typeid/typeof jak tego używać?

0

czemu to :

int a = 10;

char * g = typeid(a).name();

wywołuje taki błąd ?
error C2027: use of undefined type 'type_info'

czy można za pomocą typeid stworzyć jakiś obiekt ?
//void * wsk = new typeid(a);

0
  1. #include <typeinfo>
  2. Nie. Robisz to tak:
typeof(argc) * wsk = new typeof(argc);
0

dzieki , rozumiem że ten drugi przykład to do c# jest .

0

Nie, w C++ ( GCC/G++ ) działa.

0

typeof jeszcze w C++ nie ma.

0

na szczęście, w prawie każdym kompilatorze jest:

#include <boost/typeof/typeof.hpp>

int main() {
   int a;
   BOOST_TYPEOF(a) b;
   }

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1