Deklarowanie dynamicznych tablic dwuwymiarowych

0

Wiem, wiem, problem był już w innym wątku, ale jego temat nie odpowiada temu zagadnieniu. jakby co, tamten temat można już usunąć ;)

Otóż mój kod kompiluje się na dev-c++, ale na ms visualu już nie. Musi mieć dynamicznie tworzone tablice. Czy ktoś mógłby mi pomóc, i pokazać gdzie i jakie poprawki wprowadzić? Podobno to kwestia tylko ok. trzech linijek, w miejscach deklaracji tablic, ja niestety mimo wielu prób nie dałem rady tego sam zrobić.
Wierzę, że i tym razem ktoś pomoże :)
Miejsca, gdzie wymagane sa poprawy zaznaczone przypiami.
Aha, potrzebny będzie do tego chyba jeszcze destruktor, nie?

#include <iostream>
#include <fstream>
#include <cstdlib>


using namespace std;

class CData
{
private:
        
    char *Name1;
    char *Name2;
    fstream File1;
    fstream File2;
    int x;
    int y;

public:

    int InFile(char *InName);
    int OutFile(char *OutName);
    void Encryption();
    void Decryption();
    void Dim(int& a, int& b);
    void Close();
    
    CData(void ){
    
        Name1 = new char[128];
        Name2 = new char[128];
    
    }

    ~CData(){
    
        delete[] Name1;
        delete[] Name2;
    
    }

};
int CData::InFile(char *InName){


    strcpy(Name1, InName);                    

    File1.open(Name1,ios::in);    

    if(File1.is_open()==true){

        cout << endl << "Source accessed successfully!" << endl;
  
    } 
    
    if(!File1){                                    
      
        cout << endl << "Unable to access source file" << Name1 << endl;
        
        return 1;
    }

 return 0;
}
int CData::OutFile(char *OutName){


    strcpy(Name2, OutName);                        

    File2.open(Name2,ios::out);    

  if(File2.is_open()==true){

        cout << endl << "Target accessed successfully!" << endl;
  
    } 

    else if(!File2){                                        
      
        cout << endl << "Unable to access target file" << Name2 << endl;
        
        return 1;
    }

 return 0;
}
void CData::Dim(int& a, int& b){

    x = a;
    y = b;

}
void CData::Encryption(){

  char tab[x][y];      //   Deklaracja tablicy, do poprawy
  int i,j;
  

  for(i=0; i<x; i++){
     for(j=0; j<y; j++){   
         tab[i][j]='\0';
     }
  }

  i=j=0;
  
  char zmienna;
  zmienna = File1.get();
  
  while (File1.good()){
     i=j=0;
     while((i<x) && (File1.good())){
     tab[i][j]=zmienna;
     zmienna = File1.get();
     if(i%2==0) j++;
     if(j==y){j--; i++;}
     if(i%2==1) j--;
     if(j==(-1)){j++; i++;} 
     }
     
     i=j=0;
     
     while (j<y){
     while(i<x){  
     File2.put (tab[i][j]);
     i++;       
     }         
     i=0;
     j++;
     }
     
  for(i=0; i<x; i++){
     for(j=0; j<y; j++){   
         tab[i][j]='\0';
     }
  }
  }  
}
void CData::Decryption(){

  char tab[x][y];      //   Deklaracja tablicy, do poprawy
  int i,j;

  for(i=0; i<x; i++){
     for(j=0; j<y; j++){   
         tab[i][j]='\0';
     }
  }
  
  char zmienna;
  zmienna = File1.get(); 
  
  
  while(File1.good()){  
   i=j=0;           
   while (j<y){
      while ((i<x) && (File1.good())){
         tab[i][j]=zmienna;
         zmienna = File1.get();
         i++;                         
      }
      i=0;
      j++;
   }
     
   i=j=0;
   
   while(i<x){
      
      File2.put (tab[i][j]);
      if(i%2==0) j++;
      if(j==y){j--; i++;}
      if(i%2==1) j--;
      if(j==(-1)){j++; i++;}
      
   }    
  for(i=0; i<x; i++){
     for(j=0; j<y; j++){   
         tab[i][j]='\0';
     }
  }
  }
}
void CData::Close(){

    File1.close();
    File2.close();

}

int main(){

    CData Object;
    char FileName1[128];
    char FileName2[128];
    int c;
    int d;
    int choise;

  cout << "Enter source file name:"<<endl;
  cin >> FileName1;

    Object.InFile(FileName1);

  cout << "Enter target file name:"<<endl;
  cin >> FileName2;

    Object.OutFile(FileName2);

  cout <<"Enter X dimension:"<<endl;
  cin >> c;

  cout <<"Enter Y dimension:"<<endl;
  cin >> d;

    Object.Dim(c, d);

    cout << "1. Encryption \n 2. Decryption"<<endl;
  cin >> choise;

  cout <<endl;
  

    switch (choise){
      case 1:
        Object.Encryption();
        break;
      case 2:
        Object.Decryption();
        break;
      default:
        return 0;
        break;
  } 

    Object.Close();

    system("PAUSE");

    return 0;
}
0

Po co kopiujesz sobie nazwę pliku? Potrzebne ci to do czegoś?
NIE!

char** tab; // wskaźnik na wskaźnik do char

// tworzenie tablicy
tab = new char*[x];
for(int i=0;i<x;++i)
   tab[i] = new char[y];

// dostęp noromalnie

// kasowanie tablicy:
for(int i=0;i<x;++i)
   delete [] tab[i];
delete [] tab;
0

Cholera, zanim zobaczyłem ten temat, odpowiedziałem ci w starym... ok, posprzątane, starego posta przekleję ci tu. To jest dokładnie to samo co Marek napisał, tylko ubrane w prostą klasę - Array2D pilnuje, żeby pamięć sama się zwolniła po opuszczeniu zasięgu, czyli masz zmienne zachowujące się identycznie, jak variable-length array z GNU C, których użyłeś wcześniej.

Oryginał:
a to się ucieszysz, bo ci nowa klasa dojdzie :) Wstaw gdzieś na samej górze taką klasę:

class Array2D
{
private:
    char** data;
    int rows;

public:
    Array2D(int _x, int _y) {

      rows = _x;
      data = new char*[rows];
	  for(int i=0; i<rows; i++) data[i] = new char[_y];
    }

    ~Array2D() {

      for(int i=0; i<rows; i++) delete []data[i];
      delete []data;

    }

    char* operator[](int x) {

      return data[x];
    }
};

a "deklaracje do poprawy" zamień na

Array2D tab(x,y);

jak znasz szablony, chociaż w podstawach, to możesz to zrobić również szablonowo. Wtedy nasza klasa Array2D by wyglądała tak:

template<class Type>
class Array2D {
  private:
    Type** data;
    int rows;
  public:
    Array2D(int _x, int _y) {
      rows = _x;
      data = new Type*[rows];
	  for(int i=0; i<rows; i++) data[i] = new char[_y];
      }
    ~Array2D() {
      for(int i=0; i<rows; i++) delete []data[i];
      delete []data;
      }
    Type* operator[](int x) {
      return data[x];
      }
  };

zaś "deklaracje do poprawy" tak:

Array2D<char> tab(x,y);

Wiem, że zmyślny jesteś - jak na razie całość była bardzo ładna - ale na wszelki wypadek (jak zaglądasz na 4p, to wiesz, że człowiek takie indywiduaa spotyka, że wiarę w ludzi się traci) masz w pastebin cały kod

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1