XOR linked list - wstawianie kilku elementów na raz

0

Piszę właśnie implementację 'XOR linked list' (na podstawie http://en.wikipedia.org/wiki/Xor_linked_list) i mam taki problem: chciałem dodać możliwość wstawienia do listy całego bloku na raz (by nie pieprzyć się ze wstawianiem po jednym - zawsze byłby to dodatkowy narzut ;)) O ile udało mi się to łatwo ze wstawianiem w środek listy, o tyle jak wstawiam na początek czy na koniec to mi się program wywala :/ Tak wygląda wyrwany z kontekstu, za to kompilowalny kod który mi nie działa:

#include <iostream>

typedef int pointer_type;
template<typename T>
inline T XOR(T a, T b) {return (T)((pointer_type)a^(pointer_type)b);}

class Node
{
 public:
  Node(Node* prev, Node* next, const int& v):
    ptr(XOR(prev, next)),
    val(v)
  {}
  
  Node* ptr;
  int val;

 protected:
  Node(Node* n, const int& v): ptr(n), val(v) {}
};

class BoundingNode : public Node
{
 public:
  BoundingNode(Node* nd, const int& vl): Node(nd, vl) {}
};

typedef long long int size_type;

class iterator
{
 public:
  iterator(Node* n1, Node* n2, bool rev = false): prev(n1), curr(n2), reverse(rev) {}
  
  int& operator*() {return curr->val;}
  int* operator->() {return &(curr->val);}
  
  // a^b = b^a
  // curr->getVal() = prev^next
  // next = curr->getVal()^prev
  iterator operator++()
  {
    Node* next = XOR(curr->ptr, prev);
    prev = curr;
    curr = next;
    return *this;
  }
  
  iterator operator++(int)
  {
    iterator toReturn = *this;
    
    Node* next = XOR(curr->ptr, prev);
    prev = curr;
    curr = next;
    
    return toReturn;
  }
  
  iterator operator--()
  {
    Node* pprev = XOR(prev->ptr, curr);
    curr = prev;
    prev = pprev;
  }
  
  iterator operator--(int)
  {
    iterator toReturn = *this;
    
    Node* pprev = XOR(prev->ptr, curr);
    curr = prev;
    prev = pprev;
    
    return toReturn;
  }

  iterator add(size_type i) const // not to be used in normal situations
  {
    iterator it = *this;
    for(; i>0; i--) ++it;
    return it;
  }
    
  bool operator==(const ::iterator& it) const {return (it.curr == curr) && (it.reverse == reverse);}
  bool operator!=(const ::iterator& it) const {return (it.curr != curr);}

  const bool reverse;
  Node* curr;
  Node* prev;
};
 
int main(int argc, char *argv[])
{
  Node* head = new BoundingNode(0, 0);
  Node* tail = new BoundingNode(0, 0);
  
  Node* one = new Node(0, 0, 666);
  Node* two = new Node(0, 0, 42);
  
  head->ptr = one;
  tail->ptr = two;
  
  one->ptr = XOR(head, two);
  two->ptr = XOR(one, tail);
  
  const int howMany = 3;
  Node** nodes = new Node*[howMany];
  
  nodes[0] = new Node(0, 0, 232);
  nodes[1] = new Node(0, 0, 58);
  nodes[2] = new Node(0, 0, 29);
  
  Node* where = head;
  
  for(size_type i = 1; i < (howMany-1); i++)
    nodes[i]->ptr = XOR(nodes[i-1], nodes[i+1]);
  
  Node* prev = where->ptr;
  Node* pprev = XOR(prev->ptr, where);
  
  nodes[0]->ptr = XOR(where, nodes[1]);
  nodes[howMany-1]->ptr = XOR(prev, nodes[howMany-2]);
  
  prev->ptr = XOR(pprev, nodes[howMany-1]);
  where->ptr = nodes[0];
  
  iterator it(head, one);
  std::cout << *(it++) << std::endl;
  std::cout << *(it++) << std::endl;
  std::cout << *(it++) << std::endl;
  std::cout << *(it++) << std::endl;
  std::cout << *(it++) << std::endl;
  
  delete head, one, two, tail;
  delete nodes[0], nodes[1], nodes[2];
  delete[] nodes;
  
  std::cout << std::endl;
  system("PAUSE");
  return EXIT_SUCCESS;
}

W programie funkcja do wstawiania wygląda tak (nodes musi być wstępnie wypełnione wskaźnikami na nody z danymi do wstawienia):

  void pushBlock(Node* where, size_type howMany, Node** nodes)
  {
    itsSize += howMany;
    for(size_type i = 1; i < (howMany-1); i++)
      nodes[i]->ptr = XOR(nodes[i-1], nodes[i+1]);
    
