Witam. Nie moge poradzic sobie z zamienianiem kolejnosci elementow w liscie jednokierunkowej realizowanego poprzez zamiane wskaznikow.
Funkcja zamiana wyglada w nastepujacy sposob:

element* zamiana(element* pocz, element ** first, element ** second)
{
  printf("Zamianiam %d i %d\n", (*first)->liczba, (*second)->liczba);
  element *pierwszy=*first;
  element *popierwszym=pierwszy->next;
  element *drugi=*second;
  element *podrugim=drugi->next;

  if (pierwszy->next==drugi)
  {
    *first=drugi;
    (*first)->next=pierwszy;
    pierwszy->next=podrugim;

  }
  else if (drugi->next==pierwszy)
  {
    *first=drugi;
    *second=pierwszy;
    (*second)->next=*first;
    (*first)->next=popierwszym;
  }
  else
  {
    *first=drugi;
    *second=pierwszy;
    (*second)->next=podrugim;
    (*first)->next=popierwszym;
  }

  if (pierwszy==pocz)
    return *first;
  else if (drugi==pocz)
    return *second;
  else return pocz;

}

Wywolujac ja w main po uprzednim wczytaniu listy dziala bez problemu. Dla danych wejsciowych :

1 2 4 3 5 6

Wywolujac ja w ten sposob:

element* pom=pocz; //pocz to oczywiscie wskaznik na 1 element listy
pocz=zamiana(pocz, &pom->next->next, &pom->next->next->next);

dziala dobrze. Zamienia 4 i 3 element.
Jednak w tej funkcji:

element * babelkowe(element*pocz)
{
  element* pom=pocz;
  int zmiany=1;
  while (zmiany!=0)
    for (zmiany=0; pom->next; )
    {
      if ((pom->liczba)>(pom->next->liczba))
      {
        printf("Zamianiam %d i %d\n", pom->liczba, pom->next->liczba);
        pocz=zamiana(pocz, &pom, &pom->next);
        ++zmiany;
      }
      else
        pom=pom->next;
    }

  return pocz;
}

trace element 3.
Dane wyjsciowe to:

1 2 4 5 6
Dlaczego w main wszystko dziala jak powinno a w funkcji sortujacej mimo, ze chce zamienic wartosci tych samych wskaznikow trace dostep do elementu 3 a wskaznik z elementu drugiego pokazuje na 4