C# - SZABLONY KLAS /GENERICS-JAK KTO WOLI/

0

Mam pewien problem - otóż /abstrachując od właściwych danych/:
Mam klasę abstrakcyjną A

abstract class A:Object
{
public string imie;
public string plec;

  public A()
   {
     this.imie = imie();
     this.plec = plec();
    }

  ~Zwierzak() { }

  public string imie() { ....}
  public string plec() { ....}
  public abstract ListViewItem ToListView();

}

i dwie klasy dziedziczące z klasy A:

class B:A
{
public string narod;

  public B()
  {
    this.narod= "POLSKA";
  }
  
  ~B() { }
  
  public override ListViewItem ToListView()
  {
    ListViewItem lvi = new ListViewItem();
    lvi.Text = narod;
    lvi.SubItems.Add(imie);
    lvi.SubItems.Add(plec);   
    lvi.Tag = this;
    return lvi;
  }
}

klasa C różni się tylko narodowością /załóżmy/

Czy mogę to jakoś zaimplementować tak, aby klasa A była niejako szablonem?
Wiem, że w C# nie ma: templates<class T> ... itd. tak jak w C++.
Czy mógłby mi ktoś to pojaśnić jak skonstruować prosto taką klasę w zasadzie sparametryzowaną aby spełniała warunki podobne do C++:

public class A<T>
{
........
}

Będę wdzięczny szanownym kolegom i koleżankom za pomoc.

0

C# wyglada to tak:

klase definiujesz tak:

class program<T>
{
public T zmienna;
}

i juz gotowe :) , obiekt klasy definiuje sie podobnie jak w C++:

program<int> inta = new program<int>();
program<string> stringa= new program<string>();

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1