    Node* prev = where->ptr;
    Node* pprev = XOR(prev->ptr, where);
    
    nodes[0]->ptr = XOR(where, nodes[1]);
    nodes[howMany-1]->ptr = XOR(prev, nodes[howMany-2]);
    
    prev->ptr = XOR(pprev, nodes[howMany-1]);
    where->ptr = nodes[0];// BoundingNode przechowuje bezpośrednio wskaźniki
  }

Za to ta funkcja działa (wywoływana z tego samego kontekstu):

  void insertBlock(const iterator& pos, size_type howMany, Node** nodes)
  {
    itsSize += howMany;
    for(size_type i = 1; i < (howMany-1); i++)
      nodes[i]->ptr = XOR(nodes[i-1], nodes[i+1]);
    
    Node* prev = pos.curr;
    Node* next = (pos.add(1)).curr;
    
    Node* nnext = XOR(next->ptr, prev);
    Node* pprev = XOR(prev->ptr, next);
    
    nodes[0]->ptr = XOR(prev, nodes[1]);
    nodes[howMany-1]->ptr = XOR(next, nodes[howMany-2]);
    
    prev->ptr = XOR(pprev, nodes[0]);
    next->ptr = XOR(nnext, nodes[howMany-1]);
  }

Jakby co, obie funkcje wywołuję tylko z tej (są to funkcje prywatne więc nie ma mowy by były wywołane w inny sposób):

  template<typename InputIterator>
  void insert(iterator pos, InputIterator start, InputIterator end)
  {
    --pos;
    IterLength<typename std::iterator_traits<InputIterator>::iterator_category> length;
    size_type num = length(start, end);
      
    Node** nodes = new Node*[num];
    
    for(size_type i = 0; start != end; start++, i++) nodes[i] = new Node(0, 0, *start);
    
    if(pos == rend()) pushBlock(tail, num, nodes);
    else if(pos == this->end()) pushBlock(head, num, nodes);
      else insertBlock(pos, num, nodes);
    
    delete[] nodes;
  }

Co robię źle? Rozrysowałem to sobie na kartce, i niby wszystko ok. Domyślam się, że to musi być jakiś głupi błąd, ale siedzę nad tym od jakiegoś czasu i nie mogę nic znaleźć :/

0

ot: jesli to co piszesz nie jest wymogiem odgórnym, to proponuje calosc potraktowac jako 'proof of concept', bo w rzeczywistosci zwykla podwojnie wiazana lista jest wygodniejsza :)

0
flabra napisał(a)

ot: jesli to co piszesz nie jest wymogiem odgórnym, to proponuje calosc potraktowac jako 'proof of concept', bo w rzeczywistosci zwykla podwojnie wiazana lista jest wygodniejsza :)

Piszę dla jaj bardziej ;), chociaż prawdę mówiąc jak sprawdziłem z zewnątrz operuje się równie łatwo jak na zwykłej liście, tylko wewnętrzna implementacja jest bardziej zakręcona. W dodatku, przez to że jak dla mnie głównym zastosowaniem wszelkiej maści kontenerów jest przechowywanie wskaźników na tworzone na stercie elementy, lista podwójnie wiązana zużywa dodatkowo 2x tyle pamięci niż przechowuje. A do list zwiniętych nie mam głowy, ze stałą wielkością 'komórek' to byłby horror przy wstawianiu elementów (przesuwanie wszystkich elementów listy, jak w tablicy :/) a przy zmiennej to byłby jeszcze większy horror przy iteracji ;)

EDIT: Ok, problem rozwiązany, błąd był jednak w publicznej metodzie insert ;) Wystarczyło zmienić końcówkę na:

    if(pos == begin()) {pushBlock(head, num, nodes); goto after;}
    else if(pos == end()) {pushBlock(head, num, nodes); goto after;}
    insertBlock(pos, num, nodes);
    
    after:

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1