RS232 w C++

0

Witam. Chce stworzyć aplikację która będzie działała jak terminal portu COM, czyli możliwe będzie wysyłanie i odbieranie danych. Stworzyłem taki program (kod zamieszczam poniżej). Odbiór i nadawanie umieszczone są w oddzielnych wątkach. Problem jest taki, że po uruchomieniu programu odbiór znaków (danych) działa poprawnie, natomiast nadawanie nie działa w ogóle. Wygląda to tak jakby funkcja WriteFile() zawieszała się. Dodam jeszcze, że kiedy wykomentuje linię WaitCommEvent() w wątku odbioru to wtedy wszystko jest ok (no oczywiście poza tym że cały czas wywoływana jest funkcja WriteFile()). Czy ktoś wie w czym może być problem.
Pozdrawiam.

#include <windows.h>
#include <stdio.h>
#include <iostream.h>
#include <conio.h>

//////////////////////////////////////////////////////////////////////
DWORD WINAPI watek1(PVOID hCom){

  cout<<"Watek1"<<endl<<flush;

   BOOL fSuccess;
   DWORD eventMask,error,ilosc;
   eventMask=EV_RXCHAR;
   COMSTAT stats;

   char znaki[20];

   SetCommMask(hCom,eventMask);

 while(znaki[0]!='q')
  { 

   WaitCommEvent(hCom,&eventMask,NULL);
   ClearCommError(hCom,&error,&stats);
   cout<<"Bufor:"<<stats.cbInQue<<endl<<flush;
    fSuccess = ReadFile( hCom, znaki, stats.cbInQue, &ilosc, 0);
   *(znaki+ilosc)=NULL;
    if (!fSuccess)
    {
      printf ("ReadFile failed with error %d.\n", GetLastError());
      return 5;
    }

   cout<<znaki<<endl<<flush;  
  }

 cout<<"Koniec watku 1"<<endl;
  return 0;
}

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
DWORD WINAPI watek2(PVOID hCom){

  cout<<"Watek2"<<endl<<flush;

   BOOL fSuccess;
   char znak='w';
   DWORD ilosc;

  while (znak!='q'){
   znak=getch();
   cout<<znak<<endl;

  fSuccess = WriteFile( hCom, &znak, 1, &ilosc, 0);
  if (!fSuccess)
  {
   printf ("SetCommState failed with error %d.\n", GetLastError());
   return 3;
  }

  }

cout<<"Koniec watku 2"<<endl;

  return 0;
}

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
int main()
{

  HANDLE hCom;   //uchwyt portu
  DCB dcb;     //konfiguracja portu
  BOOL fSuccess;   //flaga pomocnicza

  //otwarcie portu COM1 z prawami RW
  hCom = CreateFile( TEXT("COM2"), GENERIC_READ | GENERIC_WRITE,
    0,  // exclusive access
    NULL, // default security attributes
    OPEN_EXISTING, FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, NULL);

  if (hCom == INVALID_HANDLE_VALUE)
  {
    printf("CreateFile failed with error %d.\n", GetLastError());
    return 1;
  }

  //pobranie aktualnych ustawien portu
  fSuccess = GetCommState(hCom, &dcb);
  if (!fSuccess)
  {
   printf ("GetCommState failed with error %d.\n", GetLastError());
   return 2;
  }

  //ustawienie naszej konfiguracji
  dcb.BaudRate = CBR_9600;   // predkosc transmisji
  dcb.ByteSize = 8;       // ilosc bitow danych
  dcb.Parity = NOPARITY;    // brak bitu parzystosci
  dcb.StopBits = ONESTOPBIT;  // dwa bity stopu

  dcb.fDtrControl = DTR_CONTROL_ENABLE;

  dcb.fRtsControl = RTS_CONTROL_DISABLE;

  fSuccess = SetCommState(hCom, &dcb);

  if (!fSuccess)
  {
   printf ("SetCommState failed with error %d.\n", GetLastError());
   return 3;
  }
 ////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

  DWORD watek1_id,watek2_id;
  HANDLE w1,w2;

w1=CreateThread(NULL,0,watek1,(PVOID)hCom,0,&watek1_id);
w2=CreateThread(NULL,0,watek2,(PVOID)hCom,0,&watek2_id);

