Witam,
Mam problem z prostą bazą danych w c. Udało mi się zrobić wczytywanie bazy danych, dopisywanie do bazy danych no i wczytywanie całej bazy danych. Chciłbym jednak wyświetlać rekord po rekordzie a coś mi niestety z tym nie idzie- pewnie cos źle mam z wskażnikami do pliku - ale dla mnie to prawie jak czarna magia... Jeśli byłby ktoś tak miły i pomógł mi z tym wyświetlaniem rekord po rekordzie byłbym wdzięczny. Zastanawiam sie również jak edytować daną baze danych - tzn jak zamienić jeden element tablicy w pliku na inny element czyli w moim przypadku zamiast np. Wpisanej marki BMW wpisać Mercedes.Jeśli byłby ktoś tak miły i pomógł mi z wyżej wymienionymi problemami byłbym wdzięczny.

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <stdlib.h>

struct samochody
{
    int ID;
    char marka[20];
    char model[20];
    int rok_produkcji;
    double cena;
};
struct samochody auta[20],bufs;   
int wczytywanie();
int drukowanie();
int dopisywanie();
int h;
FILE *fp; 

int main()
{
  char n;

printf("Witaj przybyszu!");
printf("\nW dzisiejszym programie masz do wyboru nastepujace mozliwosci");
printf("\n1-tworzenie nowej bazy danych\n2-drukowanie istniejacej bazy danych\n3-dodawanie do istniejacej bazy danych");
do{
printf("\nTwoj wybor to?");
        n=getch();
        fflush(stdin);

switch(n)
     {
     case '1' : wczytywanie();
     break;
     case '2' : drukowanie();
     break;
     case '3' : dopisywanie();
     break;
     case '9' : exit(1);
     break;
     case 27 : exit(1);
     break;
     default : printf("\n nie ma takiej opcji, wybierz jeszcze raz");
     break;
     }     
     }while(n!='1'&&n!='2'&&n!='3'&&n!=9&&n!=27);

}

int wczytywanie()
{
  fp=fopen("baza aut.txt","w+");
  int i=0,rozmiar;
  char t,n;
 do
  { 
 printf("podaj marke samochodu:");
 scanf("%s",&auta[i].marka); 
 printf("\npodaj model samochodu:");
 scanf("%s",&auta[i].model); 
 printf("\npodaj rok produkcji samochodu:");
 scanf("%d",&auta[i].rok_produkcji); 
 printf("\npodaj cene samochodu:");
 scanf("%lf",&auta[i].cena); 
 auta[i].ID=i+1;
 fwrite(&auta[i],sizeof(auta),1,fp);
 i++;
 rozmiar=i;
 printf("\nCzy chcesz wpisac do bazy jeszcze jeden rekord? (t=tak)\n");
 t=getch(); 
 }while (t=='t');

fclose(fp);
printf("\nAby przejsc do menu wcisnij 1, aby wyjsc wcisnij dowolny klawisz\n");

        n=getch();
        fflush(stdin);

switch(n)
     {
     case '1' : main();
     break;
     case 27 : exit(1);
     break;
     default : exit(1);
     break;
     }     

}
int drukowanie()
{
  fp=fopen("baza aut.txt","r+");
  int y,j,n,i,d,g,rozmiar;
  char z;
  fseek(fp,0,SEEK_END); 
  rozmiar=ftell(fp)/sizeof(auta);
  fseek(fp,0,0);
  d=0;
  g=1;
  for(h=0;h<rozmiar;h++)
  {
             system("cls");
            fread(&auta,sizeof(auta),1,fp); 
            for(j=d;j<g;j++)
            {
            printf("opis %d auta:",j+1); 
  for (n=0;n<1;n++)
 {
 printf("\nnumer ID samochodu:%d",auta[n].ID);
 printf("\nmarka samochodu:%s",auta[n].marka);
 printf("\nmodel samochodu:%s",auta[n].model);
 printf("\nrok produkcji samochodu:%d",auta[n].rok_produkcji);
 printf("\ncena samochodu:%lf",auta[n].cena);
 }
 }
 printf("\n1-edytuj 2-usun 3-Home 4-End 5-Page Up 6-Page Down");
 do{

