Przeładowaniem operatora <<

0

Przeładowałem na potrzeby swojej klasy operator << tak aby możliwy był zapis cout<<obiekt_mojej_klasy. Podczas kompilacji pojawiają się błędy, nie wiem dlaczego...

#include <iostream>
using namespace std;

class punkt
{
friend ostream & operator<<(ostream &ekran, punkt &p);

private:
  int x,y;

public:
  punkt(int a = 1, int b = 1): x(a), y(b)
  {
  }

};

ostream & operator<<(ostream &ekran, punkt &p)
{
  ekran << "\tx = " << p.x << ", y = " << p.y<< endl;

  return ekran;
}

void main()
{
    punkt p1;
    cout<<p1;

    system("pause");
}
0
#include <iostream>
using namespace std;

class Punkt
{
private:
  int x,y;
public:
  Punkt(int a = 1, int b = 1): x(a), y(b) {}
  friend ostream& operator<<(ostream& ekran, Punkt& p);
};

ostream& operator<<(ostream& ekran, Punkt& p)
{
  ekran << "\tx = " << p.x << ", y = " << p.y;
  return ekran;
}

int main()
{
  Punkt p1;
  cout<<p1;

  cin.sync();
  cin.get();
  return 0;
}

Jedyne błędy jakie widzę w tym kodzie to fakt że masz void zamiast int, brak returna w main oraz brak #include potrzebnego dla system(). Jeśli nie napiszesz jaki widzisz bląd to nikt ci z ręki nie wywróży...
Kod który tutaj wrzucam działa.

0

W tym zapisie działa, moje niedopatrzenie... Ale jak mam ten program w takich dwóch plikach to jest problem... Wtedy pierwszy błąd to: punkt.h(5) : error C2143: syntax error : missing ';' before '&'

punkt.h

#include <iostream>

class punkt
{
friend ostream & operator<<(ostream &ekran, punkt &p);

private:
    int x,y;

public:
    punkt(int a = 1, int b = 1): x(a), y(b)
    {
    }

};

main.cpp

#include <iostream>
#include "punkt.h"
using namespace std;

ostream & operator<<(ostream &ekran, punkt &p)
{
    ekran << "\tx = " << p.x << ", y = " << p.y<< endl;

    return ekran;
}

void main()
{
    punkt p1;
    cout<<p1;

    system("pause");
}
0

Jeśli w pliku *.h nie masz using namespace std to musisz pisać
std::ostream

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0