Operatory wejscie i wyjscia template i class

0

Próbuje zrobić prosty operator wejscia i wyjscia w klasie z szablonem,, ale napotkalem na pewne komplikacje podczas kompilacji tego kodu:


template<class T> class bList;
template<class T> istream & operator>> (istream & wejscie, bList<T> & w);
template<class T> ostream & operator<< (ostream & ekran, const bList<T> & w);

template <class T> 
class bList
{
  private: 
  el<T> * head;

  public:
    friend ostream & operator<< <>(ostream & ekran, const bList<T> &w);
    friend istream & operator>> <>(istream & wejscie, bList<T> &w);
  bList(){head=NULL;};
  bList(const bList<T> & w);
  void Clear();
  ~bList(){ Clear(); };
  void AddEl(T ele); //dodaje lement do listy w odpowiednie miejsce sortujac go
  bList<T> AddLists(const bList<T> & a,const bList<T> & b);
  bList operator=(const bList<T> & w);
  bList operator+(const bList<T> & w){return addlists(*this,w);};

};

template <class T>
ostream & operator<<(ostream & ekran,const bList<T> &w)
{
    ekran<<"Podana lista: " <<endl;
    el<T> * wsk=w.head;
    int i=1;
    while(wsk!=NULL)
    {
    ekran<<i<<":"<<endl;
      ekran<<wsk->data<<endl;;
    wsk=wsk->next;
    }
    return ekran;
}  

    istream & operator>>(istream &wejscie, bList<T> &w)     //TUTAJ
    {
    int s=0;
    cout << "Podaj ilosc elementow";
    wejscie>>s;
    el<T> element;
    int i;
    for(int i=0;i<s;i++)
    {
        cout<<"Podaj "<<i+1<<" element listy:"<<endl;
        wejscie>>i;
        lista.AddEl(element);
    }    
    return wejscie;
}

Podczas kommpilacji wyskakuje mi error, że w linijce którą, zkomentowałęm tekstem "TUTAJ" T nie jest zadeklarowane. Poza tym wyskakują też krzaki innych będów wynikająccych pewnie z jednego głupiego błędu. Do kompilacji używałem g++ i DevC++ w obu wystąpił błąd. Proszę o pomoc.

0

A gdzie masz template<class t="T"> przed tą funkcją? Jak piszesz nagłówek funkcji w połowie linijki to błędów nie widać ;)

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0