Co zrobić z tą pętlą?

0

Mam banalny dla doświadczonych programistów problem. W następującym programie:

#include <cstdlib>
#include <iostream>
#include <map>

using namespace std;

map<int,int> CheckOccurrence (int X[], int Size, int Key)
{
  map<int,int> RetMap;
  int Cntr = 1;

  for(int i = 0; i < Size; ++i)
    if( X[i] == Key )
      RetMap[Cntr++] = i;
  RetMap[0] = Cntr-1;

  return RetMap;
}

int main()
{
  int TestArray[180] = { 
3,10,11,14,22,23,32,35,43,   44,6,9,16,19,24,29,37,38,45,48, 2,5,13,18,25,30,31,40,41,0,
2,5,16,19,25,30,34,39,45,48,  1,9,12,13,21,24,33,36,44,49,   3,8,15,20,23,26,35,40,43,46,
6,9,13,20,28,29,33,40,43,48,  2,7,16,19,24,27,31,34,44,47,   5,8,14,17,21,30,32,37,41,46,
 4,9,14,19,22,29,35,38,46,47, 5,8,13,16,21,26,33,40,41,48,   6,7,15,17,28,30,32,39,42,45,
 6,9,15,20,23,24,37,38,42,45, 7,8,16,19,22,25,34,39,43,46,   1,2,17,18,26,29,31,40,47,0,
 1,4,13,18,27,30,33,38,45,46, 2,3,12,15,22,23,39,40,44,47,   8,9,11,17,24,25,32,37,49,0};
  int TestKey;
  map<int,int> Occurrences;

  for(TestKey = 1; TestKey < 50; ++TestKey)
  {
    Occurrences = CheckOccurrence(TestArray,180,TestKey);
    if( Occurrences[0])
    {
      
      cout << TestKey << " occurs " << Occurrences[0] << endl;
      for(int i = 1; i < Occurrences[0]+1; ++i);
      while(Occurrences[0]>=6) // gdy usunie się petle "while" wyswietlane sa wystapienia 
      { cout <<TestKey << " occurs " << Occurrences[0] << endl;}//wszystkich liczb;
      // z ta petla wyswietla sie tylko wystapienie pierwszej liczby wystepujacej 6 razy 
      //a mianowicie liczby 9, a ponadto warunek ten spełnia jeszcze liczba 40, co zrobić?    
    }
    else
      cout << TestKey << " does not occur in the array"<< endl;
    cout << endl;
  }
  system("PAUSE");
  return 0;  
}

który zlicza ilość wystąpień liczb w tablicy nie interesują mnie wszystkie wartości. Interesuje mnie tylko liczba wystąpień >= 6. Dodałem pętlę "while", która wyswietla tylko liczby wystepujące 6 lub wiecej razy. Teraz program wyłapuje tylko pierwszą z tych liczb tzn. 9, a jest jeszcze liczba 40, ktora też spełnia to kryterium. Co mam zrobić? Może zamiast "while" zastosować "do... while"?</cpp>

0

while Ci sprawdza dopóki warunek jest prawdziwy jeżeli nie to wychodzi ;)

0

To co proponujesz zrobić, żeby wyświetliło te dwie spełniające warunek liczby, albo większą ich ilośc w innych przypadkach, a reszty nie ?

0

wydaje mi się że trochę przekombinowane tam jest.. ja bym po prostu forem po wszystkich elementach tablicy occurences polecial i sprawdzil czy sa wieksze od 6:
f(Occurrences[i]>=6)

0

Już tego próbowałem, ale co najwyżej wyświetlało dwa razy te poszukiwane elementy tuż pod sobą, co już zwracało lepiej uwagę czytającego w tym gąszczu wyników. Może zbyt goraczkowo próbowałem i nie zastanowiłem się jak wywalić resztę wyników.Czyli generalnie jakiś odzew był, a ja może za szybko to skreśliłem. Tak czy inaczej, pora jest późna, więc chyba dziś już dam spokój. Trzymaj się ciepło!
Jutro wejdę na forum ok. 9 wieczór i dam znać co zdziałałem.

