Dziwny problem podczas kompilacji.

Odpowiedz Nowy wątek
2010-09-02 07:22
coler
0

Witam próbuje skompilować program do komunikacji ze sterownikiem i wyskakuje mi taki problem, dodam że program powinien działać bo to przykładowy program:

expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before '*' token  tk_crnos.h

Oto kod plik tk_crnos.h:


#ifndef TK_CRNOS_H
#define TK_CRNOS_H

#ifndef CHRONOS
#error - must define CHRONOS in ipport.h to use this file
#endif

extern void TK_OSTaskResume(u_char * Id);

#define NET_PRIORITY  0 

#ifdef NOT_DEF

#ifdef ALT_INICHE
#include "ucos_ii.h"
#else
#define OS_PRIO_SELF 0xFF
#endif /* ALT_INICHE */

#endif

/* macros for task type, entry, and name */
#define TK_ENTRY(name)    void name(void * parm)
#define TK_OBJECT(name)   u_char  name
#define TK_OBJECT_PTR(name) u_char * name
#define TK_OBJECT_REF(name) TK_OBJECT(name)
#define TK_ENTRY_PTR(name)  void(*name)(void*)

#define TK_THIS       TK_OSTaskQuery()

#ifndef TK_RETURN_ERROR
#define TK_RETURN_ERROR()  return
#endif
#ifndef TK_RETURN_OK
#define TK_RETURN_OK()   return
#endif

extern void LOCK_NET_RESOURCE(int res);
extern void UNLOCK_NET_RESOURCE(int res);
extern void irq_Mask(void);
extern void irq_Unmask(void);

#define ENTER_CRIT_SECTION(p)   irq_Mask()
#define EXIT_CRIT_SECTION(p)    irq_Unmask()

#ifdef NOTDEF

#ifndef NET_RESID
extern  void *   net_task_sem_ptr;
#define NET_RESID  (net_task_sem_ptr)
#endif
#ifndef PINGQ_RESID
extern  void *   pingq_sem_ptr;
#define PINGQ_RESID (pingq_sem_ptr)
#endif
#ifndef FTPCQ_RESID
extern  void *   ftpcq_sem_ptr;
#define FTPCQ_RESID (ftpcq_sem_ptr)
#endif
#ifndef RXQ_RESID
extern  void *   receiveq_sem_ptr;
#define RXQ_RESID  (receiveq_sem_ptr)
#endif
#ifndef FREEQ_RESID
extern  void *   freeq_sem_ptr;
#define FREEQ_RESID (freeq_sem_ptr)
#endif

#endif

extern  TK_OBJECT(to_pingcheck);
extern  TK_OBJECT(to_netmain);
extern  TK_OBJECT(to_emailer);
extern  TK_OBJECT(to_ftpclnt);

#define TK_BLOCK()     OSTaskSuspend(OS_PRIO_SELF)
extern OS_EVENT *rcvdq_sem_ptr;
#define TK_NETRX_BLOCK()  { \
              INT8U err; \
              OSSemPend(rcvdq_sem_ptr, TPS, &err); \
              if ((err != OS_NO_ERR) && (err != OS_TIMEOUT)) \
                 dtrap(); \
             }

#define TK_SLEEP(count)   OSTimeDly(count + 1)

#define TK_WAKE(Id)     OSTaskResume(*(u_char*)(Id))

#define TK_WAKE_EVENT(ev)  OSTaskResume((u_char)(ev))

void tk_yield(void);
#define TK_YIELD()      tk_yield()

#define SignalPktDemux()   OSSemPost(rcvdq_sem_ptr)
#define SignalEmailTask()  OSTaskResume(to_emailer)
#define SignalFtpClient()  OSTaskResume(to_ftpclnt)

#endif /* TK_CRNOS_H */

A błąd pokazuje w tej linicje:

extern OS_EVENT *rcvdq_sem_ptr;

Jakieś pomysły o co może mu chodzić??

Pozostało 580 znaków

2010-09-02 08:28
0

ja się nie bawiłem w mikrokontrolery itp, ale wiem, że początkujący z tym mają wieczne problemy ;)

popytaj lepiej na forach dla elektroników...

Pozostało 580 znaków

2010-09-02 08:34
coler
0

tak tylko wg mnie to jest czysto programowy błąd może ktoś miał coś podobnego bo ten program jest od komunikacji po Ethernecie a plik 'tk_crnos.h' jest wywoływany przez plik 'ipport.c'

Pozostało 580 znaków

2010-09-02 19:21
0

A czy w tym pliku "ucos_ii.h" jest deklaracja/makro/cokolwiek co określa czym jest OS_EVENT ?


Masz problem? Pisz na forum, nie do mnie. Nie masz problemów? Kup komputer...

Pozostało 580 znaków

2010-09-02 19:40
coler
0

jest coś takiego:

#if (OS_EVENT_EN) && (OS_MAX_EVENTS > 0)
typedef struct os_event {
  INT8U  OSEventType;          /* Type of event control block (see OS_EVENT_TYPE_xxxx)  */
  void  *OSEventPtr;           /* Pointer to message or queue structure          */
  INT16U  OSEventCnt;           /* Semaphore Count (not used if other EVENT type)     */
#if OS_LOWEST_PRIO <= 63
  INT8U  OSEventGrp;           /* Group corresponding to tasks waiting for event to occur */
  INT8U  OSEventTbl[OS_EVENT_TBL_SIZE]; /* List of tasks waiting for event to occur        */
#else
  INT16U  OSEventGrp;           /* Group corresponding to tasks waiting for event to occur */
  INT16U  OSEventTbl[OS_EVENT_TBL_SIZE]; /* List of tasks waiting for event to occur        */
#endif

#if OS_EVENT_NAME_SIZE > 1
  INT8U  OSEventName[OS_EVENT_NAME_SIZE];
#endif
} OS_EVENT;
#endif

elo ktoś wie jak to rozwiązać??

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz
Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0