Eh, no więc ;p Chciałem napisać program jaki zaloguje się na stronę https://fronter.com/szkola/
Z wykorzystaniem cURL'a, nawiązałem połączenie ściągnąłem stronę ale nie mogę się zalogować, przy czym nie zapisuję mi się ciasteczko ;p

CURL *curl; 
   CURLcode result;  
   struct curl_slist *headers=NULL;
   headers = curl_slist_append(headers, "Content-Type: text/html"); 

   curl = curl_easy_init(); 
   if (curl) 
   { 
     curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_ERRORBUFFER, errorBuffer); 
     curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_URL,"https://fronter.com/szkola/index.phtml"); 
     curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_HEADER, 0); 
     curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1); 
     curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_WRITEFUNCTION, writer); 
     curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_WRITEDATA, &buffer); 

     curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_COOKIEJAR,"piernik.db");
     curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_COOKIEFILE,"piernik.db");
     curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0);
     curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, 2);

     result = curl_easy_perform(curl);    
     curl_easy_cleanup(curl); 
     buffer="";
   }

   curl = curl_easy_init(); 
   if (curl) 
   { 
     curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_ERRORBUFFER, errorBuffer); 
     curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_URL,"https://fronter.com/szkola/index.phtml"); 
     curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_HEADER, 0); 
     curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1); 
     curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_WRITEFUNCTION, writer); 
     curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_WRITEDATA, &buffer); 

     curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_POST,TRUE);

     curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_POSTFIELDS,"fronter_request_token=d480c27d4578410528c8d1342714d3f8");
     curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_POSTFIELDS,"username=UZYTKOWNIK");
     curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_POSTFIELDS,"password=HASLO");
     curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_POSTFIELDS,"newlang=pl");
     curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_POSTFIELDS,"saveid=-1");
     curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_POSTFIELDS,"mainurl=main.phtml");
     curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_POSTFIELDS,"chp=");
     curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_POSTFIELDS,"USER_SCREEN_SIZE=900");
     curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_POSTFIELDS,"USER_INITIAL_WINDOW_WIDTH=900");
     curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_POSTFIELDS,"USER_INITIAL_WINDOW_HEIGHT=900");
     curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_POSTFIELDS,"SSO_COMMAND_SECHASH=4506c1aec525c853422ee32d5526eb08");

     curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_COOKIEJAR,"piernik.db");
     curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_COOKIEFILE,"piernik.db");
     curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0);
     curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, 2);

     result = curl_easy_perform(curl);    
     curl_easy_cleanup(curl); 
     if (result == CURLE_OK)  
     { 
      cout<<"\nCODE:\n"<<buffer<<"\n";
      html=buffer;
      buffer="";
     }
     else html="none";
   }

Nigdy nie robiłem nic na sesjach tym bardziej szyfrowanych, więc proszę o wyrozumienie w idiotycznych błędach ;p

Najbardziej był bym wdzięczny gdyby ktoś znał linka czy coś do kodu pod deva 4.9.9.2 ;p działającego z sesjami na ssl'u

pzd