Problem z Visual C++ 2010 Express

0

Nie wiem o co z tym chodzi ale dostaje jakieś dziwne komunikaty np

int k = 100;
to Visual Wywala mi że brak ;

0

Albo takie coś:

char nazwyKolumn = NULL;//tablica wskaznikow do nazw kolumn
plik = wczytajPlik(filePath);
const int k = 100;
nazwyKolumn = (char
) malloc( sizeof( char ) (k) );

dostaje od kompilatora błąd:

error C2143: syntax error : missing ';' before 'const'
error C2065: 'k' : undeclared identifier

0

Błąd masz prawdopodobnie wcześniej(np. brak średnika po definicji klasy)

0

nie no już odkryłem o co biega
To jest trochę dziwne w tym Visualu 2010

Przykład; mam taką metodę

void wczytajNazwyKolum(int ileKolumn, FILE * plik, char** nazwyKolumn)
{
  nazwyKolumn = (char**) malloc( sizeof( char* ) * (ileKolumn) );
  int znak = 0;
  int wskZnaku = 0;
  int kolumnIndex = 0;
  int dlugoscNazwy = 0;
  int i = 0;
  char kolumna[etykietaLen];
    ...
}

Dostaje błedy:
"1>c:\documents and settings\pawel\moje dokumenty\visual studio 2010\projects\przetwarzanie_danych\przetwarzanie_danych\main.c(57): error C2143: syntax error : missing ';' before 'type'
1>c:\documents and settings\pawel\moje dokumenty\visual studio 2010\projects\przetwarzanie_danych\przetwarzanie_danych\main.c(58): error C2143: syntax error : missing ';' before 'type'
1>c:\documents and settings\pawel\moje dokumenty\visual studio 2010\projects\przetwarzanie_danych\przetwarzanie_danych\main.c(59): error C2143: syntax error : missing ';' before 'type'
1>c:\documents and settings\pawel\moje dokumenty\visual studio 2010\projects\przetwarzanie_danych\przetwarzanie_danych\main.c(60): error C2143: syntax error : missing ';' before 'type'
1>c:\documents and settings\pawel\moje dokumenty\visual studio 2010\projects\przetwarzanie_danych\przetwarzanie_danych\main.c(61): error C2143: syntax error : missing ';' before 'type'
1>c:\documents and settings\pawel\moje dokumenty\visual studio 2010\projects\przetwarzanie_danych\przetwarzanie_danych\main.c(62): error C2143: syntax error : missing ';' before 'type'
1>c:\documents and settings\pawel\moje dokumenty\visual studio 2010\projects\przetwarzanie_danych\przetwarzanie_danych\main.c(72): error C2065: 'znak' : undeclared identifier
1>c:\documents and settings\pawel\moje dokumenty\visual studio 2010\projects\przetwarzanie_danych\przetwarzanie_danych\main.c(74): error C2065: 'znak' : undeclared identifier
1>c:\documents and settings\pawel\moje dokumenty\visual studio 2010\projects\przetwarzanie_danych\przetwarzanie_danych\main.c(76): error C2065: 'wskZnaku' : undeclared identifier
1>c:\documents and settings\pawel\moje dokumenty\visual studio 2010\projects\przetwarzanie_danych\przetwarzanie_danych\main.c(78): error C2065: 'dlugoscNazwy' : undeclared identifier
1>c:\documents and settings\pawel\moje dokumenty\visual studio 2010\projects\przetwarzanie_danych\przetwarzanie_danych\main.c(78): error C2065: 'kolumna' : undeclared identifier
1>c:\documents and settings\pawel\moje dokumenty\visual studio 2010\projects\przetwarzanie_danych\przetwarzanie_danych\main.c(78): warning C4047: 'function' : 'const char *' differs in levels of indirection from 'int'
1>c:\documents and settings\pawel\moje dokumenty\visual studio 2010\projects\przetwarzanie_danych\przetwarzanie_danych\main.c(78): warning C4024: 'strlen' : different types for formal and actual parameter 1
