Gierka w jezyku C++ // pomocy !! pilne !!

0

Witam.
Potrzebuje pomocy przy przerobieniu gry z jednego na dwoch graczy.

 • pileczka powinna przechodzic na dole i u gory co bedzie oznaczalo zdobycie punktu.

Program wyglada nastepujaco:

//---------------------------------------------------------------------------

#include <vcl.h>
#pragma hdrstop

#include "PPong.h"
//---------------------------------------------------------------------------
#pragma package(smart_init)
#pragma resource "*.dfm"
TForm1 *Form1;
int x, y;  //wspolrzedne pilki
int dx, dy;  //przyrost wspolrzednych
int r;    //promin pilki
TColor cBall; //color pilki
TColor cBack; //color tla
int wp, hp;  //rozmir pola dla ping-pongu

// zmienne dla sterowania gra
int rd;    // 0 - stop / 1 - wlewo 2 - wprawo
int rx1, rx2; // wspolrzedne X paska dla odbicia
int ry;    // wpolrzedna Y paska
int rdx;    // krok przesowania paska
//---------------------------------------------------------------------------
__fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
    : TForm(Owner)
{
r = 5;      // polka
x = 10; y = 10;  // polozenie startowe pilki
dx = 1;
dy = 1;
cBall = (TColor)RGB(217, 217, 25); // color pilki
cBack = (TColor)RGB(33, 94, 33); // color tla
Form1->Color = cBack;
wp = Form1->ClientWidth;
hp = Form1->ClientHeight;
//  sterowanie paskiem
rd = 0;    // pasek stoi na miejscy
rx1=100;
rx2=155;
ry = Form1->ClientHeight - 20; // polozenie pionowe pasku
rdx = 2; // krok ruchu paska

// ustawenia zegara
Timer1->Interval = 10;
Timer1->Enabled = true;
}
//---------------------------------------------------------------------------
void __fastcall TForm1::FormKeyDown(TObject *Sender, WORD &Key,
   TShiftState Shift)
{
if (rd != 0 )
// trzymamy klawisz
 return ;
switch (Key)
 {
 case VK_LEFT : // wlewo
  rd = 2;  break;
 case VK_RIGHT: // wprawo
  rd = 1; break;
 }

}
//---------------------------------------------------------------------------
void __fastcall TForm1::FormKeyUp(TObject *Sender, WORD &Key,
   TShiftState Shift)
{
 rd = 0;
}
//---------------------------------------------------------------------------
void __fastcall TForm1::FormPaint(TObject *Sender)
{
 // rysujeme pasek
 Form1->Canvas->Pen->Color = clRed;
 Form1->Canvas->Rectangle(rx1, ry, rx2, ry+1);
}
//---------------------------------------------------------------------------
void __fastcall TForm1::Timer1Timer(TObject *Sender)
{
 // scieranie pilki
 Form1->Canvas->Pen->Color = cBack;
 Form1->Canvas->Ellipse(x,y,x+r,y+r);
 // nowe wspolrzedne pilki
if ( dx > 0 )
{
// pilka leci wprawo
if ((x + dx + r) >wp) dx = -dx;
}
// ....wlewo
if ((x + dx - r) < 0 ) dx = -dx;

if ( dy > 0 )
{
 // .... wdol
 if ((x >= rx1) && (x <= rx2 -r) && (y == ry - r - 1))
 // trafienie w pasek
 dy = - dy;
 else
 if (y + dy + r > Form1->ClientHeight ) dy = -dy;
}
 else
{
// .... dogory
if  ((x >= rx1) && (x <= rx2) && (y >= ry - r) && (y <= ry + r))
{
// Pilka odbila sie od dolnej sciany i trafila w pasek z tylu
// Rysujemy ponownie pasek
 Form1->Canvas->Pen->Color = clRed;
 Form1->Canvas->Rectangle(rx1, ry, rx2, ry+1);
}
if (y + dy - r < 0) dy = -dy;
}
x+= dx;
y+= dy;
// rysowanie pilki w nowym punkcie
Form1->Canvas->Pen->Color = cBall;
Form1->Canvas->Ellipse(x,y,x+r,y+r);

// ruch paska
if  (rd != 0)
{
// ncisniety i utrymywany klawisz "wlewo" lub "wprawo"

if (rd == 1)
{
// wprawo
if (rx2 < wp)
{
// rysujem ponownie pasek
Form1->Canvas->Pen->Color = cBack;
Form1->Canvas->Rectangle(rx1,ry,rx1+rdx,ry + 1);
Form1->Canvas->Pen->Color = clRed;
Form1->Canvas->Rectangle(rx2,ry,rx2+rdx,ry+1);
 rx1+= rdx;
 rx2+= rdx;
}
}
else
// wlewo
if (rx1 > 1 )
{
Form1->Canvas->Pen->Color = cBack;
Form1->Canvas->Rectangle(rx2,ry,rx2-rdx,ry+1);
Form1->Canvas->Pen->Color = clRed;
Form1->Canvas->Rectangle(rx1 - rdx, ry, rx1 +rdx, ry+1);
rx1-=rdx;
rx2-=rdx;
}
}

}

//--------------------------------------------------------------------------- 

do tego sa jeszcze 2 pliczki:

//---------------------------------------------------------------------------

#ifndef PPongH
#define PPongH
//---------------------------------------------------------------------------
#include <Classes.hpp>
#include <Controls.hpp>
#include <StdCtrls.hpp>
#include <Forms.hpp>
#include <ExtCtrls.hpp>
//---------------------------------------------------------------------------
class TForm1 : public TForm
{
__published:  // IDE-managed Components
    TTimer *Timer1;
    void __fastcall FormKeyDown(TObject *Sender, WORD &Key,
     TShiftState Shift);
    void __fastcall FormKeyUp(TObject *Sender, WORD &Key,
     TShiftState Shift);
    void __fastcall FormPaint(TObject *Sender);
    void __fastcall Timer1Timer(TObject *Sender);
private:  // User declarations
public:   // User declarations
    __fastcall TForm1(TComponent* Owner);
};
//---------------------------------------------------------------------------
extern PACKAGE TForm1 *Form1;
//---------------------------------------------------------------------------
#endif

i

//---------------------------------------------------------------------------

#include <vcl.h>
#pragma hdrstop
//---------------------------------------------------------------------------
USEFORM("PPong.cpp", Form1);
//---------------------------------------------------------------------------
WINAPI WinMain(HINSTANCE, HINSTANCE, LPSTR, int)
{
    try
    {
         Application->Initialize();
         Application->CreateForm(__classid(TForm1), &Form1);
         Application->Run();
    }
    catch (Exception &exception)
    {
         Application->ShowException(&exception);
    }
    catch (...)
    {
         try
         {
             throw Exception("");
         }
         catch (Exception &exception)
         {
             Application->ShowException(&exception);
         }
    }
    return 0;
}
//---------------------------------------------------------------------------
0

to opis gry ?

0

To jest gra.. tylko na 1 gracza... potrzebuje na 2 graczy...

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0