 z=getch();
   y=z;                 
  switch(y)
  {
     case '1' : edytuj();
     break;
     /*case '2' : usun();
     break;*/
     case '3' :
     fseek(fp,0,0);
     d=0;
     g=1;
     break;
     case '4' :
     fseek(fp,-1*sizeof(auta),2);
     d=rozmiar-1;
     g=rozmiar;
     break;
     case '5' : 
     fseek(fp,(h+1)*sizeof(auta),0);
     if(g>rozmiar-2&&g<rozmiar)
     {
     d=rozmiar-1;
     g=rozmiar;
     }
     else
     {
     d++;
     g++;
     }
     break;
     case '6' : 
     fseek(fp,-(h+1)*sizeof(auta),2);
     if(d<1)
     {
     d=0;
     g=1;
     }
     else
     {
     d--;
     g--;
     }
     break;
     case 27 : exit(1);
     break;
     default : printf("\nnie ma takiej opcji, wybierz jeszcze raz");
     break;
     } 
     }while(y!=27&&y!=1&&y!=2&&y!=3&&y!=4&&y!=5&&y!=6);    
}
 fclose(fp);
}

int dopisywanie()
{
  fp=fopen("baza aut.txt","a+");
   int i;
  char t,n;
  fseek(fp,0,SEEK_END);
  i=ftell(fp)/sizeof(auta);
  fseek(fp,0,SEEK_END);
  do
  { 
 printf("podaj marke samochodu:");
 scanf("%s",&auta[i].marka); 
 printf("\npodaj model samochodu:");
 scanf("%s",&auta[i].model); 
 printf("\npodaj rok produkcji samochodu:");
 scanf("%d",&auta[i].rok_produkcji); 
 printf("\npodaj cene samochodu:");
 scanf("%lf",&auta[i].cena); 
 auta[i].ID=i+1;
 fwrite(&auta[i],sizeof(auta),1,fp);
 i++;
 printf("\nCzy chcesz wpisac do bazy jeszcze jeden rekord? (t=tak)\n");
 t=getch(); 
 }while (t=='t');
 fclose(fp);
 printf("\nAby przejsc do menu wcisnij 1, aby wyjsc wcisnij dowolny klawisz\n");

        n=getch();
        fflush(stdin);

switch(n)
     {
     case '1' : main();
     break;
     case 27 : exit(1);
     break;
     default : exit(1);
     break;
     }    
     } 

int edytuj(int h)
{
  char a;
  int b;
  fp=fopen("baza aut.txt","r+");
  do{
  printf("\n1-edytuj marke auta 2-edytuj model auta 3-edytuj rok produkcji auta 4-edytuj cene auta");
  a=getch();
  b=a;
 switch(b)
 {
 case '1' :
 printf("\npodaj nowa marke:");
 scanf("%s",&auta[h].marka);
 fwrite(&auta[h],(h+1)*sizeof(auta),1,fp);
 break;
 case '2' :
 printf("\npodaj nowy model:");
 scanf("%s",&auta[h].model);
 fwrite(&auta[h],(h+1)*sizeof(auta),1,fp);
 break;
 case '3' :
 printf("\npodaj nowy rok produkcji:");
 scanf("%s",&auta[h].rok_produkcji);
 fwrite(&auta[h],(h+1)*sizeof(auta),1,fp);
 break;
 case '4' :
 printf("\npodaj nowa cene:");
 scanf("%s",&auta[h].cena);
 fwrite(&auta[h],(h+1)*sizeof(auta),1,fp);
 break;
 case 27 : exit(1);
 break;
 default : printf("\nnie ma takiej opcji");
 break;
}
}while(b!=1&&b!=2&&b!=3&&b!=4&&b!=27);
 drukowanie();
}