Mam taki kod [C++ Builder 6][code]void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
{
ClientSocket1->Host = "217.17.41.85";
ClientSocket1->Port = 8074;
ClientSocket1->Active = true;

  Memo1->Lines->Add("Polaczony z serwerem :)");
  Memo1->Lines->Add("");

  gg_welcome welcome;

  ClientSocket1->Socket->ReceiveBuf(&welcome,12);

  Memo1->Lines->Add("Seed:");
  Memo1->Lines->Add(welcome.seed);

  gg_login log = {0x15,sizeof(gg_login)-8,NUMER,gg_login_hash("HASLO",welcome.seed),2,0x20,0,0,0,0,0,256,0xbe};

  ClientSocket1->Socket->SendBuf(&log,sizeof(log));

  int loginstatus;

  ClientSocket1->Socket->ReceiveBuf(&loginstatus,4);

  Memo1->Lines->Add("Status");
  Memo1->Lines->Add(loginstatus);

  char* statusek = "super statusik ";
  set_status stat = {2,4+strlen(statusek)};
  for (int i=0; i<strlen(statusek); i++) stat.desc[i] = statusek[i];
  stat.status = 4;

  ClientSocket1->Socket->SendBuf(&stat,12+strlen(statusek));

}[/code]Status rzeczywiscie zmienia sie... po drugim kliknieciu w Button 1 :P
Za pierwszym kliknieciem w memo pokazuje sie[code]Polaczony z serwerem :)

Seed:
1522212 <----- ta wartosc za pierwszym kliknieciem zawsze wynosi 1522212 - niewiem czemu
157[/code]I nic sie nie dzieje.
Dopiero za drugim:[code]Polaczony z serwerem :)

Seed:
1124538641
157[/code]Status ustawia sie na dostepny z opisem :)

Co w tym kodzie jest nie tak?