Jako że jest to mój pierwszy post to serdecznie witam wszystkich użytkowników, a teraz do rzeczy.
Mam taki prosty kod w cpp:

#include "opencv/cv.h"
#include "opencv/highgui.h"

using namespace cv;


int main()
{
  VideoCapture kamera(0); // Wybieramy domyslna kamere

  if(!kamera.isOpened()) return -1;

  Mat okienko;
  namedWindow("okienko",1);

  for(;;)
  {
    Mat klatka;
    kamera >> klatka; // pobieramy klatke z kamerki
    cvtColor(klatka,okienko,CV_BGR2GRAY);
    GaussianBlur(okienko,okienko,Size(7,7),1.5,1.5);
    Canny(okienko,okienko,0,30,3);
    imshow("okienko",okienko);
    if(waitKey(30)=='q') break;
  }

  return 0;
}

Niestety nie chce się on skompilować
oto co wyświetla:

obj\Debug\main.o||In function `main':|
C:\Documents and Settings\*\Moje dokumenty\opencv\main.cpp|9|undefined reference to `cv::VideoCapture::VideoCapture(int)'|
C:\Documents and Settings\*\Moje dokumenty\opencv\main.cpp|11|undefined reference to `cv::VideoCapture::isOpened() const'|
C:\Documents and Settings\*\Moje dokumenty\opencv\main.cpp|14|undefined reference to `cv::namedWindow(std::string const&, int)'|
C:\Documents and Settings\*\Moje dokumenty\opencv\main.cpp|19|undefined reference to `cv::VideoCapture::operator>>(cv::Mat&)'|
C:\Documents and Settings\*\Moje dokumenty\opencv\main.cpp|20|undefined reference to `cv::cvtColor(cv::Mat const&, cv::Mat&, int, int)'|
C:\Documents and Settings\*\Moje dokumenty\opencv\main.cpp|21|undefined reference to `cv::GaussianBlur(cv::Mat const&, cv::Mat&, cv::Size_<int>, double, double, int)'|
C:\Documents and Settings\*\Moje dokumenty\opencv\main.cpp|22|undefined reference to `cv::Canny(cv::Mat const&, cv::Mat&, double, double, int, bool)'|
C:\Documents and Settings\*\Moje dokumenty\opencv\main.cpp|23|undefined reference to `cv::imshow(std::string const&, cv::Mat const&)'|
C:\Documents and Settings\*\Moje dokumenty\opencv\main.cpp|24|undefined reference to `cv::waitKey(int)'|
C:\Documents and Settings\*\Moje dokumenty\opencv\main.cpp|27|undefined reference to `cv::VideoCapture::~VideoCapture()'|
C:\Documents and Settings\*\Moje dokumenty\opencv\main.cpp|27|undefined reference to `cv::VideoCapture::~VideoCapture()'|
obj\Debug\main.o:C:\Documents and Settings\*\Moje dokumenty\opencv\opencv\cxmat.hpp|378|undefined reference to `cv::fastFree(void*)'|
||=== Build finished: 12 errors, 0 warnings ===|

Z góry uprzedzam że wszystkie potrzebne pliki są dołączone do linkiera itd. oraz że kod napisany wg poprzedniego API kompiluje się poprawnie