Utrata wydajności. Dlaczego?

0

Mam taki kod:

// (...)
struct i_BMU {
  int x,y, x2,y2;   // współrzędne pierwszego i drugiego BMU
};
typedef list<double>  vec;
list<char> Decision;  // decyzja kojarzona z każdym neuronem
list<vec> xx;    // lista wektorow wejsciowych (probki uczace)

string getClusterNo(int x, int y) {
  string out;
  char    txt[5];
  if (clusters[x][y] > 0) {
    sprintf(txt, "%d", clusters[x][y]);
    out.assign(txt);
  }
  else
    out.assign("?");
  return out;
}

i_BMU Run(vec x) {
// "uruchamia" sieć i zwraca nr zwycięzcy
  double min = 1e10, cur_d;
  int win_x=-1,win_y=-1;   // neuron zwyciezca (BMU = Best Matching Unit)
  int win2_x=-1,win2_y=-1;  // neuron, ktory jest kolejnym BMU
  for (int xp=0; xp<mapsize_x; xp++) {
    for (int yp=0; yp<mapsize_y; yp++) {
      cur_d = neurony[xp][yp].d(x);      // oblicz odleglosc wektora x od wektora W neuronu
      if (min > cur_d)  {
        min = cur_d;
        win_x = xp;   win_y = yp;
      }
    }
  }
  // szukanie 2nd BMU wśród sąsiadów BMU
  min = 1e10;
  for (int xp=-1; xp<=1; xp++)
    for (int yp=-1; yp<=1; yp++) {
      if ((xp==0 && yp==0) || win_x+xp < 0 || win_x+xp >= mapsize_x || win_y+yp < 0 || win_y+yp >= mapsize_y)
        continue;
      cur_d = neurony[win_x+xp][win_y+yp].d(x);  // oblicz odleglosc wektora x od wektora W neuronu
      if (min > cur_d)  {
        min = cur_d;
        win2_x = win_x+xp;   win2_y = win_y+yp;
      }
    }
  return (i_BMU){win_x,win_y, win2_x,win2_y};
}

// (...)
int main(...) {
// (....)
else if (backtest) {
  LoadNet();
  GetInputDataTeach();
  cout << endl << rpad("Generating backtest..."," ",40) << flush;
  plik_out.assign("backtest/");;
  plik_out.append("file.btst");
  FILE *fo = fopen(plik_out.c_str(), "wb");
  sprintf(c_txt,"%d %d ",mainTF, time1st);
  fputs(c_txt, fo);

//--- zapisz odpowiedzi sieci na poszczególne dane wejściowe
  list<vec>::iterator xit=xx.begin();
  char decision[2];
  list<char>::iterator    Dit;
  con_STO();  // zapamiętanie stanu konsoli używając kodów konsoli
  for (no=0; xit!=xx.end(); ++xit, no++) { // **************************
    if (no % 9 == 0) {
      con_RCL(); // odtworzenie stanu konsoli
      sprintf(c_txt, "%.2f%% ", (double)no/P*100);
      cout << progress_signs[no % 4] << " " << c_txt << flush;    // pokaż, że pracuje
    }
    i_BMU winner = Run(*xit);  // przetworzenie wektora
    sprintf(c_txt, "%s", getClusterNo(winner.x,winner.y).c_str());
    fputs(c_txt, fo);

    Dit = Decision.begin();
    advance(Dit, mapsize_x*winner.y + winner.x);
    sprintf(decision, "%c", *Dit);
    fputs(decision, fo);
    fputs("\n", fo);
  }
  fclose(fo);
  cout << "OK" << endl;
}
} // main

i nie wiem, dlaczego pętla oznaczona gwiazdkami (****) szybko zaczyna zwalniać, aż w końcu wlecze się okropnie.
Lista xx zawiera od 2000 do 4000 elementów. Proszę o jakąś radę.

0

Jak już tak mieszasz C i C++, to mogłeś wypisywać na konsole przez printf.
Ja bym stawiał na tą funkcję con_RCL, ale nie wiem jak wygląda jej kod. Pokaż, albo powiedz co i za pomocą czego tam operujesz ;).

