Jak wydrukować wykres z panela?

Odpowiedz Nowy wątek
2006-08-03 21:24
jacek_
0

Witam,
rysuję na panelu harmonogram (coś w stylu wykresu Gantta), szukam sposobu na mozliwość wydruku tego harmonogramu (wydruk bezpośrednio z panela?), muszę zaznaczyć, że często harmonogram nie mieści się na jednym ekranie i trzeba przewijać go poziomym scrollem.
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie...

Pozostało 580 znaków

2006-08-03 22:52
0

Skopjuj ten wykres do bitmapy po fragmęcie wykresu - za pomocą funkcji
Canvas->CopyRect(RegionDocelowy,CanvasPanela,RegionŹródłowy);
A następnie wydrukuj bitmapę.

Pozostało 580 znaków

2006-08-04 00:02
0
using System.Runtime.InteropServices;
using System.Drawing.Printing;

...

[DllImport("gdi32.dll")]
private static extern bool BitBlt(
    IntPtr hdcDest,
    int nXDest,
    int nYDest,
    int nWidth,
    int nHeight,
    IntPtr hdcSrc,
    int nXSrc,
    int nYSrc,
    System.Int32 dwRop
    );

private const Int32 SRCCOPY = 0xCC0020;

private Bitmap memImage;

private void PrepareImage()
{
    Graphics graphic = panel1.CreateGraphics(); //tu podajesz, ze chodzi o panel :)
    Size s = this.Size;
    memImage = new Bitmap(s.Width, s.Height, graphic);
    Graphics memGraphic = Graphics.FromImage(memImage);
    IntPtr dc1 = graphic.GetHdc();
    IntPtr dc2 = memGraphic.GetHdc();
    BitBlt(dc2, 0, 0, panel1.ClientRectangle.Width, panel1.ClientRectangle.Height,dc1, 0, 0, SRCCOPY);
    graphic.ReleaseHdc(dc1);
    memGraphic.ReleaseHdc(dc2);

}

private void printDocument1_PrintPage(object sender, PrintPageEventArgs e)
{
    e.Graphics.DrawImage(memImage,0,0);

}

a teraz drukujemy:

private void button1_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
    PrintDocument printDocument1 = new PrintDocument();
    printDocument1.PrintPage += new PrintPageEventHandler(printDocument1_PrintPage); 
    PrepareImage();
    printDocument1.Print();

}

Pozostało 580 znaków

2006-08-04 19:25
jacek_
0

dzięki za pomoc

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz
Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0