[ANSI C] fixme: Dodawanie wielomianow

Odpowiedz Nowy wątek
Poczatkujacyy
2009-05-19 09:56
Poczatkujacyy
0
 1. uzytkownik wprowadza ile wielomianow chce dodac.
 2. wprowadza kazdy wielomian w postaci na przyklad: 12x23+3x13+44x21+42x1+343x^3

Co udalo mi sie zrobic:
a) wczytuje wielomian 1 do stringu, potem doklejam kolejne wielomiany - w ten sposob powstaje jeden dlugi string z wielomianem
b) pobieram wspolczynniki i potegi zapisuje je w tablicy[2][WIELKOSC]
c) sortuje tablice ze wzglegu na potegi (od najwiekszej do najmniejszej)
d) dodaje wspolczynniki przy tych samych potegach
e) wypisuje gotowy wielomian
(wypisuje tez wspolczynniki i potegi, ale to pomocniczo)

Czego nie potrafie zrobic...
1) nie dodaje wyrazow wolnych (bez x) - po prostu samych liczb.
2) nie dodaje wyrazow z potega rowna 1, jesli sa zapisane w postaci np. 32x zamiast 32x^1

Ogolnie powinien dodawac takie wielomiany jak np: 3x2+3x+7, a dodaje tylko jesli zapisze sie je w postaci 3x2+3x1+7x0

Nie mam pojecia, jak to zrobic :-/ .

Ponizej kod ktory udalo mi sie do tej pory wydziergac:

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <ctype.h>
#include <stdlib.h>
#define WIELKOSC 59
#define WIELKOSC_1 11
int czy_liczba(char []);
int potegi(char [], int);

int czy_liczba(char ciag_znakow[10]) /*funkcja sprawdza czy wprowadzony ciag znakow jest liczba i zwraca jej wartosc*/
{
  int i; /*zmienna pomocnicza do petli*/
  for (i = 0; isdigit(ciag_znakow[i]) != 0; i++);
  if(i == strlen(ciag_znakow)) return atoi(ciag_znakow);
  else return -1;
}

void sortuj(int wielomian[2][WIELKOSC_1], int Lo, int Hi)
{
  int i,j;
  int x;
  x = wielomian[0][(Lo+Hi)/2];
  i = Lo;
  j = Hi;
  do
  {
   while (wielomian[0][i] > x) ++i;
   while (wielomian[0][j] < x) --j;
   if (i<=j)
   {
     int tmp1;
     int tmp = wielomian[0][i];
     wielomian[0][i] = wielomian[0][j];
     wielomian[0][j] = tmp;
     tmp1 = wielomian[1][i];
     wielomian[1][i] = wielomian[1][j];
     wielomian[1][j] = tmp1;
     ++i; --j;
   }
  } while(i < j);
  if (Lo < j) sortuj(wielomian, Lo, j);
  if (Hi > i) sortuj(wielomian, i, Hi);
}

int potegi(char wielomian[WIELKOSC], int ktora)
{
  char pomoc[WIELKOSC]; /*tablica pomocnicza przechowujaca cyfry potegi wielomianu*/
  int potega[20], /*tablica poteg wielomianu*/
    n, /*ktora potega*/
    i, /*ktory znak w lancuchu wielomian*/
    k; /*ktory znak w lancuchu pomocniczym "pomoc"*/

  /*=======Czyszczenie tablicy wspolczynnikow=======*/
  for(k=0; k <= WIELKOSC_1-1; k++)
  {
  potega[k] = '\0';
  }  
  /*============================================*/

  /*=======Czyszczenie tabeli pomocniczej=======*/
  for(k=0; k <= WIELKOSC-1; k++)
  {
  pomoc[k] = '\0';
  }  
  /*============================================*/

  for(n = 0, i = 0, k = -1; i <= strlen(wielomian)-1; n++)
  {

    while(wielomian[i] == '-' || wielomian[i] == '+' || wielomian[i] == 'x' || isdigit(wielomian[i]) != 0) i++;
    if(wielomian[i-1] == 'x' && (wielomian[i] == '+' || wielomian[i] == '-' || wielomian[i] == '\0'))
    {
      potega[n] = 1;
      n++;
    }
    while(wielomian[i] == '^') i++;
    {
      for(k = 0; isdigit(wielomian[i]) != 0; i++, k++)
      {
        pomoc[k] = wielomian[i];
      }
    }
    potega[n] = atoi(pomoc);
    /*=======Czyszczenie tabeli pomocniczej=======*/
    for(k=0; k <= WIELKOSC-1; k++)
    {
    pomoc[k] = '\0';
    }    
    /*============================================*/
  }
  return potega[ktora];
}

int wspolczynniki(char wielomian[WIELKOSC], int ktory)
{
  char pomoc[WIELKOSC]; /*tablica pomocnicza przechowujaca cyfry wspolczynnika wielomianu*/
  int wspolczynnik[WIELKOSC_1], /*tablica wspolczynnikow wielomianu*/
    n, /*ktora wspolczynnik*/
    i, /*ktory znak w lancuchu wielomian*/
    k; /*ktory znak w lancuchu pomocniczym "pomoc"*/

  /*=======Czyszczenie tablicy wspolczynnikow=======*/
  for(k=0; k <= WIELKOSC_1-1; k++)
  {
  wspolczynnik[k] = '\0';
  }  
  /*============================================*/  

