Witam,
Napisałem program który ma imitować wywołanie ls -l jednak rekurencyjnie przyjmując za parametry ścieżkę docelową oraz ilość zagłębień. Pobierając nazwę elementu z pierwszego listowania, sprawdza czy jest folderem i czy liczba zagłębień pozwala na wylistowanie. Jeżeli tak to tworzy nowy proces potomny, który listuje folder.

Dla wywołania:
program.o ./ 1
..

 • (D) Test1
 • (D) Test2
 • (D) Test3

program powinien utworzyć trzy procesy i wykonać ls dla każdego podfolderu łącznie z folderem bazowym.
Problem w tym, że nie do końca funkcjonuje. Moje typy to złe parametry execl(), co próbowałem na różne sposoby (podając ścieżkę bezwzględną) lub zła sciezka do *DIR. Jednak gdy testuje wszystkie parametry wydają się poprawne.

Kod kompiluje sie poprawnie.

#include "stdio.h"
#include "unistd.h"
#include "sys/types.h"
#include "sys/wait.h"
#include "stdlib.h"
#include "dirent.h"
#include "sys/stat.h"
#include <pwd.h>
#include <time.h>
#include <grp.h>

  // Struktury i zawartosc katalogow
  char *nazwa; 
  struct dirent *dirent;
  struct stat buf;
  struct stat dane;
  struct passwd *pw;
  struct group *g;

// Listowanie katalogu o podanej w parametrze funkcji sciezce
void ls(char* sciezka, int v) {

  printf("Sciezka (ls): %s\n",sciezka);  
  printf("V: %d\n",v);

   DIR*  drzewo = opendir(sciezka);
   if (drzewo) {
  while ((dirent = readdir(drzewo)) != NULL) {              

    int e;
    e = stat(dirent->d_name, &buf); 
    printf("\nStat (%d): %s\n",e,dirent->d_name);  

    // Usuwanie ., ..
    // if (strcmp(dirent->d_name, ".") == 0) { }
    // if (strcmp(dirent->d_name, "..") == 0) { }

    // Wyswietlanie charakterystyki pliku
    pw = getpwuid(buf.st_uid); 
      g = getgrgid(buf.st_gid);   

    printf("%ldB ",buf.st_size);
    printf("%s ",ctime(&buf.st_mtime));  
      printf("%s ",pw->pw_name);       

    // Prawa dostepu
    // Uzytkownik
    if (buf.st_mode & S_IRUSR) printf("r"); else printf("-"); 
    if (buf.st_mode & S_IWUSR) printf("w"); else printf("-"); 
      if (buf.st_mode & S_IXUSR) printf("x "); else printf("- "); 
    // Grupa          
    printf("%s ",g->gr_name);
    if (buf.st_mode & S_IRGRP) printf("r"); else printf("-"); 
    if (buf.st_mode & S_IWGRP) printf("w"); else printf("-"); 
    if (buf.st_mode & S_IXGRP) printf("x "); else printf("- ");   
      // Pozostale      
    printf("* ");
    if (buf.st_mode & S_IROTH) printf("r"); else printf("-"); 
    if (buf.st_mode & S_IWOTH) printf("w"); else printf("-"); 
    if (buf.st_mode & S_IXOTH) printf("x "); else printf("- ");     
      // Typ pliku          
      if (buf.st_mode & S_IFDIR) printf("KAT"); else printf("FIL"); 
      if (buf.st_mode & S_IFCHR) printf("SPC");    
    printf(" %s",dirent->d_name);
    // printf("<>:%d",buf.st_nlink);                          
  }
 }
 closedir(drzewo);   
 printf("\n");  
}

int main(int argc, char** argv) {

  // Ilosc zaglebien
  int zaglebienia = 0;

  // Nazwa katalogu
  char katalog[255];

  // Badanie ilosci parametrow
  if (argc > 1) {

  // Badanie ilosci zaglebien.
  // Jest zaglebienie = 0 to nigdy nie powstanie proces potomny
  zaglebienia = atoi(argv[2]);
  if (zaglebienia == 0) { 
    // Wylistuj katalog z parametru i zakoncz
    printf("Wchodze, KAT:%s\n",argv[1]);    
    ls(argv[1],0);
  }
  else {
    // Wylistuj katalog i uruchom n-procesow potomnych listujacych n-podkatalogow zmniejszajac zaglebienie o 1 
    // Sprawdz, czy uzytkownik nie podal wiecej zaglebien niz jest to mozliwe do wykonania

    // Listowanie katalogu (synchronizacja)     
    int procesy = 0;

    ls(argv[1],1);

    // Pobieranie danych o podkatalogach do wylistowania
    DIR*  drzewo = opendir(argv[1]);
      if (drzewo) {
      while ((dirent = readdir(drzewo)) != NULL) {              
      stat(dirent->d_name, &buf);     
      if (buf.st_mode & S_IFDIR) {
        if ( (strcmp(dirent->d_name, ".") != 0) && (strcmp(dirent->d_name, "..") != 0) ) 
        {
         procesy++;
        // Istnieje podkatalog do wylistowania i nie jest to ani "." ani ".." ani ".nazwa"
        if (fork() == 0) { 
        // Proces potomny listujacy TEN podkatalog 
        printf("%s:%d\n",dirent->d_name, zaglebienia-1);
        char scie[255];       
        sprintf(scie,"%s%s",argv[1],dirent->d_name);      
//       printf("Sciezka: /users/gwozniak/so/%s\n",dirent->d_name); 
        printf("(PROC %d) sciezka: %s zagl_akt: %d zagl_nast: %d\n",procesy,scie,zaglebienia, zaglebienia-1);        
        execl("/users/gwozniak/so/prog8.o","prog8.o", scie, zaglebienia-1, (char *) 0); 

        //sleep(2); // Synchronizacja
        } // if: fork      
      } // if: strcmp-2
      } // if: strcmp-1
    } // if: while
    } // if: drzewo
    closedir(drzewo);              
  } // if: zaglebienia  
  return 0;
  }
  else {
  // Bledne wywolanie programu
  printf("Bledne wywolanie programu.\n");
  printf("Prawidlowe wywolanie: ./program <katalog> <zaglebienia>\n");
  printf("Przyklad: ./program /usr 0\n");
  return 1;
  }      
}