Problem z przeciążonymi operatorami '=' i '+'

0

Hej. Mam problem z przeciążonymi operatorami '=' i '+'. Deklaruję klasę cTekst służącą do manipulacji na ciągach znaków. Zawiera ona dwie dane wewnętrzne: char mpTekst i unsigned int mDlugosc. Pierwsza dana będzie przechowywać tablicę znaków na stercie, druga zawierać ilość znaków w tej tablicy. Mam utworzone trzy konstruktory - cTekst(), cTekst(const char, unsigned int) i kopiujący cTekst(cTekst&). Przeciążam operatory '+' i '='. W pojedynkę działają dobrze, program kompiluje się bez błędów. Gdy jednak próbuję zastosować zapis a = b + c (a, b, c - obiekty cTekst) kompilator krzyczy następujący komunikat: "no match for 'operator=' in 'a = cTekst::operator+(cTekst&)(((cTekst&)(&c)))' candidates are: cTekst& cTekst::operator=(cTekst&)". Poniżej zamieszczam nagłówek i część implementacji tej klasy:

// cTekst.hpp
class cTekst
{
  public:
    cTekst();
    cTekst(const char* tekst, unsigned int dlugosc);
    cTekst(cTekst& rhs);
    ~cTekst();

    // metody znakowe
    bool PobierzZnak(unsigned int n, char& bufor);  // zapisuje znak n ciągu do podanego bufora
    bool ZapiszZnak(unsigned int n, const char znak); // nadpisuje n-ty znak podaną wartością

    // długość
    unsigned int PobierzDlugosc() const; // zwraca długość

    // operatory
    cTekst& operator= (cTekst& rhs);
    cTekst operator+ (cTekst& rhs);

  private:  
    char* mpTekst;
    unsigned int mDlugosc; // długość tekstu bez znaku końca '\0'

};

i najistotniejsze implementacje:

// konstruktor
cTekst::cTekst() : mpTekst(0), mDlugosc(0)
{

}

// przeciążony kontruktor
cTekst::cTekst(const char* tekst, unsigned int dlugosc) : mpTekst(0), mDlugosc(0)
{
  mpTekst = new char [dlugosc + 1];
  for ( int i = 0; i < dlugosc; i++ )
    mpTekst[i] = tekst[i];

  mpTekst[dlugosc] = '\0';

  mDlugosc = dlugosc;
}

// konst. kopiujący
cTekst::cTekst(cTekst& rhs)
{
  mpTekst = new char [rhs.PobierzDlugosc() + 1]; // plus jedno miejsce na znak na pusty
  for ( unsigned int i = 0; i < rhs.PobierzDlugosc(); i++ )
  {
    char bufor;
    rhs.PobierzZnak(i, bufor);
    mpTekst[i] = bufor;
  }

  // kończymy pustym znakiem
  mpTekst[rhs.PobierzDlugosc()] = '\0';

  mDlugosc = rhs.PobierzDlugosc();
}

// operator =
cTekst& cTekst::operator= (cTekst& rhs)
{
  // jeśli adres aktualnego obiektu jest identyczny z adresem obiektu do
  // którego odnosi się referencja rhs, czyli przypisujemy ten sam obiekt do
  // siebie, po prostu zwracamy aktualny obiekt
  if ( this == &rhs )
    return *this;

  __TekstBezpiecznieUsunTablice(mpTekst);  // usuwamy 
  mpTekst = new char [rhs.PobierzDlugosc() + 1];  // alokujemy na nowo pamięć
  // przepisujemy znaki
  for ( int i = 0; i < rhs.PobierzDlugosc(); i++ )
  {
    char bufor;
    rhs.PobierzZnak(i, bufor);
    mpTekst[i] = bufor;
  }

  // kończymy psutym znakiem
  mpTekst[rhs.PobierzDlugosc()] = '\0';

  // przepisujemy rozmiar
  mDlugosc = rhs.PobierzDlugosc();

  return *this;
}

// operator+
cTekst cTekst::operator+ (cTekst& rhs)
{
  unsigned int dlWyniku;
  char* nowyTekst = 0;

