Pobieranie z bazy szukanych informacji

0

Witam!!

Robie sobie taki programik z bazą danych. Aplikacja zapisuje informacje pobierane z textboxów w bazie Accessowej(to potrafie zrobić), natomiast nie wiem jak pobrać z bazy szukaną informację.
Aplikacja działa na takiej zasadzie, że w zależności co chcemy zrobić musimy zaznaczyć odpowiedniego radiobuttona. Mam trzy radioButtony 1. dodaje nowego pracownika, 2. dodaje nowe kontowanie a trzeci ma wyszukać informacje o pracowniku na podstawie jego numeru ID_PRAC.

if (radioButton1.Checked == true)
{
DataRow dr1 = wyrobDataSet.Tables[pRACOWNICYBindingSource.DataMember].NewRow();
dr1["IMIE"] = txtIMIE.Text;
dr1["NAZWISKO"] = txtNAZWISKO.Text;
dr1["STANOWISKO"] = txtSTANOWISKO.Text;
dr1["JEDN_ORG"] = txtJEDN_ORG.Text;

      wyrobDataSet.Tables[pRACOWNICYBindingSource.DataMember].Rows.Add(dr1);
      pRACOWNICYTableAdapter.Update(wyrobDataSet.PRACOWNICY);

      //Wymazuje tekst z textboksów
      txtID_PRAC2.Clear();
      txtIMIE.Clear();
      txtNAZWISKO.Clear();
      txtSTANOWISKO.Clear();
      txtJEDN_ORG.Clear();

      MessageBox.Show(this, "Wpis został dodany do bazy", "Informacja", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
    }
    if (radioButton2.Checked == true)
    {
      DataRow dr2 = wyrobDataSet.Tables[kONTOWANIEBindingSource.DataMember].NewRow();
      dr2["ID_PRAC"] = txtID_PRAC.Text;
      dr2["ZAMOWIENIE"] = txtZAMOWIENIE.Text;
      dr2["RODZAJ"] = txtRODZAJ.Text;
      dr2["WYMIAR"] = txtWYMIAR.Text;
      dr2["SZTUK"] = txtSZTUK.Text;
      dr2["KONTUJACY"] = txtKONTUJACY.Text;

      wyrobDataSet.Tables[kONTOWANIEBindingSource.DataMember].Rows.Add(dr2);
      kONTOWANIETableAdapter.Update(wyrobDataSet.KONTOWANIE);
    }
    if (radioButton3.Checked == true)
    {
    

NIE WIEM CO MAM TU WPISAĆ żeby DZIAŁAŁO

    }

PROSZĘ O POMOC

0

Czy naprawde nikt na tym forum nie może pomóc mi w tym programiku.

W takim razie czy ktoś moze mi pomóc w tym programiku odpłatnie

Proszę o pomoc

[email protected]

0

Wielkie dzięki za linki na pewno się przydadzą.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1