Mam taką stertę:

#include <iostream>
#include <math.h> //uzywanie log( ) i pow(,) w printb ()
using namespace std;
void wstaw (int x);
void doGory ();
void naDol ();
void printb ();
int pobierz();
int sterta[100];
int l=0; //ilosc elementow
void main()
{
  char c='x';
  int a;
  int i;
  while (c!='k')
  {cout<<"dodaj d, pobierz p, koniec k, print e, drzewo b \n";
  cin>>c;
  switch (c) {

  case 'd':
  cout<<"dodaj liczbe ";
  cin>>a;
  wstaw (a);
  break;

  case 'p':
    cout<<"------------liczba ze strety----------"<<endl;
    // cout<<"l="<<l<<endl;
    if (l==0) {cout<<"sterta pusta"<<endl;}
    if (l!=0) {cout<<pobierz()<<endl;}

    cout<<"--------------------------------------"<<endl;
    break;

  case 'e':
    cout<<"*****************************************"<<endl;
    for(i=1; i<=l; i++) cout<<sterta[i]<<" ";
    cout<<endl;
    cout<<"*****************************************"<<endl;
    break;

  case 'b':
    printb ();
    break;
  default:
    break;
  }
  }
}
//**********************************************
void wstaw (int x) {
  sterta[++l]=x;
  doGory();   }
//**********************************************
void doGory ()       {
  int temp=sterta[l];
  int n=l;
  while ((n!=1)&&(sterta[n/2]<=temp))
  {
    sterta[n]=sterta[n/2];
    n=n/2;
  }
sterta[n]=temp;       }
//**********************************************
int pobierz()        {
  if (l>=1) {
        int x=sterta[1];
        sterta[1]=sterta[l--];
        naDol();
        return x;
        }
  cout<<"sterta pusta"<<endl;
  return 0;         }
//**********************************************
void naDol ()         {
  int i=1;
  while (1) {
    int p=i; // lewy potomek wezla 'i'=p, prawy=p+l
    if (p<l) break;
    if ((p+1<=l) && sterta[p] < sterta [p+1]) p++; // prawy potomek istnieje
                    // przesuwamy sie do nast?pnego elementu
    if (sterta [i] >= sterta[p]) break;
    int temp=sterta[p]; // zamiana elementow
    sterta[i]=sterta[p];
    temp=sterta[i];
    p=i; }        }
//**********************************************
//**********************************************
//**********************************************
void printb () 
{
  int ll1, j,i,kk,n,step,n2;

cout<<"*****************************************"<<endl;
//ll1=(log((double)l) / log((double)2))+1;
ll1=(int)((log((double)l) / log((double)2))+1);

//ll1 -liczba urowniej
//cout<<"ll1="<<ll1<<endl;

//ll=((ll1)+1)/2+1;

//n=pow((double)2,(double)ll1);
n=(int)pow((double)2,(double)ll1);

//cout<<"n="<<n<<endl;
n2=n/2;
step=n;
for(i=1; i<=l; i*=2) 
{
  for (kk=1; kk<=n2; kk++) cout<<" ";  

    for(j=i; ((j<=l) && (j<2*i)); j++)
    {
      cout<<sterta[j];
      for (kk=1; kk<=step; kk++) cout<<" ";
    }
    cout<<endl;
    n2=n2/2;
    step=step/2;
    cout<<endl;
}
//cout<<endl;
cout<<"*****************************************"<<endl;
}

I muszę ją przerobić żeby działała odwrotnie - żeby po dodaniu liczb do sterty i ich pobraniu, program wyświetlił je w tej samej kolejności, co pobrał, drzewo też ma tak działać i print e.