0

Zainspirowało mnie to podwójne wyswietlenie poszukiwanych liczb. Pomyślałem trochę i zrobiłem. Kod powinien wyglądać tak:
int TestKey;
map<int,int> Occurrences;

for(TestKey = 1; TestKey < 50; ++TestKey)
{
  Occurrences = CheckOccurrence(TestArray,180,TestKey);
  if( Occurrences[0])
  {
    if(Occurrences[0]>=6)
    {
    cout<<TestKey<< " occurs " << Occurrences[0] << endl;
    }          

Dzięki wszystkim i dobranoc!

0

ja preferuje taki sposób. Twój jest zdecydowanie przekombinowany:

#include <iostream>
#include <mem.h>
#include <conio.h>

using namespace std;

int main()
{
  int TestArray[] = {
3,10,11,14,22,23,32,35,43,   44,6,9,16,19,24,29,37,38,45,48, 2,5,13,18,25,30,31,40,41,0,
2,5,16,19,25,30,34,39,45,48,  1,9,12,13,21,24,33,36,44,49,   3,8,15,20,23,26,35,40,43,46,
6,9,13,20,28,29,33,40,43,48,  2,7,16,19,24,27,31,34,44,47,   5,8,14,17,21,30,32,37,41,46,
 4,9,14,19,22,29,35,38,46,47, 5,8,13,16,21,26,33,40,41,48,   6,7,15,17,28,30,32,39,42,45,
 6,9,15,20,23,24,37,38,42,45, 7,8,16,19,22,25,34,39,43,46,   1,2,17,18,26,29,31,40,47,0,
 1,4,13,18,27,30,33,38,45,46, 2,3,12,15,22,23,39,40,44,47,   8,9,11,17,24,25,32,37,49,0};

 const int n = sizeof(TestArray) / sizeof(int);
 const int range = 100;
 const int minval = 6;

 int occurences[range];
 memset(occurences,0,range*sizeof(int));
 for (int i=0; i<n; ++i)
  occurences[TestArray[i]]++;

 for (int i=0; i<range; ++i)
  if (occurences[i]>=minval)
   cout << "liczba " << i << " wystapila " << occurences[i] << " razy\n";

 getch();
 return 0;
}
0

mam jedno proste pytanie:
na cholere zakładasz dwa identyczne tematy?
http://4programmers.net/Forum/viewtopic.php?id=149757

0

Twój sposób jest rzeczywiście prostszy. Szacunek!
Dwa identyczne tematy założyłem ponieważ niektórzy zaglądają pod C++, a inni pod Newbie. Jeżeli popatrzysz na posty, to ich ilość zasadniczo się różni od siebie. Ale jeżeli jestem juz przy słowie, to byłbym wdzięczny gdyby ktoś zerknął jeszcze na taki kod:
#include "IndexCombination.h"
#include <iostream>
#include <string>
#include <vector>
#include <algorithm>
#include <iterator>
#include <map>
#include <sstream>
using namespace std;
using namespace stdcomb;