0

To nie ta funkcja :)

void con_RCL() {
  printf("\0338");
}

Nawet, gdy wcześniej jej nie było, to pętla zwalniała.

0

Czy może to być spowodowane tym, że do pliku fo jest cały czas zapisywane i ani razu nie ma flush'a?
Początkowo myślałem, że to wina tych operacji na liście Decision i funkcji advance. Usunąłem to, ale nadal zwalania.


Eeeee :-/ Flush też nie pomógł.

0

Przyjrzyj się operacji modulo 9, szczególnie że no ciągle rośnie.

Reszta operacji wygląda na niezależną od no, tylko od xit - może wartości w tej liście też są rosnące i operacje na nich zajmują więcej czasu im dalej?

0

To też nie to. Nawet, jak wyrzucę cały ten if z modulo, to zwalnia.
Wartości w xx na pewno nie mają znaczenia. Są rozmieszczone w miarę równomiernie.

0

A to jeszcze ten kod jest w pętli :) nie zauważyłem.

cout << progress_signs[no % 4] << " " << c_txt << flush;
To jako pierwsze może trochę zwalniać przy tylu obiektach. Iostream jest wolniejsze, bo dużo rzeczy sprawdza za nim coś zrobi. Co to jest progress_signs ? Tablica obiektów jakieś klasy ?

Operacje dyskowe są najkosztowniejsze. Najlepiej by było zapisać jak najwięcej w jednym wywołaniu funkcji, binarnie.

0

char progress_signs[4] = {'/', '-', '\\', '|'};
Odkryłem, że po jakimś czasie długo trwa wykonaniei_BMU winner = Run(*xit);

0

char progress_signs[4] = {'/', '-', '\', '|'};

To spokojnie tamtą instrukcje możesz zamienić na
printf('%c %s", progress_signs[no % 4], c_txt);
%s jeżeli c_txt to tablica char

Odkryłem, że po jakimś czasie długo trwa wykonanie

Włącz debugger i zobacz jakie wartości przyjmują zmienne kolejnych *xit.

0

W innym miejscu mam kod:

vec get_X(int nr) {
  list<vec>::iterator it = xx.begin();
  advance(it, nr);
  return *it;
}
bool juz_wylosowany(int n) {
  for (list<int>::iterator it=wylosowane_x.begin(); it!=wylosowane_x.end(); ++it) {
    if (*it == n)  return true;
  }
  return false;
}
vec LosujX() {
  int nr;
  if (wylosowane_x.size() == (int)((100-test_perc)*P/100))    wylosowane_x.clear();
  while(true) {
    nr = rand() % (int)((100-test_perc)*P/100);
    if (!juz_wylosowany(nr))  break;
  }
  wylosowane_x.push_back(nr);
  vec x = get_X(nr);
  wylosowany_x = nr;
  return x;
}

// (...)

for (int i=0; i<epok; i++, k++) {
  cout << " Processing epoch " << lpad(i+1," ",(int)ceil(log1p(epok)/log(10.0))) << " of " << epok << "  ";
  con_STO(); // zapamiętaj pozycję kursora (m.in.)
  for (int Pi=0; Pi<P; Pi++) {
    // -- wskaznik pracy
    if (Pi % 9 == 0) {
      con_RCL();
      sprintf(c_txt, "%.1f%% ", (double)(Pi+1)/P*100);
      cout << progress_signs[Pi % 4] << " " << c_txt << flush;
    }
    vec dajx = LosujX();
    i_BMU winner = Run(dajx);

    // podaj wspolrzedne zwyciezcy na mapie
    winner_x = winner.x;
    winner_y = winner.y;
    Change_W();
    Change_P();
  }
  con_RCL(); cout << "      ";   // zamaż wskaźnik pracy

// CalculateUmatrix(0);
  cout << endl;
}
  cout << "Teaching done.\n\n";

i on nie zwalnia, choć kilka razy przechodzi przed wszystkie wektory z xx, ale w losowej kolejności.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0