Operacje na tablicach char

0

No więc mam takie zadanie:
Napisać funkcję, która zarezerwuje 10 - elementową tablicę (tablica) wskaźników do C-Stringów.
Następnie przy użyciu pętli for dla każdego elementu tablicy przypisać adres 80 znakowej tablicy C-String za pomocą operatora new, w każdej z tablic umieścić C-String "To jest tablica nr: n" (gdzie n tam nr tablicy od 0), nast. za pomocą kolejnej pętli for wypisać wszystko na ekranie, później zamienić adresy wskaźników tablicy 3 i 6 i znowu wypisać.

//   c-strings_wsk_new.cpp
// CPR wycięte, licencja GPL :D

#include <iostream>
#include <cstring>
#include <cstdio>
using namespace std;

//******************************DEKLARACJE******************************

char *tablica ();
void connect(char *src, char *dest);
void chng_adr(void * adr1, void * adr2);

//******************************GŁÓWNY**********************************
int main(int argc, char** argv)
{
  char *linijka;
  linijka = tablica();
  for (int i = 0; i < 10; i++)
  {
    *(linijka+i) = new char[80];
    strcpy(linijka+i, "To jest linijka nr: ");
    char nr;
    sprintf(&nr, "%d", i);
    connect(linijka+i, &nr);
  }
  for (int i = 0; i < 10; i++)
  cout << linijka[i] << endl;
  chng_adr(linijka+3, linijka+6);
  for (int i = 0; i < 10; i++)
  cout << linijka[i] << endl;
  return 0;
}

//******************************FUNKCJE*********************************
char *tablica()
{
  char *tab = new char[10];
  return(tab);
}

void connect(char *dest, char *src)
{
  while (*(dest++));
  dest--;
  while ((*(dest++)=*(src++)));
}

void chng_adr(void * adr1, void * adr2)
{
  void *old = adr1;
  adr1 = adr2;
  adr2 = old;
}

ale nie działa.
Działało jak main wyglądało tak:

int main(int argc, char** argv)
{
  char *linijka;
  linijka = tablica();
  for (int i = 0; i < 10; i++)
  {
    linijka = new char[80];
    strcpy(linijka, "To jest linijka nr: ");
    char nr;
    sprintf(&nr, "%d", i);
    connect(linijka, &nr);
    cout << linijka++ << endl;
  }

  return 0;
}

Ale wtedy z resztą był problem...

Ktoś pomoże? Zadanie z Symfonii C++ Standard...

0

Przeczytaj jeszcze raz rozdzial o wskaznikach:
char *tab[10]
tab jest 10-elementowa tablica wskaznikow na char
potem dajesz petle
for(int i = 0; i < 10; i++)
tab[i] = new char[80];

zwalnianie pamieci
for(int i = 0; i < 10; i++)
delete tab[i];

Z reszta sobie poradzisz.

0

Dzięki :)
Powtórzyłem sobie dział wskaźników jednak pierw przeczytałem ponownie info dot. czytania i zapisywania nazw (chyba sobie to wydrukuję ;) )
Oto co wyplułem:

//   c-strings_wsk_new.cpp
//   
//   Copyright 2009 Tomasz Tracz <[email protected]>
//   
//   This program is free software; you can redistribute it and/or modify
//   it under the terms of the GNU General Public License as published by
//   the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
//   (at your option) any later version.
//   
//   This program is distributed in the hope that it will be useful,
//   but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
//   MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
//   GNU General Public License for more details.
//   
//   You should have received a copy of the GNU General Public License
//   along with this program; if not, write to the Free Software
//   Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston,
//   MA 02110-1301, USA.

#include <iostream>
#include <cstring>
#include <cstdio>
using namespace std;

//******************************DEKLARACJE******************************

void connect(char *src, char *dest);
char **tab();

//******************************GŁÓWNY**********************************
int main(int argc, char** argv)
{
  char **linijka = tab();
  for (int i = 0; i < 10; i++)
    linijka[i] = new char[80];
  for (int i = 0; i < 10; i++)
  {                // dopisuje "To jest linijka nr: n" do każdego elementu tablicy linijka
    strcpy(linijka[i], "To jest linijka nr: "); // A
    char nr;
    sprintf(&nr, "%d", i);
    connect(linijka[i], &nr); // B
  }
  for (int i = 0; i < 10; i++)  // wypisujemy każdą linijkę po kolei
    cout << linijka[i] << endl; // C
  cout << endl;
  char *old = linijka[3];     // zapisujemy adres linijka[3] do elementu wskazującego na obiekt char
  linijka[3] = linijka[6];    // do linijka[3] przypisujemy linijka[6] 
  linijka[6] = old;        // do linijka[6] przypisujemy starą wartość linijka[3]
  for (int i = 0; i < 10; i++)  // wyświetlamy wszystko
    cout << linijka[i] << endl;
  for(int i = 0; i < 10; i++) // usuwamy zarezerwowane obiekty
    delete linijka[i];
  delete[] linijka;        // usuwamy tablicę linijka[] stworzoną w funkcji char **tab()
  return 0;
}

//******************************FUNKCJE*********************************

void connect(char *dest, char *src)
{
  while (*(dest++));
  dest--;
  while (( *(dest++) = *(src++) ));
}

char **tab()
{
  return(new char *[10]);
}

Paru rzeczy jednak wciąż nie rozumiem, mianowicie strcpy wysłałem adres linijka[i] (A), i w tablicę char pod tym adresem ta funkcja dodała mi C-String, tak samo w connect wysłałem adres (B), jednak już w cout (C) wypisuje mi nie adres, który powinien być pod linijka[i] tylko C-String, który pod tym adresem jest zapisany. To moje początki z C++, dlatego proszę o cierpliwość... :)

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0