Jak sprawdzić, czy połączenie internetowe jest uruchomione?
Jak sprawdzić, czy zapora Windows jest włączona?

Oczywiście programowo