Jak dodać parametr programu?

0

Witam, mam nastepujacy problem. Posiadam program napisany w C, który wysyła poprzez port COM znaki "ABC". Jak zmodyfikowac program, żeby mozna było przy uruchamianiu podać jako argument tekst do wysłania? Korzystam z linuksa, więc chciałbym żeby uruchomieni programu z argumentem wygladało mniej więcej tak:

[email protected]: ./ser -wyslij tekst_do_wyslania

Oto moj program, dodam że po wysłaniu "ABC" zostaje wyslany rowniez znak NULL.

/* ser.c
  (C) 2004 Captain http://www.captain.at

  Sends 3 characters (ABC) via the serial port (/dev/ttyS0) and reads
  them back if they are returned from the PIC.

  Used for testing the PIC-MMC test-board
  http://www.captain.at/electronics/
*/
#include <stdio.h>  /* Standard input/output definitions */
#include <string.h> /* String function definitions */
#include <unistd.h> /* UNIX standard function definitions */
#include <fcntl.h>  /* File control definitions */
#include <errno.h>  /* Error number definitions */
#include <termios.h> /* POSIX terminal control definitions */

#include "captain/capser.h"

int fd;

int initport(int fd) {
  struct termios options;
  // Get the current options for the port...
  tcgetattr(fd, &options);
  // Set the baud rates to 19200...
  cfsetispeed(&options, B9600);
  cfsetospeed(&options, B9600);
  // Enable the receiver and set local mode...
  options.c_cflag |= (CLOCAL | CREAD);

  options.c_cflag &= ~PARENB;
  options.c_cflag &= ~CSTOPB;
  options.c_cflag &= ~CSIZE;
  options.c_cflag |= CS8;

  // Set the new options for the port...
  tcsetattr(fd, TCSANOW, &options);
  return 1;
}

int main(int argc, char **argv) {

  fd = open("/dev/ttyS0", O_RDWR | O_NOCTTY | O_NDELAY);
  if (fd == -1) {
    perror("open_port: Unable to open /dev/ttyS0 - ");
    return 1;
  } else {
    fcntl(fd, F_SETFL, 0);
  }

  printf("baud=%d\n", getbaud(fd));
  initport(fd);
  printf("baud=%d\n", getbaud(fd));

  char sCmd[254];
  sCmd[0] = 0x41;
  sCmd[1] = 0x42;
  sCmd[2] = 0x43;
  sCmd[3] = 0x00;

  if (!writeport(fd, sCmd)) {
    printf("write failed\n");
    close(fd);
    return 1;
  }

  printf("written:%s\n", sCmd);

  usleep(500000);
  char sResult[254];
  fcntl(fd, F_SETFL, FNDELAY); // don't block serial read

  if (!readport(fd,sResult)) {
    printf("read failed\n");
    close(fd);
    return 1;
  }
  printf("readport=%s\n", sResult);
  close(fd);
  return 0;
}
0

Oto moj program

Na pewno? :>

int i=0;

while(i<argc)
{  
  if(strcmp(argv[i++],"-wyslij")!=0)continue;
  if(argv[i])
  {
    ...   
        if (!writeport(fd, argv[i])) 
    ...
  }
  break;
}
0

Program nie jest mojego autorstwa, właściwie nie znam się na programowaniu... Jestem początkujący i niezbyt wiem co i gdzie zmienić, jak będzie wyglądał kompletny zmieniony kod?

Pozdrawiam, Marek.

0
int main(int argc, char **argv) 
{
  fd = open("/dev/ttyS0", O_RDWR | O_NOCTTY | O_NDELAY);
  if (fd == -1) 
  {
    perror("open_port: Unable to open /dev/ttyS0 - ");
    return 1;
  } 
  else fcntl(fd, F_SETFL, 0);

  printf("baud=%d\n", getbaud(fd));
  initport(fd);
  printf("baud=%d\n", getbaud(fd));

  int i=0;

  while(i<argc)
  {    
        if(strcmp(argv[i++],"-wyslij")!=0)continue;
        if(argv[i])
        {
      if (!writeport(fd, argv[i])) 
      {
        printf("write failed\n");
        close(fd);
        return 1;
      }

      printf("written:%s\n",argv[i]);
        }
        break;
  }

  usleep(500000);
  char sResult[254];
  fcntl(fd, F_SETFL, FNDELAY); // don't block serial read

  if (!readport(fd,sResult)) 
  {
    printf("read failed\n");
    close(fd);
    return 1;
  }

  printf("readport=%s\n", sResult);
  close(fd);
  return 0;
}

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0