Winsock Hook na recv()

0

Witam,
Próbuje założyć hooka na funkcje recv() w grze, chce otrzymać pakiety jakie ta gra otrzymuje z serwera. Od razu mówie, nie jest moim zamiarem kraść czyjeś hasła, ID itd. zresztą jak, jeżeli to jest podsłuch na recv() nie send.
Wcześniej działał taki sposób:

#define INST_JMP 0xe9
DWORD RecvMain = 0x0050F010; // adres funkcji gdzie jest wywołanie recv()
DWORD RecvBack = RecvMain + 0x19; // adres gdzie parametry są przekazywane dalej w callu

DWORD Intercept(int instruction, DWORD lpSource, DWORD lpDest, int len)
{
  DWORD realtarget;
  LPBYTE buffer = new BYTE[len];

  memset(buffer,0x90,len); 

  if (instruction != INST_NOP && len >= 5)
  {
    buffer[(len-5)] = instruction;
    DWORD dwJMP = (DWORD)lpDest - (lpSource + 5 + (len-5));
    memcpy(&realtarget,(void*)(lpSource+1),4);
    realtarget = realtarget+lpSource+5;
    memcpy(buffer + 1 + (len-5),&dwJMP,4);
  }
  if (instruction == SHORT_JZ)
  {
    buffer[0]=instruction;
    buffer[1]=(BYTE)lpDest;
  }
  if (instruction == INST_BYTE)
  {
    buffer[0]=(BYTE)lpDest;
  }
  MemcpyEx(lpSource, (DWORD) buffer, len);
  delete[] buffer;
  return realtarget;
}

int WINAPI GetPackets(char* packet)
{
  // tutaj można sobie zapisać pakiety np. do pliku  
}

void Naked RecvHook()
{ //sub_50F010
  __asm
  {
    push  ebp
    mov   ebp, esp
    sub   esp, 8

    mov   [ebp-8],ecx
    mov   eax,[ebp+0x14]
    push  eax

    mov   ecx,[ebp+0x10]
    push  ecx

    mov   edx,[ebp+0xC]
    mov   buf2,edx
    push  edx

    mov   eax,[ebp+8]
    push  eax

    push eax
    push ecx
    push edx

  }
  GetPackets(buf2);
  __asm 
  {
    pop edx
    pop ecx
    pop eax 
    jmp RecvBack
  }
}

BOOL WINAPI DllMain(HINSTANCE hInst,DWORD reason,LPVOID)
{
  if (reason == DLL_PROCESS_ATTACH)
  {
    // podmiana kodu funkcji na recvhook
    Intercept(INST_JMP,RecvMain,(DWORD)&RecvHook,5);
  }

}

Jednak teraz jest on wykrywany przez aplikacje chroniącą gre zwaną HackShield.

Otrzymałem wskazówki, że trzeba zrobić hooka przez WS2_32.dll.

sub_50F010 proc near

var_8= dword ptr -8
var_4= dword ptr -4
arg_0= dword ptr 8
arg_4= dword ptr 0Ch
arg_8= dword ptr 10h
arg_C= dword ptr 14h

push  ebp
mov   ebp, esp
sub   esp, 8
mov   [ebp+var_8], ecx
mov   eax, [ebp+arg_C]
push  eax
mov   ecx, [ebp+arg_8]
push  ecx
mov   edx, [ebp+arg_4]
push  edx
mov   eax, [ebp+arg_0]
push  eax
call  ds:dword_6A245C
mov   [ebp+var_4], eax
cmp   [ebp+var_4], 0FFFFFFFFh
jnz   short loc_50F05D

Chciałbym, żeby przed:
call ds:dword_6A245C
moja funkcja otrzymała dane, jakie są wysyłane do tego calla, czyli 4 parametry.

Zrobiłem taki myk, że podmieniłem pointer wywoływanej funkcji 0x006A245C (ds:dword_6A245C) moją funkcją.
Otrzymam zawsze jeden pakiet, a potem komunikat: "Connection lost with server".
Nic dziwnego, bo oryginalnie dane szły do funkcji pod pointerem 0x006A245C, a ten pointer wskazywał na jeszcze jeden, prawdopodobnie od programu HackShield, wiec zawsze raz otrzymywałem pakiet, a potem gra się krzaczyła.

Macie jakieś pomysły jak pakiet przekazać do mojej funkcji i sprawić by został dalej obsłużony czyli:

call  ds:dword_6A245C
mov   [ebp+var_4], eax
cmp   [ebp+var_4], 0FFFFFFFFh
jnz   short loc_50F05D

Wrzucam rozkapowany (a był spakowany Armadillem) silnik gry.
IDA bardzo dobrze współpracuje z nim ;)
http://rapidshare.com/files/270832305/engine.zip.html

0

Czy ktoś jest w stanie pomóc?

0

2 strony dalej jest taki sam temat....

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0