Witam. Skleciłem program do wysyłania określonego klawisza, do określonej aplikacji. Kod przedstawiam poniżej.
Natknąłem się na dwa problemy:

 1. Po pobraniu uchwytu okna, pobieram nazwę okna. Problem jest w tym, że mogę ją pobrać tylko raz, po zmianie piosenki nazwa okna zmienia się, i za chiny nie mogę jej znów pobrać. Co może być tego przyczyna, w końcu pobieram nazwę głównego okna?

 2. Podobnie jak u góry, mogę wysłać tylko jeden klawisz na początku, jak aplikacja wystartuje np. wysyłam klawisz play. Później, po zmianie piosenki ręcznie w aplikacji docelowej, program jakby gubił uchwyt. Dodam, że wciąż mogę wyciągać okno z pod spodu funkcja SetForegroundWindow(), mimo tego że już nie odpowiada na klawisze.

Ogólnie chciałem zrobić aplikacje sterującą dowolna aplikacja multimedialna, chodzi mi główne o funkcje play, stop, back, next itp. Ma to być uniwersalne tak, aby użytkownik dostosował sobie to do ulubionego odtwarzacza. Z góry dziękuje za pomoc.

#define _WIN32_WINNT 0x500
#include <windows.h>
#define _WIN32_IE 0x0300
#include <stdio.h>
#include <tchar.h>
#include <psapi.h>
/* zaporzyczone funkcje do otrzymania uchytu okna z procesu*/
struct StrukturaPomocnicza
{
    unsigned long identyfikatorSzukanegoProcesu;
    HWND uchwytSzukanegoOkna;
};

int __stdcall ZbadajOkno(HWND uchwytBadanegoOkna,LPARAM lParam)
{
    StrukturaPomocnicza* wskaznik=(StrukturaPomocnicza*)lParam;
    unsigned long identyfikatorSzukanegoProcesu=wskaznik->identyfikatorSzukanegoProcesu;
    unsigned long identyfikatorBadanegoProcesu;
    GetWindowThreadProcessId(uchwytBadanegoOkna,&identyfikatorBadanegoProcesu);
    if (identyfikatorSzukanegoProcesu==identyfikatorBadanegoProcesu)
    {
        wskaznik->uchwytSzukanegoOkna=uchwytBadanegoOkna;
        return false;
    }
    return true;
}

HWND GetMainWindowHandle(unsigned long ProcessId)
{
    StrukturaPomocnicza daneSzukanegoOkna;
    daneSzukanegoOkna.identyfikatorSzukanegoProcesu=ProcessId;
    daneSzukanegoOkna.uchwytSzukanegoOkna=0;
    StrukturaPomocnicza* wskaznik=&daneSzukanegoOkna;
    EnumWindows((WNDENUMPROC)&ZbadajOkno,(LPARAM)wskaznik);
    return daneSzukanegoOkna.uchwytSzukanegoOkna;
}

void PrintProcessNameAndID( DWORD processID )
{
  TCHAR szProcessName[ MAX_PATH ] = TEXT( "<nie znany>" );
  HWND okno;
  int cTxtLen;
  PSTR pszMem;
  INPUT *key;


  HANDLE hProcess = OpenProcess( PROCESS_QUERY_INFORMATION |
                  PROCESS_VM_READ,
                  FALSE, processID );

  if ( NULL != hProcess )
  {
    HMODULE hMod;
    DWORD cbNeeded;

    if ( EnumProcessModules( hProcess, &hMod, sizeof(hMod),
       &cbNeeded) )
    {
      GetModuleBaseName( hProcess, hMod, szProcessName,
                sizeof(szProcessName)/sizeof(TCHAR) );
    }
  }
  //odszukanie danego procesu wedlug nazwy
  if(strcmp(szProcessName,"foobar2000.exe") == 0)
  {
    _tprintf( TEXT("%s (PID: %u)\n"), szProcessName, processID );
    okno = GetMainWindowHandle(processID); // pobranie uchytu okna z procesu
    cTxtLen = GetWindowTextLength(okno); // pobranie dlugosci nazwy okna

    // alokowanie pamieci na nazwe
    pszMem = (PSTR) VirtualAlloc((LPVOID) NULL,
         (DWORD) (cTxtLen + 1), MEM_COMMIT,
         PAGE_READWRITE);

    GetWindowText( okno, pszMem, cTxtLen + 1 ); // poobranie nazwy i zapisanie w pszMem
    printf("%s", pszMem); // wyswietlenie nazwy

    SetForegroundWindow( okno ); // ustawienie zaslonientego okna jako aktywne
    Sleep(100);
    //keybd_event('P', 0, 0, 0); //wyslanie klawisza P
    // tak sama tylko przy uzyciu SendInput()
    key = new INPUT;
    key->type = INPUT_KEYBOARD;
    key->ki.wVk = 0x50;
    key->ki.dwFlags = 0;
    key->ki.time = 0;
    key->ki.wScan = 0;
    key->ki.dwExtraInfo = 0;
    SendInput(1,key,sizeof(INPUT));
    key->ki.dwExtraInfo = KEYEVENTF_KEYUP;
    SendInput(1,key,sizeof(INPUT));


  }
  CloseHandle( hProcess );
}
int main( )
{
  DWORD aProcesses[1024], cbNeeded, cProcesses;
  unsigned int i;

  // pobranie listy procesow
  if ( !EnumProcesses( aProcesses, sizeof(aProcesses), &cbNeeded ) )
    return true;

  cProcesses = cbNeeded / sizeof(DWORD); // Obliczanie ile procesow otrzymano

  // Szukanie danego prcesu

  for ( i = 0; i < cProcesses; i++ )
  {
    if( aProcesses[i] != 0 )
    {
      PrintProcessNameAndID( aProcesses[i] );
    }
  }
  return 0;
}