bool GetNextComb(std::vector<unsigned int="int"> &vi);
struct Element
{
char name[6];
int numbers[30];
char chain[90];
};
const Element elements[] = {
{
"ia11",
{3,9,17,21,24,31,33,36,42,49,4,8,19,22,28,30,34,39,43,47,2,6,10,13,14,25,29,37,38,46},
"3,9,17,21,24,31,33,36,42,49,4,8,19,22,28,30,34,39,43,47,2,6,10,13,14,25,29,37,38,46"
}, {
"ia34",
{1,6,12,15,22,27,31,32,41,42,4,7,14,17,23,30,33,36,45,48,2,9,13,18,21,26,34,39,44,49},
"1,6,12,15,22,27,31,32,41,42,4,7,14,17,23,30,33,36,45,48,2,9,13,18,21,26,34,39,44,49"
}, {
"ia72",
{3,8,11,18,22,25,36,37,43,46,1,6,16,17,23,28,35,40,41,44,2,5,12,19,24,27,31,34,42,49},
"3,8,11,18,22,25,36,37,43,46,1,6,16,17,23,28,35,40,41,44,2,5,12,19,24,27,31,34,42,49"
}, {
"ia167",
{3,4,12,15,21,28,32,39,47,48,6,9,16,17,29,30,31,38,41,42,7,8,11,20,26,27,34,35,45,46},
"3,4,12,15,21,28,32,39,47,48,6,9,16,17,29,30,31,38,41,42,7,8,11,20,26,27,34,35,45,46"
}, {
"ia190",
{3,10,11,14,22,23,32,35,43,44,6,9,16,19,24,29,37,38,45,48,2,5,13,18,25,30,31,40,41,0},
"3,10,11,14,22,23,32,35,43,44,6,9,16,19,24,29,37,38,45,48,2,5,13,18,25,30,31,40,41,0"
}, {
"ia21",
{2,5,16,19,25,30,34,39,45,48,1,9,12,13,21,24,33,36,44,49,3,8,15,20,23,26,35,40,43,46},
"2,5,16,19,25,30,34,39,45,48,1,9,12,13,21,24,33,36,44,49,3,8,15,20,23,26,35,40,43,46"
}, {
"ia64",
{6,9,13,20,28,29,33,40,43,48,2,7,16,19,24,27,31,34,44,47,5,8,14,17,21,30,32,37,41,46},
"6,9,13,20,28,29,33,40,43,48,2,7,16,19,24,27,31,34,44,47,5,8,14,17,21,30,32,37,41,46"
}, {
"ia102",
{4,9,14,19,22,29,35,38,46,47,5,8,13,16,21,26,33,40,41,48,6,7,15,17,28,30,32,39,42,45},
"4,9,14,19,22,29,35,38,46,47,5,8,13,16,21,26,33,40,41,48,6,7,15,17,28,30,32,39,42,45"
}, {
"ia178",
{6,9,15,20,23,24,37,38,42,45,7,8,16,19,22,25,34,39,43,46,1,2,17,18,26,29,31,40,47,0},
"6,9,15,20,23,24,37,38,42,45,7,8,16,19,22,25,34,39,43,46,1,2,17,18,26,29,31,40,47,0"
}, {
"ia180",
{1,4,13,18,27,30,33,38,45,46,2,3,12,15,22,23,39,40,44,47,8,9,11,17,24,25,32,37,49,0},
"1,4,13,18,27,30,33,38,45,46,2,3,12,15,22,23,39,40,44,47,8,9,11,17,24,25,32,37,49,0"
}
};

int main(int argc, char *argv[])
{

CIdxComb cb;
cb.SetSizes(10,6);

vector<unsigned int="int"> combination(6);
combination[0] = 0;
combination[1] = 1;
combination[2] = 2;
combination[3] = 3;
combination[4] = 4;
combination[5] = 5;

int Total = 0;

while(cb.GetNextComb(combination))
{
Total++;
cout << "Combination number. " << Total << endl;
for (unsigned i = 0; i < combination.size(); i++)

  {
   const Element &element = elements[combination[i]];
   cout << element.name << ": " << element.chain << endl;
   
   
 }
 cout << endl;

}
system("PAUSE");
return EXIT_SUCCESS;
}

Kod kompiluje się bez zastrzeżeń, ale niestety wynik jest błędny! Otóż ilość kombinacji elementów po 6 z 10-ciu wynosi ogółem 210, a program liczy jedynie 209. Mam niejasne przeczucie, że chodzi tu o plik nagłówkowy IndexCombination.h, a w szczególności o funkcję GetNextComb. Najwyraźniej program "obcina" jedną kombinację. Próbowałem już kilku sztuczek, ale bez rezultatu. W razie czego mogę też podrzucić headera, ale będę na forum dopiero ok. 21.00. Pozdrawiam wszystkich!

0

na oko jest coś takiego jak GetFirstCombination, które jest albo standardowo przypisane albo je pomijasz. mogę się mylić, ale z reguły jak coś jest następne to i coś jest pierwsze

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1