Hi
Czy jest jakiś sposób by dowiedzieć się ile kolumn jest w danym wierszu obiektu IDataReader.
Mam taką metodę

IDbCommand dbcmd = this.dbcon.CreateCommand();
    int count = 0;
    string sql = "SELECT * From Produkty";
    dbcmd.CommandText = sql;
   IDataReader reader = dbcmd.ExecuteReader();
    while( reader.Read() )
      {

          Console.WriteLine( reader.GetString( 0 )+" "+reader.GetString(1)+" "+reader.GetString(2) )
        count++;
      }

i obecny przykład drukuje tylko 3 kolumny dla każdego rzędu a chciałbym żeby to odbywało się dynamicznie. W dokumentacji nie znalazłem żadnej wzmianki na temat length Count albo coś tędy.

Drugie moje pytanie to jak w c# sprawdzić czy odwołując się do danego elementu tablicy nie wyszło się poza zasięg ??