WaitForSingleObject(w1,INFINITE);
WaitForSingleObject(w2,INFINITE);

CloseHandle(w1);
CloseHandle(w2);

 CloseHandle(hCom);
  return 0;
}
0

Moim zdaniem problem jest w tym że po wykryciu zapisu
znaku do bufora , jest on czytany , ale jego zawartość może sie w tym czasie
zmienic . Proponuję dołożyć sprawdzenie stanu bufora (czy wszystkie znaki zostały przeczytane) ,
bez tego można gubić dane [nie będą odczytywane , pozostaną w buforze nie zauważone 'przez program' ] .

#include <iostream.h>
#include <windows.h>
#include <conio.h>

DWORD WINAPI watek1( LPVOID lpvcom ) // czyta
{
 COMSTAT Stat ;
 DWORD Error ;
 char znak ;
 DWORD d ;
 DWORD mask = EV_RXCHAR ;

   cout << "Watek 1." << endl ;

    SetCommMask(lpvcom,mask) ;

   while(true)
   {
     ClearCommError(lpvcom,&Error,&Stat);
     WaitCommEvent(lpvcom,&mask,NULL);
     while(Stat.cbInQue >0)
     {
     ReadFile(lpvcom,&znak,1,&d,NULL);
     ClearCommError(lpvcom,&Error,&Stat); // aktualizacja Stat.cbInQue 
      cout << znak ;
     }

   }
    return 0 ;
}
//-------------------------------------------
DWORD WINAPI watek2( LPVOID lpvcom )   // pisze
{
 DWORD d ;
 char znak ;
  cout << "Watek 2." << endl ;

  while( 'q'!=(znak=getch()))
  {
    cout << znak ;

   WriteFile(lpvcom,&znak,1,&d,NULL);
  }
   return 0 ;
}
//-------------------------------------------
HANDLE OpenComm(const char*lpFileName)
{
   DCB dcb ;
   HANDLE hCom = CreateFile(lpFileName,GENERIC_READ|GENERIC_WRITE
               ,0,NULL,OPEN_EXISTING,0,NULL);

   if(INVALID_HANDLE_VALUE == hCom)
   {
    cout << "Blad ,nie mozna otworzyc portu ." << endl ;
    cin.get();
    return INVALID_HANDLE_VALUE ;
   }

    dcb.DCBlength = sizeof(dcb);

    GetCommState(hCom,&dcb);

    dcb.BaudRate = CBR_9600;
    dcb.fParity = NOPARITY;
    dcb.StopBits = ONESTOPBIT;
    dcb.ByteSize = 7 ;

    SetCommState(hCom,&dcb);

    return hCom ;
}
//---------------------------------------------------------------------------
#pragma argsused
int main(int argc, char **argv)
{
HANDLE hCom ;
HANDLE w2 ;
DWORD id1;
DWORD id2;

 hCom = OpenComm("COM2");
 if(INVALID_HANDLE_VALUE == hCom)
 {
   return 0 ;
 }
   CreateThread(NULL,0,watek1,hCom,0,&id1);
   w2 = CreateThread(NULL,0,watek2,hCom,0,&id2);

WaitForSingleObject(w2,INFINITE);

CloseHandle(hCom);
    return 0;
}
     while(Stat.cbInQue >0)
     {
     ReadFile(lpvcom,&znak,1,&d,NULL);

Użyłem czytania po jednym znaku , można przerobić na większy buf...
tyle że to bez znaczenia ,wątpię aby się przydał , WaitCommEvent(
zadziała chyba szybciej od klawiatury i piszącego .