  // długość sumy ciągów znaków jest równa sumie tych długości :)
  dlWyniku = mDlugosc + rhs.PobierzDlugosc();
  // aklokujemy nową tablicę znaków i przepisujemy do niej ciąg z tego (this)
  // obiektu i rhs
  nowyTekst = new char [dlWyniku + 1];
  for ( int i = 0; i < mDlugosc; i++ )
    nowyTekst[i] = mpTekst[i];
  for ( int i = 0; i < rhs.PobierzDlugosc(); i++ )
  {
    char bufor;
    rhs.PobierzZnak(i, bufor);
    nowyTekst[i + mDlugosc] = bufor;
  }

  // dodajemy na koniec zero (just in case...)
  nowyTekst[dlWyniku] = '\0';

  // tworzymy obiekt cTekst z tekstem uzyskanym przez proces dodawania
  cTekst wynik(nowyTekst, dlWyniku);

  // usuwamy zbędny bufor
  delete [] nowyTekst;
  nowyTekst = 0;

  // zwracamy wynik
  return wynik;
}

Oki, jak przebrnęliście przez powyższą sieczkę, to spox. I teraz kiedy wywala error:

cTekst proba1("Ten tekst będzie", 16);
cTekst proba2("kiedyś jednością!", 17);
cTekst proba3;

proba3 = proba1 + proba2;  // tu wywala

Zdaję sobię sprawę, dlaczego kompilator zgłasza błąd - operator= pobiera jako argument referencję do cTekst a nie sam obiekt. A operator+ zwraca cTekst. Owszem, mogę zapisać to tak: cTekst& operator+ (cTekst&) i wartość zwracana zgadzałaby się z argumentem operatora =. I tak bym zrobił, gdyby nie potrzeba utworzenia nowego obiektu wewnątrz operatora +. Do lokalnej zmiennej referencji zwracać nie wolno, to wiem. Można niby utworzyć ten obiekt na stercie, ale późniejsze zwalnianie pamięci wprowadziłoby za dużo komplikacji. A powinno być prosto, zrozumiale :). Nie wiem jak ten problem rozwiązać, byłbym serdecznie wdzięczny za każdą pomoc. Btw. nie testowałem jeszcze poprawności działania operatora + (z przyczyn banalnych - nie kompiluje się), więc mogą być w nim błędy. Z tym ort! poradzę, no prob, potrzebuję tylko odpowiedzi na pytanie: jak poprawnie łączyć operatory = i +. Dzięki z góry!

ps. jak znajdziecie jakieś inne niedopatrzenia, czy znacie lepszy sposób zapisu etc. to piszcie również! thx.

0

Może to:

cTekst& operator= (const cTekst& rhs);
cTekst operator+ (const cTekst& rhs);

:-)

cTekst::cTekst(const char* tekst, unsigned int dlugosc) : mpTekst(0), mDlugosc(0)
{
  mpTekst = new char [dlugosc + 1];
  for ( int i = 0; i < dlugosc; i++ )
    mpTekst[i] = tekst[i];

  mpTekst[dlugosc] = '\0';

  mDlugosc = dlugosc;
}

Parametr dlugosc jest zbędny -> strlen. No i te kopiowanie -> strcpy.

0
class cTekst
{
  public:
    cTekst();
    cTekst(const char* tekst, unsigned int dlugosc);
    cTekst(cTekst& rhs);
    ~cTekst(){};

    // metody znakowe
    bool PobierzZnak(unsigned int n, char& bufor){};  // zapisuje znak n ciągu do podanego bufora
    bool ZapiszZnak(unsigned int n, const char znak){}; // nadpisuje n-ty znak podaną wartością

    // długość
    unsigned int PobierzDlugosc() const{}; // zwraca długość

    // operatory
    cTekst& operator= (cTekst& rhs);
    cTekst& operator+ (cTekst& rhs);

  private:
    char* mpTekst;
    unsigned int mDlugosc; // długość tekstu bez znaku końca '\0'

};