  /*=======Czyszczenie tabeli pomocniczej=======*/
  for(k=0; k <= WIELKOSC-1; k++)
  {
  pomoc[k] = '\0';
  }  
  /*============================================*/
  for(n = 0, i = 0, k = 0; i <= strlen(wielomian)-1; n++)
  {
    for(k = 0; isdigit(wielomian[i]) != 0 || wielomian[i] == '+' || wielomian[i] == '-'; i++, k++)
    {
      pomoc[k] = wielomian[i];
    }

    wspolczynnik[n] = atoi(pomoc);
    /*=======Czyszczenie tabeli pomocniczej=======*/
    for(k=0; k <= WIELKOSC-1; k++)
    {
    pomoc[k] = '\0';
    }    
    /*============================================*/  
    while(wielomian[i] == 'x' || wielomian[i] == '^' || isdigit(wielomian[i]) != 0) i++;

  }

  return wspolczynnik[ktory];
}

void sumuj(int wielomian[2][WIELKOSC_1])
{
  int i;
  for(i = WIELKOSC_1; i > 0; i--)
  {
    if(wielomian[0][i] == wielomian[0][i-1])
    {
      wielomian[1][i-1] = wielomian[1][i] + wielomian[1][i-1];
      wielomian[1][i] = 0;
    }

  }
}

int main()
{

  char ile[10], wielomian_2[WIELKOSC], pomoc[WIELKOSC];
  char wielomian_1[WIELKOSC];
  int n=0, i, k=0, wielomian[2][WIELKOSC_1];

  for(k = 0; k <= WIELKOSC_1-1; k++)
  {
    wielomian[0][k] = '0';
    wielomian[1][k] = '0';
  }

  printf("ile wielomianow chcesz zsumowac: ");
  gets(ile);
  i = czy_liczba(ile);
  if(i != -1)
  {
    printf("Podaj wielomian 1: ");
    gets(wielomian_1);
    for(i = i-1; n < i; n++)
    {
      printf("Podaj wielomian %i: ", n+2);
      gets(wielomian_2);

      if(wielomian_2[0] != '-')
      {
        for(k = 0; k <= WIELKOSC; k++) pomoc[k] = wielomian_2[k];
        for(k = 0; k <= WIELKOSC; k++) wielomian_2[k+1] = pomoc[k];
        wielomian_2[0] = '+';
      }
      strcat(wielomian_1, wielomian_2);
      puts(wielomian_1);
    }

    for(k=0; k <= 10; k++)
    {
      wielomian[1][k] = wspolczynniki(wielomian_1, k);
      wielomian[0][k] = potegi(wielomian_1, k);
    }
    sortuj(wielomian, 0, WIELKOSC_1-1);
    sumuj(wielomian);
    printf("Wynik to: ");

    if(wielomian[1][0] > 0 && wielomian[0][k] != 0)
    {
      printf("%ix^%i", wielomian[1][0], wielomian[0][0]);
      for(k=1; k < WIELKOSC_1-2; k++)
      {

        if(wielomian[1][k] > 0 && wielomian[0][k] != 0)
        printf("+%ix^%i", wielomian[1][k], wielomian[0][k]);
        else if(wielomian[1][k] < 0 && wielomian[0][k] != 0)
        printf("%ix^%i", wielomian[1][k], wielomian[0][k]);
      }
    }
    else if(wielomian[1][0] < 0 && wielomian[0][k] != 0)
    {
      for(k=0; k <= WIELKOSC_1-1; k++)
      {
        if(wielomian[1][k] < 0 && wielomian[0][k] != 0)
        printf("%ix^%i", wielomian[1][k], wielomian[0][k]);
        else if(wielomian[1][k] > 0 && wielomian[0][k] != 0)
        printf("+%ix^%i", wielomian[1][k], wielomian[0][k]);
      }  
    }
    else
    {
      for(k=0; k <= WIELKOSC_1-1; k++)
      {
        if(wielomian[1][k] < 0 && wielomian[0][k] == 0)
        printf("%i", wielomian[1][k]);
        else if(wielomian[1][k] > 0 && wielomian[0][k] == 0)
        printf("+%i", wielomian[1][k]);
      }  
    }

    for(k=0; k <= 10; k++)
    {
      printf("\nwspolczynnik: %i \t potega: %i", wielomian[1][k], wielomian[0][k]);
    }
  }
  else printf("Podaj liczbe!");
return 0;
}

Pozostało 580 znaków

2009-05-19 17:57

Rejestracja: 12 lat temu

Ostatnio: 1 minuta temu

0

Wczytywanie wielomianu powinno wyglądać tak:

#include <string.h>

int wczytajWielomian(char* text, double *factors, int maxSize)
{
  int highestPower = -1;
  for(int i=0;i<maxSize;++i)
    factors[0] = 0.0;

  char *next = text;

  while(*next);
  {
    char *p = next;
    double value;
    int power;

    value = strtod(next,&p);
    if(p==next)
      {
      return text-next; // - pozycja gdzie jest błąd
      }
    next = p;

    if(tolower(*next) == 'x')
      {
      next++;
      if(*next =='^') 
        {
        p = ++next;
        power = strtol(next,&p,10);
        if(p==next)
          {
          return text-next; // - pozycja gdzie jest błąd
          }
        }
      else
        power = 1;
      }
    else
      power = 0;

  if(power>=maxSize)
     return -1000; // to big power

  factors[power]+=value;
  if(highestPower <power)
     highestPower = power;

  while(isspace(*next))
     ++next;
  }
  return highestPower+1;
}

Jeśli chcesz pomocy, NIE pisz na priva, ale zadaj dobre pytanie na forum.

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0