Ponizej zamieszczam kod zrodlowy z helpa c++ Cuilder. Drukuje on zawartosc komponentu PageControl jednak na stronie A4 zajmuje może 1/10 rzeczywistego rozmiaru. W widocznym kodzie istnieje umieszczenie tego komponentu w dowolnym miejscu na wydruku natomiast co zrobic aby ona sie drukowal na calej stronie. Wiem ze trzeba pobrac rozmiar strony, na ktorej bedzie drukowane i przeskalowac, ale jak go wcisnać do tego kodu. Probowalem na rozne sposoby.

PrintDialog1->Options.Clear(); 
 PrintDialog1->Options << poPageNums << poSelection; 
 PrintDialog1->FromPage = 1; 
 PrintDialog1->MinPage = 1; 
 PrintDialog1->ToPage = PageControl1->PageCount; 
 PrintDialog1->MaxPage = PageControl1->PageCount; 
 if (PrintDialog1->Execute()) 
 { 
  int Start, Stop; 
  // determine the range the user wants to print 
  switch (PrintDialog1->PrintRange) 
  { 
   case prSelection: 

    Start = PageControl1->ActivePage->PageIndex; 
    Stop = Start; 
    break; 
   case prPageNums: 
    Start = PrintDialog1->FromPage - 1; 
    Stop = PrintDialog1->ToPage - 1; 
    break; 
   default: // prAllPages 
    Start = PrintDialog1->MinPage - 1; 
    Stop = PrintDialog1->MaxPage - 1; 
    break; 
  } 
  // now, print the pages 
  Printer()->BeginDoc(); 
  for (int i = Start; i <= Stop; i++) 

  { 
   PageControl1->Pages[i]->PaintTo(Printer()->Handle, 10, 10); 
   if (i != Stop) 
    Printer()->NewPage(); 
  } 
  Printer()->EndDoc(); 
 } 

Ciekawe jest rozwiazanie ponizsze w przypadku komponentu Memo jednak tu powstaje problem, ze drukowanie odbywa sie tekstu, ktory sie w nim znajduje natomiast elementy takie jak edit czy label ktore chcialbym umiescic nie uda sie wydrukowac.
c++:

TPrinter Prntr = Printer();
TRect r = Rect(200,200,Prntr->PageWidth - 200,Prntr->PageHeight- 200);
Prntr->BeginDoc();
for( int i = 0; i < Memo1->Lines->Count; i++)
Prntr->Canvas->TextOut(200,200 + (i

Prntr->Canvas->TextHeight(Memo1->Lines->Strings[i])),
Memo1->Lines->Strings[i]);
Prntr->Canvas->Brush->Color = clBlack;
Prntr->Canvas->FrameRect(r);
Prntr->EndDoc();

nad czym ubolewam. Moze sie jednak da:)