wskaznik do składnika klasy

0
#include <iostream.h>
#include <conio.h>
#include <string.h>

     class okno
        {
          public :
              char nazwa[10];
              int x,y;
        };

     int main()
       {
          okno window1 = { "winamp",23,43 };
          
          int okno::*wskX;
            wskX = & okno::x;
            
            cout << window1.*wskX;
          
          char okno::*wskT;
           // wskT = &okno::nazwa[0];
          
          
          getch();
          return(0);
          
       }

Program kompulije sie dobrze, ale jak usune komentarz to jest lipa...?
Jak ustawic wskaznik do pokazywania na dana skladowa bedaca tablica typu char?

0
#include <iostream.h>
#include <conio.h>
#include <string.h>

     class okno
        {
          public :

          okno(char*tab,int X,int Y) // konstruktor
          {
           strcpy(nazwa,tab) ;
           x = X ;
           y = Y ;
          }
              char nazwa[10];
              int x,y;
        };

     int main()
       {
          // !!!!!!!
          okno window1("winamp",23,43); ///!!!!!!!!!!!!!


          int okno::*wskX;
            wskX = & okno::x;

            cout << window1.*wskX << endl;
          // Z tablicami jest inaczej , nie można odwołać
          // się bezpośrednio do poszczególnych elementów
          // wskażnikiem na składnik klasy
          // Musisz zdefiniować wskażnik do TABLICY w okno::

          char (okno::*wskT)[10]; // wskażnik do 10-elementowej
                      // tablicy w okno::
          wskT = & okno::nazwa ;

          cout << window1.*wskT << endl ;
          getch();
          return(0);

       }

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1