Witam wszystkich. Próbuje skompilować sterownik qt do FireBird-a ale nie mogę sobie z tym poradzić.
Mam: Windows XP, QT 4.7.1, FireBird SuperServer ver. 2.5.0.26074 Firbird 2.5 i WxDev-C++.

FireBird jest zainstalowany na C:\Firebird i działa
QT jest na C:\Qt
WxDev-C++ na C:\Dev-Cpp

Dodałem zmienne środowiskowe w:
-Zmienne Użytkownika dla "mojego xp" oto cały wpis w zmiennej Path: Kod:
C:\Firebird\bin;c:\Qt\4.7.1\bin;%PATH%

-Zmienne Systemowe oto cały wpis w zmiennej Path:

%SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\System32\Wbem;C:\Firebird\bin;c:\Qt\4.7.1\bin;%PATH%;c:\Dev-Cpp\bin;

Czy te wpisy dotyczące FireBird QT i WxDev-C++ są poprawne ??

Dalej wchodzę w C:\Qt\4.7.1\src\plugins\sqldrivers\ibase zebys skompilowadc stewrownik QT do FireBird
wpisuje najpierw Kod:

qmake -o Makefile "INCLUDEPATCH+=C:\\Firebird\\include" "LIBS+=C:\\Firebird\\lib -lfbclient_ms" ibase.pro

Ta komenda przechodzi bez żadnych zakłóceń pojawiają się jakieś dodatkowe pliki.

Potem wpisuje Kod:
mingw32-make

i tu mam następujące Błędy:

C:\Qt\4.7.1\src\plugins\sqldrivers\ibase>mingw32-make 
mingw32-make -f Makefile.Debug all 
mingw32-make[1]: Entering directory `C:/Qt/4.7.1/src/plugins/sqldrivers/ibase' 
g++ -c -g -frtti -fexceptions -mthreads -Wall -DUNICODE -DQT_LARGEFILE_SUPPORT - 
DQT_EVAL -DQT_NO_CAST_TO_ASCII -DQT_NO_CAST_FROM_ASCII -DQT_DLL -DQT_PLUGIN -DQT 
_SQL_LIB -DQT_CORE_LIB -DQT_HAVE_MMX -DQT_HAVE_3DNOW -DQT_HAVE_SSE -DQT_HAVE_MMX 
EXT -DQT_HAVE_SSE2 -DQT_THREAD_SUPPORT -I"..\..\..\..\include\QtCore" -I"..\..\. 
.\..\include\QtSql" -I"..\..\..\..\include" -I"..\..\..\..\include" -I"..\..\..\ 
..\include\ActiveQt" -I"tmp\moc\debug_shared" -I"..\..\..\..\mkspecs\win32-g++" 
-o tmp\obj\debug_shared\main.o main.cpp 
In file included from main.cpp:44: 
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.h:48:19: ibase.h: No such file or director 
y 
In file included from main.cpp:44: 
../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.h:87: error: expected `)' before "connecti 
on" 
mingw32-make[1]: *** [tmp/obj/debug_shared/main.o] Error 1 
mingw32-make[1]: Leaving directory `C:/Qt/4.7.1/src/plugins/sqldrivers/ibase' 
mingw32-make: *** [debug-all] Error 2

Próbowałem według podpowiedzi z innego forum przerobić plik ibase.pro oto jego oryginalna postać:

TARGET = qsqlibase 

SOURCES = main.cpp 
include(../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.pri) 

include(../qsqldriverbase.pri)

a ja zmieniłem na

TARGET  = qsqlibase 

HEADERS   = ../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.h 
SOURCES   = main.cpp \ 
    ../../../sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cppqsql_ibase.cpp 

INCLUDEPATCH+=C:\\Firebird\\include 
LIBS+=C:\\Firebird\\lib -lfbclient_ms.lib 

unix:!contains( LIBS, .*gds.* ):!contains( LIBS, .*libfb.* ):LIBS  *= -lgds 

win32:!contains( LIBS, .*gds.* ):!contains( LIBS, .*fbclient.* ) { 
  !win32-borland:LIBS *= fbclient_ms.lib 
  win32-borland:LIBS += gds32.lib 
} 

include(../qsqldriverbase.pri)

Ale tez nie pomogło.
Proszę o Pomoc