// konstruktor
cTekst::cTekst() : mpTekst(0), mDlugosc(0)
{

}

// przeciążony kontruktor
cTekst::cTekst(const char* tekst, unsigned int dlugosc) : mpTekst(0), mDlugosc(0)
{
  mpTekst = new char [dlugosc + 1];
  for ( int i = 0; i < dlugosc; i++ )
    mpTekst[i] = tekst[i];

  mpTekst[dlugosc] = '\0';

  mDlugosc = dlugosc;
}

// konst. kopiujący
cTekst::cTekst(cTekst& rhs)
{
  mpTekst = new char [rhs.PobierzDlugosc() + 1]; // plus jedno miejsce na znak na pusty
  for ( unsigned int i = 0; i < rhs.PobierzDlugosc(); i++ )
  {
    char bufor;
    rhs.PobierzZnak(i, bufor);
    mpTekst[i] = bufor;
  }

  // kończymy pustym znakiem
  mpTekst[rhs.PobierzDlugosc()] = '\0';

  mDlugosc = rhs.PobierzDlugosc();
}

// operator =
cTekst& cTekst::operator= (cTekst& rhs)
{
  // jeśli adres aktualnego obiektu jest identyczny z adresem obiektu do
  // którego odnosi się referencja rhs, czyli przypisujemy ten sam obiekt do
  // siebie, po prostu zwracamy aktualny obiekt
  if ( this == &rhs )
    return *this;

  mpTekst = new char [rhs.PobierzDlugosc() + 1];  // alokujemy na nowo pamięć
  // przepisujemy znaki
  for ( int i = 0; i < rhs.PobierzDlugosc(); i++ )
  {
    char bufor;
    rhs.PobierzZnak(i, bufor);
    mpTekst[i] = bufor;
  }

  // kończymy psutym znakiem
  mpTekst[rhs.PobierzDlugosc()] = '\0';

  // przepisujemy rozmiar
  mDlugosc = rhs.PobierzDlugosc();

  return *this;
}

// operator+
cTekst& cTekst::operator+ (cTekst& rhs)
{
  unsigned int dlWyniku;
  char* nowyTekst = 0;

  // długość sumy ciągów znaków jest równa sumie tych długości :)
  dlWyniku = mDlugosc + rhs.PobierzDlugosc();
  // aklokujemy nową tablicę znaków i przepisujemy do niej ciąg z tego (this)
  // obiektu i rhs
  nowyTekst = new char [dlWyniku + 1];
  for ( int i = 0; i < mDlugosc; i++ )
    nowyTekst[i] = mpTekst[i];
  for ( int i = 0; i < rhs.PobierzDlugosc(); i++ )
  {
    char bufor;
    rhs.PobierzZnak(i, bufor);
    nowyTekst[i + mDlugosc] = bufor;
  }

  // dodajemy na koniec zero (just in case...)
  nowyTekst[dlWyniku] = '\0';

  // tworzymy obiekt cTekst z tekstem uzyskanym przez proces dodawania
  cTekst wynik(nowyTekst, dlWyniku);

  // usuwamy zbędny bufor
  delete [] nowyTekst;
  nowyTekst = 0;

  // zwracamy wynik
  return wynik;
}

int main()
{
cTekst a,b,c;
a = b+c;
}

Zawsze mozna tak :) i tez bedzie dzialac. Nie wiem czemu ale bedzie. Tez mi sie wydaje ze nie powinno dzialac a jednak. Nie potraffie tego wytlumaczyc bo wraz z zakonczeniem funkcji obiekt ten powinien byc likwidowany, ale zapytaj sie kogos kto sie bardziej zna na tym :). Albo dla pewnosci utworzyc zmienna wynik jako statyczna i po sprawie.

// wydaje mi się, że łatwiej czyta się kod, jeśli jest on pokolorowany, używaj więc odpowiednich znaczników! - Q

0
Hibo napisał(a)

cTekst& cTekst::operator+ (cTekst& rhs)
{
...
cTekst wynik(nowyTekst, dlWyniku);

...

return wynik;

}


> Zawsze mozna tak :) i tez bedzie dzialac.

