**Proszę o pomoc w poprawieniu kodu.
Mam wczytać liczbę X, a następnie liczby naturalne w kolejności rosnącej. Oznaczmy je jako k. I dla każdej liczby k program ma wypisać k-tą leksykograficznie permutację liczb 1,..,X. Jeśli podana liczba przekracza liczbę permutacji, program powienien zakończyć pracę.

Na razie napisałem tylko tyle i nie wiem, jak ruszyć dalej. W dodatku poniższy kod nie działa jak powinien. Proszę o wskazówki, bądź konkretne poprawienie programu. Czytałem w internecie, że mogę skorzystać z funkcji next_permutation, ale nie jestem, aż tak zaawansowany i niezbyt rozumiem kod tej funkcji.

Podrawiam:)


#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  int N, k, i, j, m, t;
 
  cin >> m;

  i=m-1;
  

  int tab[i];
  while((i>0) && (tab[i-1] >= tab[i]))
    i--;

  if(i>0)
  {
        j=m;
        while((j>0) && (tab[j-1] )<= tab[i-1])
        {
             j--;
        }
  }

  if(i>0 && j>0)
  {
        k=tab[i-1];
        tab[i-1]=tab[j-1];
        tab[j-1]=k;
  }

  for(i++, j=m; i<j; i++, j--)
  {
        k=tab[i-1];
        tab[i-1]=tab[i-j];
        tab[j - 1] = k;
  }


      }