Dam kawałek mojego kodu. Możecie powiedzieć co jest źle??

int main() {
  budowa();
  for (int i = 0; i < V; i++) //wyzerowanie tablicy przechowującej dane o tym, czy wierzchołek jest odwiedzony
    graf.odw[i] = 0;
  cout << "Kolejnosc przegladania tego grafu w glab to: ";
  for (int i = 0; i < V; i++)
    if (graf.odw[i] == 0) //wywołanie funckji DFS jeśli wierzchołek nie jest odwiedzony
      DFS(i);
}

Funckja "budowa" wszystko ładnie robi jak trzeba, niżej daje funkcje "DFS"

void DFS(int x) {
   graf.odw[x] = 1; //Zaznaczenie jako odwiedzonego aktualnego wierzchołka
   cout << x << " "; // wyświetlenie na ekran aktualnego wierzchołka
   for (int i; i < V; i++) 
     if (graf.macierz[x][i] == 1 && graf.odw[i] == 0) DFS(i); //Dla każdego sąsiadującego wierzchołka z wierzchołkiem o indeksie x,
                                 //który jest nieodwiedzony wywyołujemy funcję DFS
     } 

Jak widać powyższa funckja również ma wypsywać kolejno wierzchołki. Niestety cały czas wypisuje to samo (jaki by graf nie był) - wypisuje po kolei wierzchołki