metoda Process.Start();

0

Zrobiłem sobie obsługę Winampa z konsoli, ale denerwuje mnie jeden szczegół..
Uruchamiając aplikację metodą System.Diagnostics.Process.Start(@"F:\Program Files\Winamp\winamp.exe");
po uruchomieniu odtwarzacz staje się oknem aktywnym.
Chciałbym tak jak w przypadku funkcji PInvoke: WinExec albo ShellExecute określić że odtwarzacz ma się uruchomić jako ukryty, zminimalizowany albo chociaż nieaktywny.. czy da się za pomocą Process.Start() tak uczynić?
Dziękuję..

0

ProcessStartInfo StartInfo = new ProcessStartInfo("notepad.exe");
StartInfo.WindowStyle = ProcessWindowStyle.Minimized;
Process.Start(StartInfo);

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0