Przypuszczam, że sprawa banalna ale do rzeczy:
mam zdarzenie

    private void radioButton1_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      ...
    }

i chciałbym zeby ono wywoływało inne zdarzenie:


public void textBox1_Validating(object sender, CancelEventArgs e)
    {

      ....
    }

Jak to zrobić ?