Weryfikacja wprowadzonych danych

Odpowiedz Nowy wątek
esio
2006-11-27 21:57
esio
0

Użytkownik wprowadza dane z klawiatury, które są przypisane do zmiennej typu int. Mam problem, a mianowicie, chciałbym zrobić takie coś, aby można było wprowadzić tylko liczby, łącznie z ujemnymi. Chodzi o to, aby program wyświetlał błąd gdy użytkownik wpiszę literę lub jakiś inny znak zamiast liczby i poprosił go o to, aby wpisał tą liczbę jeszcze raz.

Ma ktoś pomysł jak to zrobić w języku C?

Pozostało 580 znaków

2006-12-01 22:48

Rejestracja: 17 lat temu

Ostatnio: 3 lata temu

0

Ostatnio pisałem coś takiego w TP, tyle, że dla liczb rzeczywistych. Ogólnie zastada jest taka: wczytujesz tekst/liczbę z klawiatury do zmiennej typu string i później sprawdzasz, czy znajdują się w nim dozwolone znaki. Tak to wyglądało w TP:

     {funkcja sprawdza czy lancuch znakow jest liczba}
     function is_real(tekst : string) : boolean;
     var i : integer;
       znak : integer;
       minus : integer;
     begin
       {zapisujemy do zmiennej 'minus' pierwszy znak tekstu}
       {i pobieramy jego kod ASCII}
       minus := ord(tekst[1]);
       {jesli kod ASCII w zmiennej minus odpowiada znakowi -}
       {to ucinamy tekst od drugiego znaku do konca}
       if(minus = 45) then
       begin
          {uciecie tekstu}
          tekst := Copy(tekst, 2, (Length(tekst) - 1) );
       end;

       {przechodzimy przez kolejne litery tekstu i sprawdzamy}
       {czy znaki sa cyframi lub kropka}
       for i := 1 to Length(tekst) do
       begin
          {za kazdym razem nalezy pobrac kod ASCII znaku}
          {aby sprawdzic czy spelnia on ponizszy warunek}
          znak := ord(tekst[i]);
          if ( not ( ( (znak >= 48) and (znak <= 57) ) or (znak = 46) ) ) then
            begin
              is_real := false;
              break;
            end
          else
            begin
              is_real := true;
            end;
       end;
     end;

Nie mam czasu tego przerabiać na C++, ale wystarczy przeanalizować żeby zrozumieć o co biega.

EDIT:
Aha zapomniałem, że trzeba później jeszcze przerobić taki string na liczbę real czy integer. Oto funkcja napisana w TP, przerabiająca string na liczbę real.

     {funkcja zamienia lancuch znakow na liczbe real}
     function ator(tekst : string) : real;
     var poz_przec, i : integer;
       str_calosci, str_ulamek : string;
       calosci, ulamek : real;
       dziesiatki : real;
       minus : integer;
       wynik : real;
     begin
       {zapisujemy do zmiennej 'minus' pierwszy znak tekstu}
       {i pobieramy jego kod ASCII}
       minus := ord(tekst[1]);
       if(minus = 45) then
       begin
          tekst := Copy(tekst, 2, (Length(tekst) - 1));
       end;

       {zapisujemy do zmiennej poz_przec pozycje przecinka}
       {dzieki czemu bedziemy mogli rozdzielic tekst na dwie czesci}
       {calosci i ulamek}
       poz_przec := Pos('.', tekst);
       if(poz_przec = 0) {jesli nie ma przecinka to wstawiamy na koncu .0}
       {wstawienie na koncu .0 jest wymagane aby rozdzielic tekst na}
       {dwie czesci bez tego funkcja by nie dzialala}
       then
       begin
          {dodajemy do tekstu na koncu '.0'}
          tekst := Concat(tekst, '.0');
          {i ponownie pobieramy pozycje przecinka}
          {gdyz przy tekscie bez przecinka byla ona rowna 0}
          poz_przec := Pos('.', tekst);
       end;

       {zapisujemy do odpowiednich zmiennych czesc ulamkowa i calkowita}
       str_calosci := Copy(tekst, 1, (poz_przec - 1));
       str_ulamek := Copy(tekst, (poz_przec + 1), Length(tekst));

       {zerujemy zmienne real przechowujace czesci calkowita i mnoznik}
       calosci := 0;
       dziesiatki := 0;
       {przechodzimy przez kolejne cyfry/znaki czesci calkowitej}
       {i zamieniamy je na odpowiednie liczby}
       for i := 1 to Length(str_calosci) do
       begin
          {obliczamy 'mnoznik' czyli 10 do potegi 'pozycja cyfry'}
          {funkcja potega poteguje 10, jej deklaracja jest dalej w pliku}
          dziesiatki := potega(Length(str_calosci) - i);
          calosci := calosci + (dziesiatki * ctoi(str_calosci[i]));
       end;

       {podobnie jak powyzej postepujemy z czesciami ulamkowymi}
       {jednak tym razem mnoznik bedzie ulamkiem}
       ulamek := 0;
       dziesiatki := 0;
       for i := 1 to Length(str_ulamek) do
       begin
          dziesiatki := potega(i * -1);
          ulamek := ulamek + (dziesiatki * ctoi(str_ulamek[i]));
       end;

       {zapisujemy do zmiennej wynik sume czesci calkowitej i ulamkowej}
       wynik := calosci + ulamek;

       {sprawdzamy jeszcze raz czy byl na poczatku minus jesli tak}
       {to mnozymy wynik przez -1}
       if(minus = 45) then
       begin
          wynik := wynik * -1;
       end;

       ator := wynik;
     end;

Funkcja 'potega' podnosi liczbę 10 do wybranej potęgi. Oraz funkcja 'ctoi' która zamienia zmienna typu char na integer :). Sporo tego ale jeśli chodzi o liczby całkowite to sprawa jest prostsza :).

     {funkcja podnosi 10 do wybranej potegi}
     function potega(wykladnik : integer) : real;
     var i : integer;
     var wynik : real;
     begin
       wynik := 1;
       if(wykladnik > 0) then
       begin
          for i := 1 to wykladnik do
          begin
            wynik := wynik * 10;
          end;
          potega := wynik;
       end
       else if(wykladnik = 0) then
       begin
          potega := 1;
       end
       else if(wykladnik < 0) then
       begin
          for i := wykladnik to -1 do
          begin
            wynik := wynik / 10;
          end;
          potega := wynik;
       end;
     end;

     {funkcja zwraca wartosc integer znaku, ktory jest cyfra}
     function ctoi(znak : char) : integer;
     begin
       ctoi := (ord(znak) - 48);
     end;

Pozostało 580 znaków

2006-12-01 23:34

Rejestracja: 13 lat temu

Ostatnio: 13 lat temu

0

Nawet do google nie zajrzysz. Nie wspominajac ze ten temat byl juz na forum

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0