Problem polega na tym, że jest to część mojego programu, który oddaje na zaliczenie, a prowadzący zwrócił mi go i powiedział, że brakuje jakiegoś warunku w miejscu gdzie zaznaczyłem strzałkami. <<<<<<---------TUTAJ !!!!!!!!!
Aby ułatwić dodam, że pierwsza część programu to alg. Dijkstry sprawdzający spójnosc grafu, a potem zaczyna sie alg. fleuryego. Nie wiem o co mu chodzi, a program muszę jak najszybciej mu oddać :/ Może ktoś wie?
Coś mówił, że może być sytuacja, że jak usunę parę krawędzi, to zostanie wierzchołek nie mający żadnej krawędzi przy sobie, a Dijkstra będzie wykazywała spojność. Więc chyba powinienem dać warunek usuwaniu wierzchołka, ale własne nie wiem ?

int MacierzGrafu::alg_Dijkstry(int Macierz[][Max], int pierwszy, bool odwiedzony[])
{
   pom2=0;

   int u;

   for(i = 0; i<Max;i++)
   {
    usuniety[i] = false;

    Waga[i] = 100000;
    Sciezka[i] = 0;
   }

   Waga[pierwszy] = 0; //wybor pierwszego wierzcholka.

   for(i=0; i<wierzcholek; i++)
   {
    u = -1;

    for( j=0; j<wierzcholek; j++ )
      if( !usuniety[j] && ( u == -1 || Waga[j]<Waga[u] )) //szukam wierzcholka o najmniejszej wadze
       u = j;

      usuniety[u] = true; //przenosze do zbioru wierzcholkow usunietych

      for( k=0; k<wierzcholek; k++ )

       if( Macierz[u][k] > 0 )

         if( !usuniety[k] && ( Waga[k] > Waga[u] + Macierz[u][k] ))
         {
          Waga[k] = Waga[u] + Macierz[u][k];
          Sciezka[k] = u;
         }
   }                                                            
   for(i=0; i<wierzcholek; i++)                <<<<<<---------TUTAJ !!!!!!!!!
    if( Waga[i] >= 100000 && !odwiedzony[i] )     <<<<<<---------TUTAJ !!!!!!!!!!

     return 0;

return 1;
}

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

double MacierzGrafu::alg_Eulera()
{  
  int wyjscie;
  int x;

  kolejka.clear();  

  // tworzymy kopię grafu.     
  for(i=0; i<wierzcholek; i++)
    for(j=0; j<wierzcholek; j++)
     KopiaGrafu[i][j] = Graf[i][j]; 

  x = 0; //gdy nie ma wierzcholka o nieparzystym stopniu to
     // przyjmujemy wierzcholek startowy jako wierzcholek 0.

  for(i=0; i<wierzcholek; i++)
  {
    licznik = 0;
    usuniety[i] = false; 

    for( j=0; j<wierzcholek; j++ )
     if( Graf[i][j] > 0)
      licznik++;

     if(licznik % 2)  // jeżeli wierzcholek jest nieparzystego stopnia
     {
       x = i;
       break;
     }
  }

  kolejka.push_back(x); // wpisujemy do listy wierzcholek x

  if(alg_Dijkstry(KopiaGrafu,x,usuniety)) // sprawdzamy czy graf poczatkowy jest spojny
  {
    while(true)
    {
     wyjscie = 0;
     licznik = 0;

     for(j=0; j<wierzcholek; j++)
      if(KopiaGrafu[x][j] > 0)
       licznik++;

     if(licznik > 1) // jeżeli pozostała więcej niż jedna krawędz   
     {
       for(m=1; m<wierzcholek; m++)
       {
        if(!wyjscie && KopiaGrafu[x][m] > 0)
        {
          pom1 = KopiaGrafu[x][m]; // kopiujemy wartość wagi
          KopiaGrafu[x][m] = KopiaGrafu[m][x] = 0; // usuwamy krawedz  

          if(alg_Dijkstry(KopiaGrafu,x,usuniety)) // spr. czy po usunięciu krawędzi graf dalej jest spojny
          {          
           usuniety[x] = true; // zapisujemy krawędź jako usunieta
           kolejka.push_back(m); // wpisujemy na koniec listy wierzcholek m  
           x = m;
           wyjscie = 1;
          } 

          else // jeżeli graf nie jest spójny to:       
           KopiaGrafu[x][m] = KopiaGrafu[m][x] = pom1; // nie usuwa krawedzi
        }
       }         
     }

     else if(licznik == 1)// jeżeli pozostała jedna krawędz
     {
       for(m=0; m<wierzcholek; m++)
        if(KopiaGrafu[x][m] > 0)
        {
         KopiaGrafu[x][m] = 0;
         KopiaGrafu[m][x] = 0;

         usuniety[x] = true; // zapisujemy krawędź jako usnieta
         kolejka.push_back(m); // wpisujemy na koniec listy wierzcholek m.
         x = m;
        } 
     }

     // konczymy przeszukiwanie. 
     else if(licznik == 0) break;                      
  } 
 }     

 else
  cout << "Wygenerowany graf nie jest spójny!" << endl;

}

// popraw temat [mf]