Winapi (reakcja na ESC)

0

Piszę w czystym winapi, właściwie to już skończyłem program. Problem jaki mam to jak reagować na przycisk ESC od strzała, czyli od razu niezależnie od tego co tam w kolejce komunikatow jest i czy program coć aktualnie przetwarza na jakimś poziomie czy nie. Dzięki temu z programu w dowolnej chwili mozna by wyjść ... można bo mam jeszcze drugi problem, że jak juz w końcu po paru sekundach program zareaguje na ESC to nie przerywa i nie zamyka aplikacji. Kod:

switch(message)
  {
   case WM_CLOSE: DestroyWindow(hWnd); break;
   case WM_DESTROY:
     DeleteObject(hFont);DeleteObject(hFont2);DeleteObject(hFont3); //i rózne inne Destroye....
//Przywrócenie oryginalnej rozdzielczości systemu
     ZeroMemory(&devmode,sizeof(DEVMODE)); 
     devmode.dmSize=sizeof(DEVMODE);
     devmode.dmPelsWidth=pulpit.right; 
     devmode.dmPelsHeight=pulpit.bottom; 
     devmode.dmBitsPerPel=32;
     devmode.dmFields= DM_BITSPERPEL | DM_PELSWIDTH | DM_PELSHEIGHT;
     ChangeDisplaySettings(&devmode, CDS_RESET); 
     PostQuitMessage(0);
     while(GetMessage(&::message,NULL,0,0)>0){}
     PostQuitMessage(0);
     break;
   case WM_KEYDOWN:
      switch(LOWORD(wParam))
      {
       case VK_ESCAPE: SendMessage(hWnd,WM_DESTROY,0,0); break;

W WinMain mam m.in.

while(GetMessage(&message,NULL,0,0)>0)
{
  TranslateMessage(&message);
  DispatchMessage(&message);
  //próbowałem tutaj wstawić if(GetAsyncKeyState(VK_ESCAPE)) break; ale nie działało i tak dalej program się wykonuje. 
}
SendMessage(::hWnd,WM_DESTROY,0,0);
return (INT) message.wParam;  
0

Zadowalało by mnie rozwiązanie nawet na tzw. hama czyli 2 linijki:
DestroyWindow(hWnd); //dzięki temu okno znika z pola widzenia
oraz druga linijka to jakaś funkcja która wywala proces programu niezaleznie od tego czy użytkownik jest zalogowany na prawach administratora czy nie.

0

Wciśnięcie klawisza ESC wykryjesz w WM_COMMAND jako wParam==IDCANCEL.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0