[opengl] problem z rysowaniem

0

Witam mam problem z tym oto kodem, bo powinien działać, ale mu się nie chce wyświetlić kulki, proszę o pomoc w rozwikłaniu mojego problemu.


#include <GL/glut.h>
#include <cstdio>
#include <cstdlib>
#include <cmath>

void specialKey(int key, int x, int y) { 
	switch(key) {
		case GLUT_KEY_LEFT : // Rotate on x axis
			
			break;
		case GLUT_KEY_RIGHT : // Rotate on x axis (opposite)
			
			break;
		case GLUT_KEY_UP : // Rotate on y axis 
			
			break;
		case GLUT_KEY_DOWN : // Rotate on y axis (opposite)
			
			break; 
		case GLUT_KEY_PAGE_UP: // Rotate on z axis
			
			break;
		case GLUT_KEY_PAGE_DOWN:// Rotate on z axis (opposite)
			
			break; 
  }

  glutPostRedisplay(); // Redraw the scene
}

void procKey(unsigned char key, int x, int y) {
	switch(key) {


		case 27 :
		case 'q':
			exit(0);
			break;
	}

	glutPostRedisplay(); // Redraw the scene
}

void Kulka() {
  GLfloat x,y,kat;
	const GLfloat GL_PI=3.1415f;
	glBegin(GL_TRIANGLE_FAN);
	glVertex3f(0.0f, 0.0f, -6.0f); //srodek kola
	
	for(kat = 0.0f; kat < (2.0f*GL_PI); kat += (GL_PI/32.0f)) {
		x = 1.5f*sin(kat);
		y = 1.5f*cos(kat);
		glVertex3f(x, y, -6.0f);
	}
	
	glEnd();

	// skierowanie poleceń do wykonania
	glFlush ();
}

void Frame() {
  // kolor tła - zawartość bufora koloru
	glClearColor (1.0,1.0,1.0,1.0);

	// czyszczenie bufora koloru
	glClear (GL_COLOR_BUFFER_BIT);

	// kolor kwadratu
	glColor3f (1.0,0.0,0.0);

	Kulka();

	

	// zamiana buforów koloru
	glutSwapBuffers();
}

int main(int argc, char** argv) {
	glutInit(&argc,argv);
	
	glutInitDisplayMode(GLUT_DOUBLE | GLUT_RGB);
	glutInitWindowSize(1024, 768);			/* X Y pixel screen window */

	glutCreateWindow("Pan Kulka");		/* window title          */
	glutDisplayFunc(Frame);				/* tell OpenGL main loop what   */
 
	glutSpecialFunc(specialKey);
	glutKeyboardFunc(procKey);

	glutMainLoop();						/* pass control to the main loop */
}
0

Zabrakło ustawienia bryły obcinania.
w main dopisz:
glutReshapeFunc(Reshape);
a funcja reshape może wyglądać np tak:

void Reshape (int width, int height)
{
  float ar = (float) width / (float) height;
  glViewport(0, 0, width, height);
  glMatrixMode(GL_PROJECTION);
  glLoadIdentity();
  glFrustum(-ar, ar, -1.0, 1.0, 2.0, 100.0); 
  glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
  glLoadIdentity() ;
}
0

moze nawet i rysuje sie kulka ale patrzysz w druga strone a kulka jest za toba

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1