Jeszcze dodatkowo WaitCommEvent blokuje , przynajmniej u mnie wątek2 dopóki
wątek1 nie otrzyma jakiegoś znaku , dziwna sprawa ,,,
A więc proponuję wywalić całkiem WaitCommEvent :

#include <windows.h>
#include <iostream.h>
#include <cstring.h>

using namespace std ;

const int SizeBuf = 56 ;
const int MaxLen = SizeBuf - 1 ;

unsigned char OutBuf[SizeBuf]={0};

DWORD WINAPI watek1( LPVOID lpvcom ) // czyta
{
 COMSTAT Stat ;
 DWORD Error ;
 DWORD d ;
 DWORD mask ;

   cout << "Watek 1." << endl ;

    GetCommMask(lpvcom,&mask);
    SetCommMask(lpvcom,mask|EV_RXCHAR) ;

   while(true)
   {
     ClearCommError(lpvcom,&Error,&Stat);
     while(Stat.cbInQue >0)
     {
       if(Stat.cbInQue < MaxLen)
      {
        ReadFile(lpvcom,OutBuf,Stat.cbInQue,&d,NULL);
        OutBuf[Stat.cbInQue]='\0' ;
        cout << OutBuf ;
      }else{
          ReadFile(lpvcom,OutBuf,MaxLen,&d,NULL);
          OutBuf[MaxLen]='\0' ;
          cout << OutBuf ;
         }

      ClearCommError(lpvcom,&Error,&Stat); // aktualizacja
         // COMSTAT Stat.cbInQue
     }
        // WaitCommEvent(lpvcom,&mask,NULL);
   }
    return 0 ;
}
//-------------------------------------------
DWORD WINAPI watek2( LPVOID lpvcom )   // pisze
{
  cout << "Watek 2." << endl ;
 string a = "" ;
 string info = "odebrano - " ;
 DWORD mask ;
 DWORD d ;
    GetCommMask(lpvcom,&mask);
    SetCommMask(lpvcom,mask|EV_TXEMPTY) ;

  while( 'q'!= a[0] )
  {
   getline(cin,a);
   info += a ;
   info += "\n" ;
    WriteFile(lpvcom,info.c_str(),info.length(),&d,NULL);
   WaitCommEvent(lpvcom,&mask,NULL);
   info = "odebrano - " ;
  }
     return 0 ;
}
//-------------------------------------------
HANDLE OpenComm(const char*lpFileName)
{
   DCB dcb ;
HANDLE hCom = CreateFile(lpFileName,GENERIC_READ|GENERIC_WRITE
               ,0,NULL,OPEN_EXISTING,0,NULL);
   if(INVALID_HANDLE_VALUE == hCom)
   {
    cout << "Blad ,nie mozna otworzyc portu ." << endl;
    cin.get();
    return INVALID_HANDLE_VALUE ;
   }

    dcb.DCBlength = sizeof(dcb);

    GetCommState(hCom,&dcb);

    dcb.BaudRate = CBR_9600;
    dcb.fParity = NOPARITY;
    dcb.StopBits = ONESTOPBIT;
    dcb.ByteSize = 7 ;

    SetCommState(hCom,&dcb);

    return hCom ;
}
//---------------------------------------------------------------------------
#pragma argsused
int main(int argc, char **argv)
{
HANDLE hCom ;
HANDLE w2 ;
DWORD id1;
DWORD id2;

 hCom = OpenComm("COM2");
 if(INVALID_HANDLE_VALUE == hCom)
 {
   return 0 ;
 }
   w2 = CreateThread(NULL,0,watek2,hCom,0,&id2);
     CreateThread(NULL,0,watek1,hCom,0,&id1);

WaitForSingleObject(w2,INFINITE);
CloseHandle(hCom);
    return 0;
}

Ale i tak d..pa , pod Win98 działa a pod XP nie [?] ...zwiecha .
Program działa prawidłowo po usunięciu WaitCommEvent z wątku 1 czytającego pod XP .
Pod 98 działa i z WaitCommEvent .[?]
Przemyślę ,,,,
Testowałem na jednej maszynie .
Pod win98 chodzi po spięciu pin 2 i 3 na COM . [ nie spr. na oddzielnych comach]
w jednej konsoli chodzi zapis i odczyt bez problemu .

Pod XP nie chodzi na spiętych COM1 i COM2 jak i na pojedyńczym COM spięte końcówki 2 i 3
Nie sprawdzałem na połączonych komputerach , ale chyba nie powinno mieć to znaczenia .
na razie nie wiem o co chodzi , widzę ciemność ...

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0