To, że działa to czytsty przypadek ;) To jest zła konstrukcja - zwraca referencję na obiekt, który (teoretycznie) nie istnieje - bo jest obiektem <u>lokalnym</u>. Przy wyjściu z <b>operator+</b> zostanie wywołany destruktor obiektu <b>wynik</b>, a ten zwolni pamięć wskazywaną przez <b>mpTekst</b>.
0

A to jest dość charakterystyczne zagadnienie, jak się przyglądnąć dokładnie, bo w C++ funkcje:

Klasa funkcja() {
  Klasa xx;
  // operacje
  return xx;
  }
// ...
funkcja()

są zamieniane często na coś takiego:

void funkcja(Klasa& __result) {
  __result.X::X();
  // operacje na __result
  return;
  }
// ...
{
  Klasa __result; // tutaj NIE jest wywoływany konstruktor!
  funkcja(__result);
}

To się nazywa optymalizacją NRV i pozwala uniknąć niepotrzebnego kopiowania. Więc po pierwsze: olać to, że zwracanie przez wartość jest nieoptymalne. Już kompilator się postara o to, żeby było. Po drugie: długość życia zmiennej __result jest nieznana - tzn. nie wiadomo, gdzie dokładnie zostaną wstawione klamry {}, więc nie próbować nawet kombinować z wykorzystaniem tego mechanizmu w jakiś chakerski sposób.

0

Co nie zmienia faktu, że trzeba pamiętać o regule zasięgu zmiennych, bo ta bez względu na to w jaki sposób kompilator zoptymalizuje kod, będzie taka sama.

0

Oczywiście. Nawet jeśli zmienne są tworzone w pamięci kiedyś-tam i jakoś-tam, to moment wywołania konstruktorów i destruktorów jest ściśle określony przez standard i zasięg bloków w kodzie źródłowym (a nie w zoptymalizowanym). Dlatego napisałem, żeby nie kombinować z wykorzystywaniem tej cechy ;)

0

Wiem ze obiekt bedzie likwidowany, dlatego potem dopisalem ze mozna utworzyc znienna statyczny i juz :). A odbiegajac od tematu moze mi ktos cos wyjacnic. Jesli zakladajac ze mamy program i tylko on moze ort! z wyznaczonego segmentu pamieci, tak ze inne ort! nie moga go ruszyc nawet gdy nie jest uzywany to chyba funkcja ktora by cos zwrocila przez referencje i by zostalo Od razu to zapisane gdzies to by bledu nie bylo no. Przeciez destruktory zwalniaja tylko pamiec, pozostawiajac wynik bez zmian. Co stego ze pod danym adresem nie istnieje zadna zmienna, ale wynik nie ulega zmianie. Moze mi ktos powiedziec czy mam racje czy sie myle?

0

Są destruktory które robią więcej niż tylko zwalniają pamięć, gwarantuję. Jeśli znasz treść destruktora i zachowanie kompilatora, to możesz ryzykować. Ale rozwiązanie będzie niezgodne ze wszystkimi paradygmatami, jakie istnieją. Taki kod będzie kruchy jak pajęczyna, a błędy będą mogły się pojawić w najmniej oczekiwanym momencie.

0

A odbiegajac od tematu moze mi ktos cos wyjacnic. Jesli zakladajac ze mamy program i tylko on moze kazystac z wyznaczonego segmentu pamieci, tak ze inne aplikazje nie moga go ruszyc nawet gdy nie jest uzywany to chyba funkcja ktora by cos zwrocila przez referencje i by zostalo Od razu to zapisane gdzies to by bledu nie bylo no.

No i prawdopodobnie dla tego u Ciebie wersja, którą zaproponowałeś działała, chociaż była błędna. Nie wiem jakiego kompilatora używasz, ale w VC z pełną diagnostyką ten numer by nie przeszedł.

Co stego ze pod danym adresem nie istnieje zadna zmienna, ale wynik nie ulega zmianie. Moze mi ktos powiedziec czy mam racje czy sie myle?

Tak, tylko, że nie masz już prawa dostępu do tego skrawka pamięci (mówię o stercie).

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0