[c++]dodawanie wektorów

0

witam nie jestem profesjonalnym programista - od razu mowie :P

dzis napisalem sobie taki program for fun( z wieloma błędami ; P), z kolizjami, zderzaja sie ze soba kuleczki, a w zasadzie pilki, lecz borykam sie z problemem, dodawania wektorów, chodzi o to ze
gdy dodam do siebie 2 zmienne typu double wychodza kosmiczne rzeczy
podam na przykladzie

VX1 = VX1 + VX2;

zapodam cały program

#include <allegro.h>
#include <math.h>

using namespace std;
BITMAP * bitBuffer;
BITMAP * path;

const int RX = 1024 ;
const int RY = 768;
const int lo =25;

class kula
{
   
    public:
    double X;
    double Y;
    double VX;
    double VY;
    int color;
    double Acc;
    double Angle;
    int crashed;
    double A;
    
    void Create(double _X, double _Y, double _VX, double _VY, int _color)
    {
     X = _X;
     Y = _Y;
     VX = _VX;
     VY = _VY;
     color = _color;
     Acc = 0;
     crashed = 0;
     Angle = rand() % 360;
     A= ((rand() % 720)-360)/100;
    }
    
};
#include <cFps.h>


kula * o = new kula[lo];

void init();
void deinit();

int main() {

	init();
	cFps FPS;
	srand ((int) time(NULL));
  bitBuffer = create_bitmap(RX, RY);
    BITMAP * pil = load_bitmap("pil.bmp",0);
  path = create_bitmap(RX, RY);

  
             for(int i = 0; i < lo; i++)
             {
                 o[i].Create(10+rand() % 1024-50, 10+rand() % 768-50, 
                 // o[i].Create(cos(3.14 * i/180)*100+320, sin(3.14 * i/180)*100+240,
                 (double)(rand() % 400-200)/100,(double)(rand() % 400-200)/100,
                                 
                 makecol(rand() % 255, rand() % 255,rand() % 255));
     
             }
             
	while (!key[KEY_ESC]) {
     

             FPS.vCount(true, 999, 10, 10, makecol(255, 255, 255));
             
             for(int i = 0; i < lo; i++)
             {
             
                 //circlefill(bitBuffer, o[i].X, o[i].Y, 30, o[i].color);
                 //circle(bitBuffer, o[i].X, o[i].Y, 30, makecol(255, 255, 255));
                 rotate_sprite(bitBuffer, pil, o[i].X, o[i].Y, itofix(o[i].Angle));
                 //putpixel(path, o[i].X,o[i].Y, o[i].color);  
                 o[i].X += o[i].VX;
                 o[i].Y += o[i].VY;
                 o[i].Angle += o[i].A; 
                 if((o[i].X >= RX-15) || (o[i].X <= 0+15))o[i].VX = -o[i].VX;
                 if((o[i].Y >= RY-15) || (o[i].Y <= 0+15))o[i].VY = -o[i].VY;                 
       
                
                  if(o[i].Y < RY)o[i].VY+=o[i].Acc;  
                                  
                      
                 for(int x = 0; i < lo; x++)
                 {
                     
                     if(x == i) break;
                     double dx = o[i].X - o[x].X;
                     double dy = o[i].Y - o[x].Y;
                     if (hypotf(dx, dy) < 30)   
                     {
                             double tmpx = o[i].VX;
                             double tmpy = o[i].VY;
                             double tmpa = o[i].A;
                             o[i].VX += o[x].VX;//TU POJAWIA SIE PROBLEM
                             o[i].VY += o[x].VY; //ZMIENNE PRZYJMUJA BLYSKAWICZNIE KOSMICZNE WARTOSCI
                             o[i].A = o[x].A;  //  POMOCY :PP
                             o[x].VX+ = tmpx;//
                             o[x].VY += tmpy; //
                             o[x].A = tmpa;
                             
   
                     }              
                 }   
                 
             }
             
             blit(bitBuffer, screen, 0, 0, 0, 0, RX, RY);
             clear_bitmap(bitBuffer);
		
	}

	deinit();
	return 0;
}
END_OF_MAIN()

void init() {
	int depth, res;
	allegro_init();
	depth = desktop_color_depth();
	if (depth == 0) depth = 16;
	set_color_depth(depth);
	res = set_gfx_mode(GFX_DIRECTX_ACCEL, RX, RY, 0, 0);
	if (res != 0) {
		allegro_message(allegro_error);
		exit(-1);
	}

	install_timer();
	install_keyboard();
	install_mouse();
	/* add other initializations here */
}

void deinit() {
	clear_keybuf();
	/* add other deinitializations here */
}
0

for(int x = 0; i < lo; x++)
{
if(x == i) break;
//...
}
Coś tu nie tak jest z indeksami 'x' oraz 'i'. Wartość 'i' się nie zmienia, a w warunku masz 'i < lo' ?

Samo dodawanie jest ok. Odpal program w trybie debugowania i sprawdź cp jest nie tak, gdzie są złe wartości.

Poza tym warto zdefiniować sobie klasę wektor z przeładowanym operatorm sumy.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1