Obliczanie pola trójkąta - problem z instr. if

0

Witam, mam następujący problem z jednym programem. Program ma obliczać pole trójkąta, ale tylko wtedy, gdy jest to trójkąt prostokątny. Mam już zdefiniowane warunki i cały mechanizm matematyczny, jednak problem dotyczy pogrubionego fragmentu kodu:

#include <cstdlib>
#include <math.h>
#include <iostream>

using namespace std;

class trojkat
{
   private:
    struct point
    {
     float x;
     float y;
    };
    point p1,p2,p3;
    float dl1,dl2,dl3;
    float pole;
    bool zapytanie;
   public:
   void wprowadz();
   void sprawdz();
   void oblicz();
   void wypisz();
};

void trojkat::wprowadz()
{
     cout<<"Podaj wsp. wierzch. a "<<endl;
     cin>>p1.x;
     cin>>p1.y;
     cout<<"Podaj wsp. wierzch. b "<<endl;
     cin>>p2.x;
     cin>>p2.y;
     cout<<"Podaj wsp. wierzch. c "<<endl;
     cin>>p3.x;
     cin>>p3.y;
}
void trojkat::sprawdz()
{
   float bok1x=0, bok1y=0, bok2x=0, bok2y=0, bok3x=0, bok3y=0;
   bok1x=pow((p2.x-p1.x),2);
   bok1y=pow((p2.y-p1.y),2);
   bok2x=pow((p3.x-p2.x),2);
   bok2y=pow((p3.y-p2.y),2);
   bok3x=pow((p3.x-p1.x),2);
   bok3y=pow((p3.y-p1.y),2);
   
   dl1=sqrt( bok1x + bok1y );
   dl2=sqrt( bok2x + bok2y );
   dl3=sqrt( bok3x + bok3y );
   
   float pot1=0,pot2=0,pot3=0;
   pot1=dl1*dl1;
   pot2=dl2*dl2;
   pot3=dl3*dl3;
   //cout<<"roznica wsp. do potegi"<<endl;
   //cout<<"bok1x="<<bok1x<<" bok1y="<<bok1y<<" bok2x="<<bok2x<<" bok2y="<<bok2y<<" bok3x="<<bok3x<<" bok3y="<<bok3y<<endl;
   //cout<<"Potegi:"<<endl;
   cout<<"\npot1="<<pot1<<", pot2="<<pot2<<", pot3="<<pot3<<"\n";
   
   **if ( pot1+pot2==pot3 || pot2+pot3==pot1 || pot1+pot3==pot2 )
     zapytanie=true;
   else
     zapytanie=false;
}
void trojkat::oblicz()
{
   //cout<<"warunek="<<zapytanie<<endl;
   cout<<"pierwszy bok: "<<dl1<<", drugi bok: "<<dl2<<", trzeci bok: "<<dl3<<endl;
   
   if (zapytanie==true && dl1*dl2*dl3!=0)
   {
     float p=0;
     p=0.5*(dl1+dl2+dl3);
     pole=sqrt(p*(p-dl1)*(p-dl2)*(p-dl3));
   } 
   if (zapytanie==false || dl1*dl2*dl3==0)
   {
    cout<<"trojkat o podanych wspolrzednych wierzcholkow nie istnieje,\nalbo nie jest prostokatny"<<endl;
   }
} **
void trojkat::wypisz()
{
   if (zapytanie==true && dl1*dl2*dl3!=0)
   {
     cout<<"Pole trojkata wynosi: "<<pole<<endl;
   }
   //if (zapytanie==false)
   else
   {       
     cout<<"";
   }
}

int main(int argc, char *argv[])
{
  int decyzja=1;
  do {
    
    trojkat figura;
    figura.wprowadz();
    figura.sprawdz(); 
    figura.oblicz();
    figura.wypisz();
    
    cout<<"\nCzy jeszcze raz? (0/1)"<<endl;
    cin>>decyzja;
    system("cls");
    if (decyzja==0) break;
  }
  while (decyzja==1);
    
  system("PAUSE");
  return EXIT_SUCCESS;
}

Zdarzają mi się takie sytuacje, gdy warunek w pogrubieniu jest spełniony a mimo to zmienna zapytanie dostaje wartość false. Czy ktoś ma jakiś pomysł aby to naprawić, albo gdzie jest błąd w moim kodzie?

0

Podaj jakieś konkretne dane przy których jest zły wynik. Albo użyj debugera. On wie wszystko.
OK. Wiem, o co chodzi. Gdy masz ładny przykład, gdzie trzy długości boków są liczbami całkowitymi działa, w przeciwnym wypadku nie. Pomyśl dlaczego.

0

Przykładowo, jeśli podam takie współrzędne:
(0,0), (3,0), (0,4), to wszystko gra i oblicza.
Natomiast jeśli wklepie mu takie coś np. :
(1,1), (2,2), (2,1) to już go nie przepuszcza.

Problem w tym programie dotyczy tylko tego warunku, gdzie mamy coś a la tw. Pitagorasa. Reszta tzn. obliczenia matematyczne są dobre i do nich nie mam zastrzeżeń.

0

Ja bym strzelał, że chodzi o dokładność float-ów (i innych). W przypadku pierwszym masz długości równe (3, 4, 5) - wszystko zostaje zachowane OK. W drugim przypadku masz już boki długości (1, 1, 1.41421356...) - i ta ostatnia liczba będzie zaokrąglona; przy podniesieniu do potęgi 2 da coś w rodzaju 1.999999999999.

Dwa wyjścia:

 • a) z Pitagorasa otrzymujesz (długość_krawędzi)^2; do sprawdzenia potrzebujesz jedynie tych kwadratów. Dopiero w części obliczeniowej możesz liczyć sobie długości krawędzi bez "drugiej potęgi".
 • b) zakładasz możliwe błędy pomiaru (patrz np. tutaj: http://edu.i-lo.tarnow.pl/inf/utils/001_2008/0119.php)
0

hmm.. właśnie po podniesieniu liczby niewymiernej do kwadratu nie ma żadnego problemu z zaokrąglaniem. Kiedy podniosłem 1.41421... do kwadratu to otrzymałem na ekranie konsoli śliczne, wymierne 2, a nie 1.999999... także to chyba nie to...

0
gość napisał(a)

hmm.. właśnie po podniesieniu liczby niewymiernej do kwadratu nie ma żadnego problemu z zaokrąglaniem. Kiedy podniosłem 1.41421... do kwadratu to otrzymałem na ekranie konsoli śliczne, wymierne 2, a nie 1.999999... także to chyba nie to...

To śliczne dwa może być przechowywane jako 1.(9)... tak samo jak bodajże double 0,1*100 jest różne od int 10.. Możesz dać jakieś E jako margines błędu..

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1