1>c:\documents and settings\pawel\moje dokumenty\visual studio 2010\projects\przetwarzanie_danych\przetwarzanie_danych\main.c(79): error C2065: 'kolumnIndex' : undeclared identifier
1>c:\documents and settings\pawel\moje dokumenty\visual studio 2010\projects\przetwarzanie_danych\przetwarzanie_danych\main.c(79): error C2065: 'dlugoscNazwy' : undeclared identifier
1>c:\documents and settings\pawel\moje dokumenty\visual studio 2010\projects\przetwarzanie_danych\przetwarzanie_danych\main.c(80): error C2065: 'i' : undeclared identifier
1>c:\documents and settings\pawel\moje dokumenty\visual studio 2010\projects\przetwarzanie_danych\przetwarzanie_danych\main.c(80): error C2065: 'i' : undeclared identifier
1>c:\documents and settings\pawel\moje dokumenty\visual studio 2010\projects\przetwarzanie_danych\przetwarzanie_danych\main.c(80): error C2065: 'dlugoscNazwy' : undeclared identifier
1>c:\documents and settings\pawel\moje dokumenty\visual studio 2010\projects\przetwarzanie_danych\przetwarzanie_danych\main.c(80): error C2065: 'i' : undeclared identifier
1>c:\documents and settings\pawel\moje dokumenty\visual studio 2010\projects\przetwarzanie_danych\przetwarzanie_danych\main.c(82): error C2065: 'kolumnIndex' : undeclared identifier
1>c:\documents and settings\pawel\moje dokumenty\visual studio 2010\projects\przetwarzanie_danych\przetwarzanie_danych\main.c(82): error C2065: 'i' : undeclared identifier
1>c:\documents and settings\pawel\moje dokumenty\visual studio 2010\projects\przetwarzanie_danych\przetwarzanie_danych\main.c(82): error C2065: 'kolumna' : undeclared identifier
1>c:\documents and settings\pawel\moje dokumenty\visual studio 2010\projects\przetwarzanie_danych\przetwarzanie_danych\main.c(82): error C2065: 'i' : undeclared identifier
1>c:\documents and settings\pawel\moje dokumenty\visual studio 2010\projects\przetwarzanie_danych\przetwarzanie_danych\main.c(82): error C2109: subscript requires array or pointer type
1>c:\documents and settings\pawel\moje dokumenty\visual studio 2010\projects\przetwarzanie_danych\przetwarzanie_danych\main.c(84): error C2065: 'kolumnIndex' : undeclared identifier
1>c:\documents and settings\pawel\moje dokumenty\visual studio 2010\projects\przetwarzanie_danych\przetwarzanie_danych\main.c(89): error C2065: 'kolumna' : undeclared identifier
1>c:\documents and settings\pawel\moje dokumenty\visual studio 2010\projects\przetwarzanie_danych\przetwarzanie_danych\main.c(89): error C2065: 'wskZnaku' : undeclared identifier
1>c:\documents and settings\pawel\moje dokumenty\visual studio 2010\projects\przetwarzanie_danych\przetwarzanie_danych\main.c(89): error C2109: subscript requires array or pointer type
1>c:\documents and settings\pawel\moje dokumenty\visual studio 2010\projects\przetwarzanie_danych\przetwarzanie_danych\main.c(89): error C2065: 'znak' : undeclared identifier"

jesli natomiast zapiszę to metodę tak:

void wczytajNazwyKolum(int ileKolumn, FILE * plik, char** nazwyKolumn)
{

  int znak = 0;
  int wskZnaku = 0;
  int kolumnIndex = 0;
  int dlugoscNazwy = 0;
  int i = 0;
  char kolumna[etykietaLen];
    nazwyKolumn = (char**) malloc( sizeof( char* ) * (ileKolumn) );
    ...

}

To mam zero błedów

0

wygląda wiec na to że wszystkie deklaracje zmiennych muszą być na początku metody bo inaczej się wywala:
http://social.msdn.microsoft.[...]a-7bad-4be7-a93e-66e6b2f18842

0

Kompilowałeś to jako C, a w C nie można sobie deklarować zmiennych byle gdzie jak w C++

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0