=d+kostka+1;
p[d]->wprowP4(1);  
}
kolejka=kolejka+1;

  for (i=1;i<51;i++)
    {
    p[i]->rysuj();
    }

gotoxy(60,2);
cout << "Kostka: " << kostka+1;
gotoxy(60,4);
cout << "0 - wyjscie";
gotoxy(60,5);
cout << "1 - dalej";
gotoxy(60,6);
cout << "Wybor: ";
cin >> wybor;
system("cls");
}       

return 0;
}

Pozostało 580 znaków

2011-05-14 16:19
0

Nie analizowałem całego kodu, ale masz tablicę pole* p[50]; - te wskaźniki nie wskazują na nic konkretnego w tym momencie, a Ty od razu co robisz? p[1]->pocz(); ;)


Pozostało 580 znaków

Odpowiedz
Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0