komentarze do algorytmu [C++]

0

Czytalem posty ktore mowia ze kilkadziesiat lini kodu nie ma szans na skomentowanie a czy moglby ktos skomentowac kilka linijek oto link do tematu.
http://4programmers.net/Forum/viewtopic.php?id=150082
potrzebuje komentarzy do funkcji znTrase();.

0
bulibrb napisał(a)

potrzebuje komentarzy do funkcji znTrase();

bulibrb napisał(a)

kilkadziesiat lini kodu nie ma szans na skomentowanie
Sam sobie odpowiedziałeś.

0

kilka a kilkadziesiąt to chyba różnica

0
bulibrb napisał(a)

kilka a kilkadziesiąt to chyba różnica
Dla mnie kilkadziesiąt to liczby od 20 do 99. Ta funkcja ma 63, czy coś koło tego...

0

a mógłbyś mi pomóc??

0
bulibrb napisał(a)

a mógłbyś mi pomóc??
A z czym konkretnie masz problem? Prośba o wyjaśnienie funkcji z powodu "bo nie rozumiem" nie jest konkretem. Czego konkretnie nie rozumiesz?

0

nie rozumiem dlaczego musza tam sie znajdowac zmienne statyczne oraz zmienne str oraz straz

0

Wklej to w tag < cpp >, bo czytać się nie chce

0

tzn ta funkcje??

0
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <conio.h>

using namespace std;
int wspX, wspY, rozX, rozY;
char **tab;
void wczytlab();
void pokazlab();
bool wprStart();
bool wprKoniec();
bool czywczyt;
void znTrase();

void wczytlab()
{
    int wyb;
    cout<< "wybierz labirynt: 1 lub 2"<<endl;
    cin >> wyb;
    rozX=20;
    rozY=20;
    fstream plik;
    czywczyt= true;

    if(wyb==1)
    plik.open("labirynt.txt",ios::in);
    else
    plik.open("labirynt2.txt",ios::in);
    system("cls");
    if(!plik)
 {
     czywczyt=false;
     cout<<"Nie wczytano labiryntu"<<endl;
 }
 if(czywczyt)
 {
     int i=0,j=0;
     char t;
     tab = new char*[rozX];
     tab[0]=new char[rozY];
     while(!plik.eof())
     {
        plik.get(t);
        if((int)t==10)
        {
          i++;j=0;
          tab[i]=new char[rozX];
          continue;
        }
        tab[i][j]=t;
        j++;
     }
 }
 plik.close();
}

void pokazlab()
{

if(!czywczyt)
  {
        cout<<"NIE WCZYTANO PLIKU NIE MA CZEGO OGLADAC"<<endl;
        return;
  }
  int i,j;
  char t;
  for(i=0;i<rozX;i++)
  {
     for(j=0;j<rozX;j++)
     {
         t=tab[i][j];
         if(t=='2')
          cout <<" ";//(char)254;
         else if(t=='1')
          cout <<(char)219;
         else if(t=='3')
          cout <<"W";
         else if(t=='4')
          cout <<"S";
         else
            cout <<t;
     }
     cout<<"\n";
 }

}

bool wprStart()
{

 int x,y;
 cout<<"Wprowadz wspolrzedne startu:"<<endl;
 cout<<"Podaj wspolzedna X: ";
 cin>>x;
 cout<<"Podaj wspolzedna Y: ";
 cin>>y;
 if((x-1<0 || x-1>rozX-1) || (y-1<0 || y-1>rozY-1))
 {
    cout<<"PODALES NIEWLASCIWY ZAKRES"<<endl;
    getch();
    return false;
 }
 else
 {
     if(tab[y-1][x-1]=='2')
     {
         wspX=x-1;
         wspY=y-1;
         tab[y-1][x-1]='4';
         return true;
     }
     else
     {
         cout<<"TRAFILES W W SCIANE"<<endl;
         getch();
         return false;
     }
 }

}
bool wprKoniec()
{

 int x,y;
 cout<<"Wprowadz wspolrzedne konca:"<<endl;
 cout<<"Podaj wspolzedna X: ";
 cin>>x;
 cout<<"Podaj wspolzedna Y: ";
 cin>>y;
 if((x-1<0 || x-1>rozX-1) || (y-1<0 || y-1>rozY-1))
 {
    cout<<"PODALES NIEWLASCIWY ZAKRES"<<endl;
    getch();
    return false;
 }
 else
 {
     if(tab[y-1][x-1]=='2')
     {
         tab[y-1][x-1]='3';
         return true;
     }
     else
     {
         cout<<"TRAFILES W W SCIANE"<<endl;
         getch();
         return false;
     }
 }

}

void znTrase(int x,int y,int straz)
{
 static int pY,pX, find;
 int moz=0,biezX,biezY,str;
 if(find==1)
 return;
 system("cls");
 pokazlab();
 str=straz+1;
 if(x==-1 || y==-1)
 x=wspX,y=wspY;
 pX=x;
 pY=y;
 while(moz<4)//dla danej opozycji mogą być max 4 drogi (góra dół lewo prawo)
 {
   //okreslenie mozliwej pozycji wzgledem bieżącego położenia pozycji
   if(moz==0)
   {
    biezX=x;
        biezY=y-1;
   }      
   else if(moz==1)
   {
    biezX=x+1;
    biezY=y;
   }      
     if(moz==2)
     {
        biezX=x;
        biezY=y+1;
     }
     if(moz==3)
     {
        biezX=x-1;
        biezY=y;
     }
   //jeśli bieżąca pozycja wykracza poza labirynt to bierz następną
     if((biezX<0 || biezX>rozX-1) || (biezY<0 || biezY>rozY-1))
   {
    moz++;           
      continue;
     }
     else
     {
         //jesli nie wykracza i jest drogą to nią idź
         if(tab[biezY][biezX]=='2')
         {
          tab[biezY][biezX]='.';
          znTrase(biezX,biezY,str);
         }
         //jesli nie wykracza i jest jakimś wyjściem to znalałes wyjście
         else if(tab[biezY][biezX]=='3')
         {
          cout<<"WYJSCIE !!!!"<<endl;
          //getch();
          find=1;
          return;
        }
        moz++;
     }
 }

}

int main(void)
{

 wczytlab();
 pokazlab() ;
 wprStart();
 wprKoniec();
 system("cls");
 znTrase(-1,-1,0);

 return 1;
}

a tutaj przykladowy labirynt:

11111111111111111111
12222222212222222221
12111111211111111121
12122222222221212221
12111211211111112121
12111211222222222221
12111211211211112121
12111211211211112121
12111211211211112121
12222222211211112121
12111211222222222221
12111211211121121111
12111211211121121111
12222222211121121111
12111111211121121111
12222222222222222211
11121121211121111211
11121121211121111211
11122221211122222221
11111111111111111111

przykladowe współrzedne startu(2,2), konca (19,19)

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0